Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2007

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2007

Dag:
Tisdag den 21 augusti 2007
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellssalen, landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Månadsbokslut för april 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0706-0569

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Månadsbokslut april 2007 för Landstingsstyrelsens förvaltning

 2. 7.
  Månadsbokslut för maj 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0706-0650Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för maj 2007 för Landstingsstyrelsens förvaltning
 3. 8.
  Månadsbokslut för maj 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0706-0626Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S),(v) Förslag till beslut
 4. 9.
  Analys av kostnadsutvecklingen vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0705-0474Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut
 5. 10.
  Uppdrag i budget 2006 att efter utredning och uppföljning föreslå en ny ordning för fördelning av landstingsstyrelsens forskningsanslagLS 0601-0104Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (Mp) Förslag till beslut
 6. 11.
  Investeringar för operationsavdelningar vid Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhusLS 0609-1628

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 7. 12.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationerLS 0706-0644Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer
 8. 13.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer LS 0706-0710Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer
 9. 14.
 10. 15.
  Motion 2006:19 av Gertrud Brorsson (mp) om att anpassa landstingspolitikers arvoden till nutidLS 0608-1415Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande
 11. 16.
  Yttrande över betänkandet Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31)LS 0705-0531Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Biträdande landstingsdirektörens förslag till yttrande
  (Mp) Förslag till beslut
 12. 17.
  Yttrande över remissen ett uppföljningssystem för barnpolitiken (Ds 2007:9)LS 0704-0421Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 13. 18.
  Yttrande över delbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys (SOU 2007:22)LS 0705-0533Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 14. 19.
  Samordning och effektivisering av landstingets transporterLS 0708-0778Landstingsrådsberedningens skrivelse
 15. 20.
  Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljönLS 0509-1630, 0602-0407Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Program
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 16. 21.
  Delårsbokslut 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0707-0758Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delårsbokslut 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning
 17. 22.
 18. 23.
 19. 24.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 25.
  Yttrande över betänkandet Stöd inför framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15)LS 0705-0517Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till yttrande
  (Mp) Förslag till beslut
 2. 26.
  Tillsättande av en arbetsgrupp för översyn och utveckling av landstingets folkhälsopolicy LS 0706-0715Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (Mp) Särskilt uttalande
Senast uppdaterad:
2007-08-08
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln

Finansroteln

 1. 6.
  Månadsbokslut för april 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0706-0569

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Månadsbokslut april 2007 för Landstingsstyrelsens förvaltning

   

 2. 7.
  Månadsbokslut för maj 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0706-0650

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för maj 2007 för Landstingsstyrelsens förvaltning

 3. 8.
  Månadsbokslut för maj 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0706-0626

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S),(v) Förslag till beslut
  (S), (v) Reservation

 4. 9.
  Analys av kostnadsutvecklingen vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0705-0474

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut

  (S) Reservation

 5. 10.
  Uppdrag i budget 2006 att efter utredning och uppföljning föreslå en ny ordning för fördelning av landstingsstyrelsens forskningsanslagLS 0601-0104

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp) Reservation
 6. 11.
  Investeringar för operationsavdelningar vid Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhusLS 0609-1628

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 7. 12.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationerLS 0706-0644
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer
 8. 13.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer LS 0706-0710

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer

 9. 14.
  Uppföljning av Landstingets Handikapprogram LS 0611-1880

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Uppföljning av landstingets handikapprogram
  (Mp) Särskilt uttalande

 10. 15.
  Motion 2006:19 av Gertrud Brorsson (mp) om att anpassa landstingspolitikers arvoden till nutidLS 0608-1415

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande

 11. 16.
  Yttrande över betänkandet Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31)LS 0705-0531
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Biträdande landstingsdirektörens förslag till yttrande
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp) Reservation
 12. 17.
  Yttrande över remissen ett uppföljningssystem för barnpolitiken (Ds 2007:9)LS 0704-0421
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 13. 18.
  Yttrande över delbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys (SOU 2007:22)LS 0705-0533
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 14. 19.
  Samordning och effektivisering av landstingets transporterLS 0708-0778

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

 15. 20.
  Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljönLS 0509-1630, 0602-0407

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Program
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 16. 21.
  Delårsbokslut 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0707-0758

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delårsbokslut 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning

 17. 22.
  Delårsbokslut 2007 för skadekontotLS 0707-0768

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse och delårsbokslut 2007 för skadekontot

 18. 23.
  Delårsbokslut 2007 för koncernfinansieringLS 0706-0637

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse och delårsbokslut 2007 för Koncernfinansiering

 19. 24.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 25.
  Yttrande över betänkandet Stöd inför framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15)LS 0705-0517

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till yttrande
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp) Reservation

 2. 26.
  Tillsättande av en arbetsgrupp för översyn och utveckling av landstingets folkhälsopolicy LS 0706-0715

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (Mp) Särskilt uttalande

Senast uppdaterad:
2007-08-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll