Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 februari 2006 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 februari 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 21 februari 2006
Tid:
10:00 - 23:59
Klockan 10.00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder 
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 

Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2006 LS 0511-1988 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Särskilt uttalande
  Fp, kd Särskilt uttalande
  Lokala budgetar finns tillgängliga hos registrator
 2. 2.
 3. 3.
  Slutlig budget 2006 för Skadekontot samt planering för åren 2007-2008 LS 0601-0108 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2006 och planering för 2007-2008 för Skadekontot
 4. 4.
  Slutlig budget 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering för åren 2007-2008 samt investeringsplan 2006-2010 (exkl Vårdköp)LS 0601-0109Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering 2007-2008 samt investeringsplan 2006-2010 (Exkl vårdköp)
  Bidrag mm 2006
  M Särskilt uttalande
  Fp, kd Särskilt uttalande
 5. 5.
  Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning LS 0504-0674Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Samverkansavtal mellan myndigheterna i Operation Kvinnofrid – myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor i Stockholms länLS 0601-0210 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av intern kontroll 2005 avseende landstingsstyrelsen LS 0510-1909Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport över löpande granskning av intern kontroll 2005 - landstingsstyrelsen
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet
  Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet
 8. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2005 Jäm-förelser av akutsjukhusens utveckling 1998-2004 vad gäller produktivitet och produktionsfaktorer LS 0511-2068Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Anslag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för år 2006 LS 0512-2320Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Avtal mellan Stockholms läns landsting och Arbetsmarknadsstyrelsen om elektronisk identifiering, E-id LS 0601-0202Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal mellan SLL och Arbetsmarknadsstyrelsen
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
  Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter LS 0601-0121Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Förslag om inventering och förberedelser av hur landstinget kan öka kvaliteten inom landstingets verksamhetsområden genom tillsättande av Plusjobb och Utbildningsvikariat LS 0511-1979Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Fakta om plusjobb och utbildningsvikariat
  M, fp, kd Förslag till beslut
 15. 15.
  Yttrande över revisorernas rapport 11/2005 Uppföljning av utvecklingen av en tillförlitlig och ändamålsenlig informa-tionsförsörjning av personaldata LS 0511-2070Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Motion 2005:6 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå i arbete LS 0502-0283Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 17. 17.
 18. 18.
  Yttrande över rapporten från Naturvårdsverket – Underlag till handlingsplan för miljökrav vid offentlig upphandling LS 0512-2259 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över Folkhälsopolitisk rapport 2005 LS 0511-2026 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2005 Pati-entsäkerhet – uppföljning av misstag och avvikelserLS 0511-2072Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 3. 21.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2005 Till-gänglighet och väntetider i vården LS 0511-2071Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Projektrapport 9/2005 Tillgänglighet och väntetider i vården
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
 2. 23.
  Medgivande för landstingsråd samt landsdirektören och bitr. landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 0602-0317 Ordförandens skrivelse
 3. 24.
  Övrigt

Finansroteln

 1. 25.
 2. 26.
  Yttrande över promemoria Genomförande av EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler (Ds 2005:40) LS 0512-2209 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 27.
  Rekommendation från Landstingsförbundet om centralt samordnad upphandling av influensavaccin LS 0601-0134 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsförbundets styrelses skrivelse
 4. 28.
  Utredning om landstingets kostförsörjning LS 0602-0297 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 29.
  Ägardirektiv för Tiohundra AB LS 0602-0306 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägardirektiv för Tio Hundra AB

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 30.
 2. 31.
  Avtal med Capio Artro Clinic AB LS 0502-0249 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 32.
  FyllnadsvalLS 0510-1166, 0512-2356, 2118, 0602-0300, 0398 Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 21 februari 2006

Dag: Tisdag den 21 februari 2006

 

Tid: Klockan 10.00

 
Plats: Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

 
Förhinder
: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

 

 

 

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2006 LS 0511-1988

  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Särskilt uttalande
  Fp, kd Särskilt uttalande
  M, fp, kd Deltog ej i beslutet
  Lokala budgetar finns tillgängliga hos registrator

 2. 2.
 3. 3.
  Slutlig budget 2006 för Skadekontot samt planering för åren 2007-2008 LS 0601-0108
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2006 och planering för 2007-2008 för Skadekontot
 4. 4.
  Slutlig budget 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering för åren 2007-2008 samt investeringsplan 2006-2010 (exkl Vårdköp)LS 0601-0109
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering 2007-2008 samt investeringsplan 2006-2010 (Exkl vårdköp)
  Bidrag mm 2006
  M Särskilt uttalande
  Fp, kd Särskilt uttalande
 5. 5.
  Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning LS 0504-0674
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Samverkansavtal mellan myndigheterna i Operation Kvinnofrid – myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor i Stockholms länLS 0601-0210
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av intern kontroll 2005 avseende landstingsstyrelsen LS 0510-1909
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport över löpande granskning av intern kontroll 2005 - landstingsstyrelsen
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet
  Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet
 8. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2005 Jäm-förelser av akutsjukhusens utveckling 1998-2004 vad gäller produktivitet och produktionsfaktorer LS 0511-2068
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Anslag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för år 2006 LS 0512-2320
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Avtal mellan Stockholms läns landsting och Arbetsmarknadsstyrelsen om elektronisk identifiering, E-id LS 0601-0202
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal mellan SLL och Arbetsmarknadsstyrelsen
 11. 11.
  Införande av elektroniska tjänstekort (e-Tjänstekort) i Stockholms läns landsting LS 0602-0289
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Kostnadskalkyl för e-Tjänstekort
  Ansvarsroller för e-Tjänstekort inom SLL
  M, kd Särskilt uttalande
 12. 12.
  Skärgårdspolitiskt program och redovisning av uppdrag att utreda fraktbidragets konstruktionLS 0505-0894
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till skärgårdspolitiskt program
  Utvärdering av fraktbidragets konstruktion
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande - protokollsutdrag
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Remissammanställning
  Kompletterande remissvar
  Tjänsteutlåtande

  M, kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Reservation m, fp, kd till förmån för sina respektive förslag om återremiss
  M, fp, kd Deltog ej i beslutet

 13. 13.
  Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter LS 0601-0121
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Förslag om inventering och förberedelser av hur landstinget kan öka kvaliteten inom landstingets verksamhetsområden genom tillsättande av Plusjobb och Utbildningsvikariat LS 0511-1979
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Fakta om plusjobb och utbildningsvikariat
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 15. 15.
  Yttrande över revisorernas rapport 11/2005 Uppföljning av utvecklingen av en tillförlitlig och ändamålsenlig informa-tionsförsörjning av personaldata LS 0511-2070
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Motion 2005:6 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå i arbete LS 0502-0283
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 17. 17.
  Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2007-2011, Miljö steg 5LS 0510-1747
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2007-2011
  Uppskattning av kostnader
  Tjänsteutlåtande

  Fp Särskilt uttalande M, fp, kd yrkade återremiss och reserverade sig mot att yrkandet avslogs.
  M, fp, kd Deltog ej i beslutet

 18. 18.
  Yttrande över rapporten från Naturvårdsverket – Underlag till handlingsplan för miljökrav vid offentlig upphandling LS 0512-2259

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över Folkhälsopolitisk rapport 2005 LS 0511-2026
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

  Fp Särskilt uttalande

 2. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2005 Pati-entsäkerhet – uppföljning av misstag och avvikelserLS 0511-2072
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 3. 21.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2005 Till-gänglighet och väntetider i vården LS 0511-2071
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Projektrapport 9/2005 Tillgänglighet och väntetider i vården
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
 2. 23.
  Medgivande för landstingsråd samt landsdirektören och bitr. landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 0602-0317
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 3. 24.
  Övrigt

Finansroteln

 1. 25.
 2. 26.
  Yttrande över promemoria Genomförande av EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler (Ds 2005:40) LS 0512-2209
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 27.
  Rekommendation från Landstingsförbundet om centralt samordnad upphandling av influensavaccin LS 0601-0134
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsförbundets styrelses skrivelse
 4. 28.
  Utredning om landstingets kostförsörjning LS 0602-0297
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd yrkade avslag och reserverade sig mot att yrkandet avslogs.
  Ärendet förklarades omedelbart justerat
 5. 29.
  Ägardirektiv för Tiohundra AB LS 0602-0306
  Beslut: Ärendet utgick!
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägardirektiv för Tio Hundra AB

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 30.
 2. 31.
  Avtal med Capio Artro Clinic AB LS 0502-0249
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 32.
  FyllnadsvalLS 0510-1166, 0512-2356, 2118, 0602-0300, 0398
  Ordförandens skrivelse
  Beslut: Protokollsutdrag
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll