Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 februari 2012

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 februari 2012

Dag:
Tisdag den 21 februari 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII- Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Mottagande och inrättande av Gåvofonden för forskning och utveckling rörande Cochleaimplantatverksamhet vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1201-0053Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari, § 9, om upphandling av S:t Görans sjukhus LS 1104-0615Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)
 3. 7.
  Intern kontrollplan 2012 för KoncernfinansieringLS 1201-0101Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2011 Internhyressystemet i praktikenLS 1111-1538Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 6/2011 Locums särskilda uppdragLS 1111-1539Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Yttrande över betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)LS 1111-1574Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 11.
  Översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade stadgarLS 1112-1685Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
 8. 12.
  Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy inom Stockholms läns landsting LS 1109-1224Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Tilläggsförslag (S)

Rotel III - Trafikroteln

 1. 13.
  Motion 2012:4 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wikholm (S) om att bygga tunnelbana till NackaLS 1103-0484Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 2. 14.
  Motion 2011:8 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om anropsstyrd trafikLS 1103-0488Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
 3. 15.
  Motion 2011:13 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafikenLS 1105-0699Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
 4. 16.
  Motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna bussarLS 1105-0703Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)
 5. 17.
  Motion 2011:18 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att landstinget ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken LS 1105-0704Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP), (V)
 6. 18.
  Motion 2011:22 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att bättre utnyttja Stockholms vattenvägar – arbetspendling till sjöss även på Stora Värtan LS 1109-1186Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 19.
  Motion 2011:23 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om säkra utrym-ningsvägar för personer med funktionsnedsättningLS 1109-1187Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 20.
  Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarnaLS 1103-0490Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 21.
  Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting LS 1111-1514Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 22.
  Motion 2011:5 av Johan Sjölander och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukareLS 1103-0485Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 23.
  Yttrande över betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten – förslag till ny lag (SOU 2010:45)LS 1111-1541Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 24.
  Klinisk forskning och utveckling (FoUU) inom tandvården i Stockholms länLS 1111-1455Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)

Rotel VII- Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 25.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2011 om Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om incitament och kompetensLS 1112-1673Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslur (S)
  Förslag till beslut (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 1202-0243Ordförandens skrivelse
 2. 27.
  Växande kollektivtrafik för ett växande Stockholms länLS 1202-0255Landstingsrådsberedningens skrivelse
   
  Särskilt uttalande (MP)
  Särskilt uttalande (V)

Rotel I - Finansroteln

 1. 28.
  Årsredovisning 2011 för SkadekontotLS 1112-1729Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 29.
  Övriga frågor
 3. 30.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-02-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII- Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Mottagande och inrättande av Gåvofonden för forskning och utveckling rörande Cochleaimplantatverksamhet vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1201-0053

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari, § 9, om upphandling av S:t Görans sjukhus LS 1104-0615

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)
  Särskilt uttalande (V)

 3. 7.
  Intern kontrollplan 2012 för KoncernfinansieringLS 1201-0101

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2011 Internhyressystemet i praktikenLS 1111-1538

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 6/2011 Locums särskilda uppdragLS 1111-1539

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 6. 10.
  Yttrande över betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)LS 1111-1574

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 7. 11.
  Översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade stadgarLS 1112-1685

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (MP)

 8. 12.
  Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy inom Stockholms läns landsting LS 1109-1224

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Tilläggsförslag (S) (MP) anslöt
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S), (MP)
  Reservation (V)

Rotel III - Trafikroteln

 1. 13.
  Motion 2012:4 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wikholm (S) om att bygga tunnelbana till NackaLS 1103-0484

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Reservation (S), (V)

 2. 14.
  Motion 2011:8 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om anropsstyrd trafikLS 1103-0488

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

 3. 15.
  Motion 2011:13 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafikenLS 1105-0699

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

 4. 16.
  Motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna bussarLS 1105-0703

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

 5. 17.
  Motion 2011:18 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att landstinget ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken LS 1105-0704

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP), (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

 6. 18.
  Motion 2011:22 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att bättre utnyttja Stockholms vattenvägar – arbetspendling till sjöss även på Stora Värtan LS 1109-1186

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 7. 19.
  Motion 2011:23 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om säkra utrym-ningsvägar för personer med funktionsnedsättningLS 1109-1187

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 20.
  Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarnaLS 1103-0490

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Reservation (S), (MP), (V)

 2. 21.
  Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting LS 1111-1514

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 3. 22.
  Motion 2011:5 av Johan Sjölander och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukareLS 1103-0485

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Reservation (S), (V)

 4. 23.
  Yttrande över betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten – förslag till ny lag (SOU 2010:45)LS 1111-1541

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 24.
  Klinisk forskning och utveckling (FoUU) inom tandvården i Stockholms länLS 1111-1455

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)

Rotel VII- Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 25.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2011 om Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om incitament och kompetensLS 1112-1673

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslur (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 1202-0243

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Särskilt uttalande (V)

 2. 27.

Rotel I - Finansroteln

 1. 28.
  Årsredovisning 2011 för SkadekontotLS 1112-1729

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 29.
  Övriga frågor
 3. 30.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-02-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll