Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 januari 2003

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 januari 2003

Dag:
Tisdag den 21 januari 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Inledning
Landstingsstyrelsens ordförande
Finansroteln

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 4.
  Val som skall förrättas av den nyvalda alndstingsstyrelsenLS 0212-0548Förteckning av styrelsen bordlagda val
  Avsägelse
 2. 5.
  Övrigt
 3. 6.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsenSammanträdet den 4 februari är inställt

Finansroteln

 1. 7.
  Utseende av pristagare till Stockholms läns landstings årliga pris för insatser mot främlingsfientlighetLS 0206-0289Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 2. 8.
  Arvoden till ordföranden och ledamöter i styrelserna för Karolinska sjukhuset och Södertälje sjukhusLS 0301-0049Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 3. 9.
  Arvode för landstingsråden under mandatperioden 2003-2006LS 0301-0050Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 4. 10.
  Förtroendevaldas ersättning när uppdrag infaller under samma dag i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet respektive ägarutskottetLS 0301-0051Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 5. 11.
 6. 12.
  Fördelning av bidrag till länets handikapporganisationer för 2003LS 0212-0577Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Länshandikapprådets skrivelse
  Bidrag till föreningar
  Länshandikapprådets protokoll
 7. 13.
  Förändrad hantering av inrapportering av lokala nämnders och styrelsers budgetbeslutLS 0301-0025Landstingsrådsberedningens skrivelse
 8. 14.
  Budget 2003 för landstingsstyrelsenLS 0301-0070Landstingsrådsberedningens skrivelse

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0301-0094Ordförandens skrivelse
 2. 16.
  Utvidgat uppdrag till utskottet för representationsfrågorLS 0301-0182Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsen den 21 januari

Inledning
Landstingsstyrelsens ordförande
Finansroteln

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 4.
  Val som skall förrättas av den nyvalda alndstingsstyrelsenLS 0212-0548
  Beslut:
  att medge befrielse för Erik Langby (m) och Anders Käärik (fp) från uppdraget som ledamot respektive ersättare i Institutet för kommunal ekonomi, IKE
  att utse Helena Holmstedt och Chatarina Barkman till ledamöter och Per Hansson till ersättare i IKE
  att i övrigt förätta val till de uppdrag som anges i bifogad
  Förteckning av styrelsen bordlagda val
 2. 5.
  Övrigt
 3. 6.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Sammanträdet den 4 februari är inställt

Finansroteln

 1. 7.
  Utseende av pristagare till Stockholms läns landstings årliga pris för insatser mot främlingsfientlighetLS 0206-0289
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 8.
  Arvoden till ordföranden och ledamöter i styrelserna för Karolinska sjukhuset och Södertälje sjukhusLS 0301-0049
  Beslut:Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande m
  Särskilt uttalande fp
 3. 9.
  Arvode för landstingsråden under mandatperioden 2003-2006LS 0301-0050
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse

  Reservation m, fp och kd
  I beslutet deltog ej landstingsråden samt Carpelan (fp)

 4. 10.
  Förtroendevaldas ersättning när uppdrag infaller under samma dag i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet respektive ägarutskottetLS 0301-0051
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 11.
  Budget 2003 för skadekontot samt planering för åren 2004-2005LS 0212-0561
  Beslut:Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 6. 12.
  Fördelning av bidrag till länets handikapporganisationer för 2003LS 0212-0577
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Mot beslutet reserverade sig fp till förmån för sitt eget förslag
  samt kd
 7. 13.
  Förändrad hantering av inrapportering av lokala nämnders och styrelsers budgetbeslutLS 0301-0025
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 8. 14.
  Budget 2003 för landstingsstyrelsenLS 0301-0070

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  m, fp och kd deltog ej i beslutet

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0301-0094
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 2. 16.
  Utvidgat uppdrag till utskottet för representationsfrågorLS 0301-0182
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll