Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 april 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 april 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 21 april 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2008 landstingsstyrelsens ägarstyrning av landstingets bolagLS 0812-1194Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 2. 6.
  Införande av radiokommunikationssystemet Rakel inom Stockholm läns landstingLS 0806-0634Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Förslag till beslut (MP)
 3. 7.
  Verksamhetsplan och budget 2009 för landstingens gemensamma arbete med den Nationella IT-strategin för Vård och OmsorgLS 0811-1100

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse

 4. 8.
  Förvärv av fastigheten Gustavsberg 1:7, Värmdö kommunLS 0901-0094

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Köpeavtal
  Komplettering av SLs beslut
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

   

 5. 9.
 6. 10.
  Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet HUSAM i HuddingeLS 0804-0398
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reviderad förbundsordning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 11.
 8. 12.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentralen i Vaxholm, vårdcentralen i Huvudsta och S:t Eriks vårdcentral i StockholmLS 0805-0543, 0806-0632, 0806-0633Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
 9. 13.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 9 december 2008 om överföring av färdtjänstverksamhet och trafikplanering till Storstockholms LokaltrafikLS 0902-0112 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (S), (V)
 10. 14.
  Månadsbokslut för februari 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0903-0270Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för februari 2009
 11. 15.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om att genomföra Stockholms läns landstings handikapprogram i den politiska församlingenLS 0902-0175 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Sevefjords skrivelse
 12. 16.
  Månadsbokslut för februari 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0903-0250 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)

 13. 17.
  Månadsbokslut för februari 2009 och landstingsstyrelsens förvaltningLS 0903-0249Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för februari 2009
 14. 18.
  Månadsbokslut för februari 2009 för koncernfinansieringLS 0903-0251Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 15. 19.
  Skrivelse av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om uppvaktande av regeringen om byggande av citybananLS 0703-0334Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ingela Nylund Watz m fl skrivelse
 16. 20.
  Miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting LS 0903-0268Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Miljöredovisning 2008
  Förslag till beslut (V), (MP)
 17. 21.
  Stockholms läns landstings pris för arbete mot rasism och främlingsfientlighet LS 0902-0170Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (V)
 18. 22.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 22/2008 Inköp och upphandling – strategi, mål och resultatLS 0901-0088Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

   

 19. 23.
  Rapport om samordning och effektivisering av landstingets varu- och tjänstetransporterLS 0709-0915Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 24.
  Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelserLS 0709-0936Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)
 2. 25.
 3. 26.
 4. 27.
  Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september LS 0803-0258Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 5. 28.
  Motion 2008:7 av Jan Strömdahl m.fl. (S) om att landstinget bör utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om förbifart Stockholm byggs LS 0803-0261

   Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens och regionplane- och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

 6. 29.
  Motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen LS 0803-0266Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
 7. 30.
 8. 31.
  Motion 2008:27 av Gunilla Roxby Cromwall (V) om inrättande av mötesplatser vid knutpunkter och större stationerLS 0806-0590Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
 9. 32.
  Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0903-0230Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ordförandens förslag
  MBL-protokoll
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
 10. 33.
 11. 34.
  Motion 2008:18 av Lars Dahlberg och Göran Wrene (S) om att utveckla AB Storstockholms Lokaltrafik som energiproducentLS 0805-0488

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande finns ej elektroniskt
  Förslag till beslut (MP)

   

 12. 35.
  Motion 2008:22 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om återinförande av regionstyrelser inom AB Storstockholms LokaltrafikLS 0805-0492Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (MP)
 13. 36.
  Motion 2008:30 av Anna Kettner och Lars Dahlberg (S) om att även terminskort som delas ut till skolelever samt köps av studenter bör omfattas av AB Storstockholms Lokaltrafiks förlustgaranti LS 0809-0814Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 37.
 2. 38.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få utföra hjärttransplantation som rikssjukvård LS 0903-0266Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 39.
  Val av ledamot och ersättare till Stockholms läns BildningsförbundLS 0903-0272

  Ordförandens skrivelse

 2. 40.
  Övrigt
 3. 41.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 42.
  Yttrande över betänkandet Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU 2009:21)LS 0903-0205Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 2. 43.
  Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLS 0812-1177

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skärgårdsstiftelsens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (S), (V), (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 44.
  Uppdrag om att till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utfärda fullmakt att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna och tilläggsavtal med SL om samordning, utbyggnad och drift av kollektiva trafiksystem inom Stockholms län LS 0901-0040 och 0034Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 45.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset om att få utföra levertransplantation som rikssjukvårdLS 0811-1107Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2009-04-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2008 landstingsstyrelsens ägarstyrning av landstingets bolagLS 0812-1194
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)
 2. 6.
  Införande av radiokommunikationssystemet Rakel inom Stockholm läns landstingLS 0806-0634

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  Återremiss (MP) avslogs

 3. 7.
  Verksamhetsplan och budget 2009 för landstingens gemensamma arbete med den Nationella IT-strategin för Vård och OmsorgLS 0811-1100

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse

 4. 8.
  Förvärv av fastigheten Gustavsberg 1:7, Värmdö kommunLS 0901-0094

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Köpeavtal
  Komplettering av SLs beslut
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

 5. 9.
 6. 10.
  Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet HUSAM i HuddingeLS 0804-0398
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reviderad förbundsordning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 11.
 8. 12.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentralen i Vaxholm, vårdcentralen i Huvudsta och S:t Eriks vårdcentral i StockholmLS 0805-0543, 0806-0632, 0806-0633
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)
  (MP) deltog ej i beslutet
 9. 13.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 9 december 2008 om överföring av färdtjänstverksamhet och trafikplanering till Storstockholms LokaltrafikLS 0902-0112

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)
  (MP) deltog ej i beslutet

 10. 14.
  Månadsbokslut för februari 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0903-0270
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för februari 2009
 11. 15.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om att genomföra Stockholms läns landstings handikapprogram i den politiska församlingenLS 0902-0175
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Sevefjords skrivelse
 12. 16.
  Månadsbokslut för februari 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0903-0250
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)
  Särskilt uttalande (MP)
 13. 17.
  Månadsbokslut för februari 2009 och landstingsstyrelsens förvaltningLS 0903-0249
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för februari 2009
 14. 18.
  Månadsbokslut för februari 2009 för koncernfinansieringLS 0903-0251
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 15. 19.
  Skrivelse av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om uppvaktande av regeringen om byggande av citybananLS 0703-0334
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ingela Nylund Watz m fl skrivelse
 16. 20.
  Miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting LS 0903-0268
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Miljöredovisning 2008
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Reservation (V), (MP)
 17. 21.
  Stockholms läns landstings pris för arbete mot rasism och främlingsfientlighet LS 0902-0170

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (V) (finns ej elektroniskt)
  Reservation (S), (V)

 18. 22.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 22/2008 Inköp och upphandling – strategi, mål och resultatLS 0901-0088
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
 19. 23.
  Rapport om samordning och effektivisering av landstingets varu- och tjänstetransporterLS 0709-0915

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 24.
  Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelserLS 0709-0936

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  (S), (V) bifall till motionen
  Särskilt uttalande (MP)
  Reservation (S), (V) hänvisande till sitt förslag att bifalla motionen

 2. 25.
  Motion 2008:1 av Lars Dahlberg (S) om biljettinlösenLS 0802-0153

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  (S) bifall till motionen
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S) hänvisande till sitt förslag att bifalla motionen
  Reservation (MP)

 3. 26.
  Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärderLS 0802-0155

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  S-ledamöternas uttalande
  Mp-ledamotens uttalande
  (S), (MP) bifall till motionen
  Reservation (S), (MP) hänvisande till sitt förslag att bifalla motionen

 4. 27.
  Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september LS 0803-0258

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Bifall till motionen (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (V), hänvisande till sitt förslag att bifalla motionen
  Reservation (MP)

 5. 28.
  Motion 2008:7 av Jan Strömdahl m.fl. (S) om att landstinget bör utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om förbifart Stockholm byggs LS 0803-0261

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens och regionplane- och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande
  Bifall till motionen(V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (V) hänvisande till sitt förslag att bifalla motionen
  Reservation (MP)

   

 6. 29.
  Motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen LS 0803-0266

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)
  (MP) deltog ej i beslutet

 7. 30.
  Motion 2008:13 av Raymond Wigg m.fl (MP) om ett ökat cyklande i StockholmsregionenLS 0804-0374

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens och regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
  Bifall till motionen(V), (MP)
  Reservation (V), (MP) hänvisande till sitt förslag att bifalla motionen

 8. 31.
  Motion 2008:27 av Gunilla Roxby Cromwall (V) om inrättande av mötesplatser vid knutpunkter och större stationerLS 0806-0590

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Bifall till motionen(V), (MP)
  Reservation (V), (MP) hänvisande till sitt förslag att bifalla motionen

 9. 32.
  Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0903-0230

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ordförandens förslag
  MBL-protokoll
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP), återremiss avslogs

 10. 33.
  Överförande av all verksamhet inom färdtjänsten exklusive myndighetsutövning till AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0903-0231

   

  Beslut enligt: Ärendet återremitterades

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  S-ledamöternas reservation
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande nr 14/2009
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 11. 34.
  Motion 2008:18 av Lars Dahlberg och Göran Wrene (S) om att utveckla AB Storstockholms Lokaltrafik som energiproducentLS 0805-0488

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande finns ej elektroniskt
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V) med hänvisning till reservationen i SL:s styrelse
  Reservation (MP)
   

 12. 35.
  Motion 2008:22 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om återinförande av regionstyrelser inom AB Storstockholms LokaltrafikLS 0805-0492

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (MP)
  Bifall till sin reservation i SL (S)
  Bifall till motionen (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 13. 36.
  Motion 2008:30 av Anna Kettner och Lars Dahlberg (S) om att även terminskort som delas ut till skolelever samt köps av studenter bör omfattas av AB Storstockholms Lokaltrafiks förlustgaranti LS 0809-0814
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Bifall till motionen (S), (MP)
  Reservation (S), (MP) till förmån för sin reservation i SL

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 37.
 2. 38.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få utföra hjärttransplantation som rikssjukvård LS 0903-0266

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 39.
  Val av ledamot och ersättare till Stockholms läns BildningsförbundLS 0903-0272

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 2. 40.
  Övrigt
 3. 41.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 42.
  Yttrande över betänkandet Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU 2009:21)LS 0903-0205

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 2. 43.
  Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLS 0812-1177

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skärgårdsstiftelsens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (S), (V), (MP)

 3. 44.
  Uppdrag om att till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utfärda fullmakt att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna och tilläggsavtal med SL om samordning, utbyggnad och drift av kollektiva trafiksystem inom Stockholms län LS 0901-0040 och 0034

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

 4. 45.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset om att få utföra levertransplantation som rikssjukvårdLS 0811-1107

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2009-04-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll