Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 december 2010

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 december 2010

Dag:
Tisdag den 21 december 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel V - Produktions-personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 4/2010 – samordningen av investeringar inom landstingetLS 1006-0498Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
 2. 6.
  Månadsbokslut för oktober 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1011-0924Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
 3. 7.
 4. 8.
  Månadsbokslut för oktober 2010 för koncernfinansieringLS 1011-0914Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för 2010 för koncernfinansiering
 5. 9.
  Månadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting LS 1011-0913Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting
  Förslag till beslut (S)
 6. 10.
  Yttrande över Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet (2010:23)LS 1011-0915Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 11.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2011LS 1011-0958Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 8. 12.
 9. 13.
  Yttrande över betänkandet Innovationsupphandling (SOU 2010:56)LS 1010-0758Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Yttrande över remissen En översyn av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2010:36)LS 1011-0862Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 15.
 3. 16.
  Yttrande över rapporten Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd LS 1010-0793Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel V - Produktions-personal- och kulturroteln

 1. 17.
  Svar på skrivelser från Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om kosten vid sjukhusenLS 0905-0458, 0905-0459Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Ingela Nylund Watz m fl (S)
  Skrivelse från Vivianne Gunnarsson m fl (MP)
  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2009-08-12
  Förslag till beslut (S)
 2. 18.
  Motion 2007:20 av Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed (V) om utarbetande av policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i landstingetLS 0703-0307Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 19.
  Motion 2009:6 av Raymond Wigg (MP) om Handslag för jämställda lönerLS 0903-0228Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (S)
 4. 20.
  Svar på skrivelse av Ingela Nylund Watz och Johan Sjölander (S) om omstart för personalpolitikenLS 0802-0184Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ingela Nylund Watz och Johan Sjölanders skrivelse
  Stockholms läns landstings Personalpolicy
  Särskilt uttalande (S)
 5. 21.
 6. 22.

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 23.
  Yttrande över remissen Gymnasial lärlingsanställning – Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) och promemorian Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställ-ning LS 1010-0788Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  PM "Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning"
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Bordlagt val av utskott och beredning under landstingsstyrelsenLS 1011-0893

  Ordförandens skrivelse den 8 november 2010 utsänd till sammanträdet den 16 november.

  Bordlagt den 16 november och 30 november 2010, § 254 och § 267.

  Valen gäller ledamot (MP) i arvodesberedningen.

 2. 25.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 1012-1027Ordförandens skrivelse
 3. 26.
  Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppen LS 1012-1028Ordförandens skrivelse
 4. 27.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 1012-1031Ordförandens skrivelse
  Förteckning angående landstingsstyrelsens val
 5. 28.
  Övrigt
 6. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 30.
 2. 31.

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 32.
  Svar på skrivelse från Raymond Wigg (MP), Gunilla Helmerson (M) och Anna Kettner (S) om Mälardalsrådets styrelseseminarium Vårt gemensamma vatten – mot en gemensam regional plattformLS 1011-0994Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Raymond Wigg (MP), Gunilla Helmerson (M) och Anna Kettner (S)
Senast uppdaterad:
2009-09-23
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel V - Produktions-personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 4/2010 – samordningen av investeringar inom landstingetLS 1006-0498
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Reservation (S), (V)
 2. 6.
  Månadsbokslut för oktober 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1011-0924
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
 3. 7.
 4. 8.
  Månadsbokslut för oktober 2010 för koncernfinansieringLS 1011-0914
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för 2010 för koncernfinansiering
 5. 9.
  Månadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting LS 1011-0913

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 6. 10.
  Yttrande över Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet (2010:23)LS 1011-0915

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 7. 11.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2011LS 1011-0958

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal

 8. 12.
  Budgetdirektiv för 2012LS 1012-1007

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

 9. 13.
  Yttrande över betänkandet Innovationsupphandling (SOU 2010:56)LS 1010-0758

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Yttrande över remissen En översyn av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2010:36)LS 1011-0862

   

  Beslut enligt. Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 15.
 3. 16.
  Yttrande över rapporten Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd LS 1010-0793

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel V - Produktions-personal- och kulturroteln

 1. 17.
  Svar på skrivelser från Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om kosten vid sjukhusenLS 0905-0458, 0905-0459

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Ingela Nylund Watz m fl (S)
  Skrivelse från Vivianne Gunnarsson m fl (MP)
  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2009-08-12
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Reservation (S), (V)

 2. 18.
  Motion 2007:20 av Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed (V) om utarbetande av policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i landstingetLS 0703-0307

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

 3. 19.
 4. 20.
  Svar på skrivelse av Ingela Nylund Watz och Johan Sjölander (S) om omstart för personalpolitikenLS 0802-0184

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ingela Nylund Watz och Johan Sjölanders skrivelse
  Stockholms läns landstings Personalpolicy
  Särskilt uttalande (S)

 5. 21.
 6. 22.

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 23.
  Yttrande över remissen Gymnasial lärlingsanställning – Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) och promemorian Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställ-ning LS 1010-0788

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  PM "Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning"
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Bordlagt val av utskott och beredning under landstingsstyrelsenLS 1011-0893

  Beslut enligt :Ordförandens skrivelse den 8 november 2010 utsänd till sammanträdet den 16 november.

  Bordlagt den 16 november och 30 november 2010, § 254 och § 267.

  Valen gäller ledamot (MP) i arvodesberedningen.

   

  Landstingsstyrelsen beslutade

  att intill utgången av 2011 välja

  Raymond Wigg (MP) som ledamot i arvodesberedningen.

 2. 25.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 1012-1027

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

  att välja sju ledamöter och sju ersättare i landstingets pensionärsråd för perioden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011.

  Ledamöter

  M   Anne-Marie larsson, ordförande

  FP  Margot Hedin

  KD Ingrid Ahlman

  C   Gustav Stjernberg

  S    Egil Johansson

  MP  Vakant

  V    Laila Leimann

   

  Ersättare

  M   Marie Ljungberg Schött

  FP  Vakant

  KD Vakant

  C   Vakant

  S   Sonja Mogert

  MP Vakant

  V   Marianne Ramström

 3. 26.
  Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppen LS 1012-1028

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

  att till landstingsstyrelsen samverkansråd med handikapporganisationerna välja

   

  Ledamöter

  'KD Stig Nyman

  M Eva Carlsson Paulsén

  FP Didar Samaletdin

  C Katarina Flygare

  S Erik Ullberg

  V Håkan Jörnehed

  MP Vakant

  att till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna välja:

   

  Ledamöter

  KD  Stig Nyman ordförande

  M Marie Ljungberg Schött

  S Juan Carlos Cebrian

   

  Nominerade av handikapporganisationerna:

  Olle Johansson DHR

  Jan-Olof Edin HSO

  Jan-Olov von Wowern HSO

  Lena Ringstedt HSO

  Margareta Åsén-Johansson SRF

   

 4. 27.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 1012-1031

   

  Beslut enligt:Ordförandens skrivelse
  Förteckning angående landstingsstyrelsens val

 5. 28.
  Övrigt
 6. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 30.
 2. 31.
 3. 32.
  Svar på skrivelse från Raymond Wigg (MP), Gunilla Helmerson (M) och Anna Kettner (S) om Mälardalsrådets styrelseseminarium Vårt gemensamma vatten – mot en gemensam regional plattformLS 1011-0994

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Raymond Wigg (MP), Gunilla Helmerson (M) och Anna Kettner (S)

Senast uppdaterad:
2009-09-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll