Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 september 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 september 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 september 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2009LS 1005-0463Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Yttrande över betänkandet Offentlig upphandling från eget företag – och vissa andra frågor (SOU 2011:43)LS 1105-0762Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 7.
  Yttrande över betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)LS 1105-0795Landstingsrådsberedningens skrivelse md bilagor
  Förslag till beslut (MP)
 4. 8.
  Ansökningsinbjudan i upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusLS 1104-0614

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen

   

 5. 9.
  Motion 2011:11 av Anna Sehlin och Bekir Uzunel (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges mötenLS 1103-0491Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)
 6. 10.
  Yttrande över Sveriges Kommuners och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivfrågorLS 1108-1105Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 11.
  Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommunLS 1107-1045Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 8. 12.
  Yttrande över betänkandet Medfinansiering av transportinfrastruktur – Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transport-infrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering (SOU 2011:49)LS 1106-0951Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2011 Skilda sätt att mäta produktiviteten inom akutsjukvården ger olika svarLS 1106-0934Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande(MP)
 2. 14.
  Yttrande över slutbetänkandet Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (SOU 2011:18)LS 1103-0368Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 15.
  Motion 2010:10 av Agnetha Boström m fl (MP) om att upprätta handlingsplan inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av flickor med autism och ADHDLS 1010-0800Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 16.
  Motion 2011:15 av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmordLS 1105-0701Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 17.
  Motion 2009:18 av Tove Sander m fl (S) angående personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvårdLS 0906-0522Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Reviderad sida
 2. 18.
  Övrigt
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 20.
  Fyllnadsval

   

  Bordlagt den 30 augusti 2011.

   

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 30 augusti som bilaga till punkt 38.

  (KD) ledamot i miljö- och skärgårdsberedningen.

  Ordförandens skrivelse

   

Senast uppdaterad:
2011-09-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2009LS 1005-0463

   

  Beslut enligt;Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 6.
  Yttrande över betänkandet Offentlig upphandling från eget företag – och vissa andra frågor (SOU 2011:43)LS 1105-0762

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 7.
  Yttrande över betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)LS 1105-0795

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 4. 8.
  Ansökningsinbjudan i upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusLS 1104-0614
 5. 9.
  Motion 2011:11 av Anna Sehlin och Bekir Uzunel (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges mötenLS 1103-0491

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (MP)
  Reservation (V) till förmån för landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 6. 10.
  Yttrande över Sveriges Kommuners och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivfrågorLS 1108-1105

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 7. 11.
  Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommunLS 1107-1045

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 8. 12.
  Yttrande över betänkandet Medfinansiering av transportinfrastruktur – Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transport-infrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering (SOU 2011:49)LS 1106-0951

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  Reservation (V) till förmån för Tillväxt- miljö- och regionplaneringens tjänsteutlåtande

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2011 Skilda sätt att mäta produktiviteten inom akutsjukvården ger olika svarLS 1106-0934

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande(MP)

 2. 14.
  Yttrande över slutbetänkandet Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (SOU 2011:18)LS 1103-0368

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 15.
  Motion 2010:10 av Agnetha Boström m fl (MP) om att upprätta handlingsplan inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av flickor med autism och ADHDLS 1010-0800

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (MP) ledamöterna
  Reservation (V) ledamoten

 2. 16.
  Motion 2011:15 av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmordLS 1105-0701

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 17.
  Motion 2009:18 av Tove Sander m fl (S) angående personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvårdLS 0906-0522

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reviderad sida
  Reservation (S) (MP) och (V) biföll

 2. 18.
  Övrigt
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 20.
  Fyllnadsval

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2011-09-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll