Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 september 2005 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 september 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 september 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Inrättande av FoUU-organisation, Forskning, utveckling och utbildning, i sjukvården, Salem, Nykvarn och Södertälje LS 0506-1197Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
 4. 4.
  Utvärdering av Stockholms läns landstings arbete i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 LS 0504-0752 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Sammanfattning
 5. 5.
 6. 6.
  Årsredovisning 2004 för landstingets stiftelser/donationsfonderLS 0505-0914Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 7. 7.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset om ersättning för hyreskostnader LS 0505-0961Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sjukhusdirektören Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Förslag till beslut
 8. 8.
  Månadsbokslut för juli 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0508-1354 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 9. 9.
  Månadsbokslut för juli 2005 för Landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård)LS 0509-1446Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Textkommentarer
 10. 10.
  Planerat fastighetsunderhåll i ett långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv LS 0504-0697Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Planerat fastighetsunderhåll i ett långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv
  M Förslag till beslut
 11. 11.
  Förslag om inrättande av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska kommitté LS 0508-1328 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Instruktion för sjukvårdens försäkringsmedicinska kommitté

Trafik- och planeringsroteln

 1. 12.
  Motioner av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda spårvägstrafik på de mest belastade delarna av stomnätet i Stockholms innerstad 2002:14, om förlängning av Djurgårdslinjen till Centralen och införande av ordinarie trafik 2002:17, om utredning av en spårvägslinje runt Stockholm 2002:20 LS 0210-0427, 0433, 0436Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2002:14
  Motion 2002:17
  Motion 2002:20
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
 2. 13.
  Motion 2004:45 av Kent-Rune Sjöholm och Åke Holmström (kd) om utredning av ny järnvägsförbindelse från Lidingö till RopstenLS 0412-2305Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Uppdragsbeskrivning för sjukgymnastik i öppen vårdLS 0504-0766Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Uppdrag för sjukgymnastik i öppen vård
 2. 15.
  Modell för att öka vårdgivarnas kostnadsansvar för läkemedel i öppen vård LS 0508-1295Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp, kd Förslag till beslut
 3. 16.
 4. 17.
 5. 18.
  Motion 2004:26 av Carin Håkansson m.fl. (fp) om hälsoambassadörer på ungdomsmottagningar LS 0405-1001Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp, kd Förslag till beslut
 6. 19.
  Motion 2004:13 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om effekter av införandet av avgifter för gynekologisk screening LS 0403-0570Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Rapport från Onkologiskt centrum
  M, fp, kd Förslag till beslut
 7. 20.
  Motion 2004:19 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om vaccinationsfrekvensen för barn LS 0404-0805Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp, kd Förslag till beslut
 8. 21.
  Valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010LS 0503-0525Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till valkretsindelning
  Utdrag ur valberedningens protokoll

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Reviderat föredragningsansvar för landstingsrådLS 0509-1437Ordförandens skrivelse
 2. 23.
  Utseende av ledamot till styrelsen för Genusmedicinskt centrum inom Karolinska Institutet LS 0509-1460Ordförandens skrivelse
 3. 24.
  Övrigt
 4. 25.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 26.
  Hemställan om borgensförbindelse för pensionsförsäkring för Svensk Banproduktion AB LS 0502-0328Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
 2. 27.
  Yttrande över promemorian om genomförandet av EG-direktivet om säkerhet och kvalitet för blod och blodkomponenter LS 0507-1228Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning och förslag till blodsäkerhetslag
 3. 28.
  Plan för det fortsatta arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting 2005-2008 LS 0503-0549Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till handlingsplan för arbetet med barnkonventionen
  Bilagor
 4. 29.
  Yttrande över remissen Rätten till mitt språk - Förstärkt minoritetsskydd (SOU 2005:40) LS 0507-1231Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 5. 30.
  Inrättande av jury för formgivningstävling avseende nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna LS 0509-1547Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilagor

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 31.
  Fyllnadsval LS 0508-1367, 1369, 1388, 0509-1516, 1524, 1529, 1553, 1557, 1584, 1585Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 september 2005

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Inrättande av FoUU-organisation, Forskning, utveckling och utbildning, i sjukvården, Salem, Nykvarn och Södertälje LS 0506-1197
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Organisation för utveckling av den regionala kärnan FlemingsbergLS 0508-1431
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Som representant i den politiska styrgruppen utsågs Ingela Nylund Watz (s). Utsseende av representant för opositionen bordlades
  Landstingsdirektörens, kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge och kommunledningsförvaltningens i Botkyrka tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Utvärdering av Stockholms läns landstings arbete i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 LS 0504-0752
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Sammanfattning
 5. 5.
  Ansökan om medel för att utveckla det alkoholförebyggande arbetet i landstingens primärvård LS 0506-1036
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan för medel för utveckling av alkoholförebyggande insatser i primärvården
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Socialdepartementets skrivelse
 6. 6.
  Årsredovisning 2004 för landstingets stiftelser/donationsfonderLS 0505-0914
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 7. 7.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset om ersättning för hyreskostnader LS 0505-0961

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sjukhusdirektören Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Förslag till beslut
  M reservation

 8. 8.
  Månadsbokslut för juli 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0508-1354
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer
 9. 9.
  Månadsbokslut för juli 2005 för Landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård)LS 0509-1446
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Textkommentarer
 10. 10.
  Planerat fastighetsunderhåll i ett långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv LS 0504-0697

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Planerat fastighetsunderhåll i ett långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv
  M Förslag till beslut
  Reservation m, kd

 11. 11.
  Förslag om inrättande av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska kommitté LS 0508-1328
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Instruktion för sjukvårdens försäkringsmedicinska kommitté

Trafik- och planeringsroteln

 1. 12.
  Motioner av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda spårvägstrafik på de mest belastade delarna av stomnätet i Stockholms innerstad 2002:14, om förlängning av Djurgårdslinjen till Centralen och införande av ordinarie trafik 2002:17, om utredning av en spårvägslinje runt Stockholm 2002:20 LS 0210-0427, 0433, 0436

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2002:14
  Motion 2002:17
  Motion 2002:20
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande

  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer

 2. 13.
  Motion 2004:45 av Kent-Rune Sjöholm och Åke Holmström (kd) om utredning av ny järnvägsförbindelse från Lidingö till RopstenLS 0412-2305
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Uppdragsbeskrivning för sjukgymnastik i öppen vårdLS 0504-0766
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Uppdrag för sjukgymnastik i öppen vård

  Skrivelse från landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna anmäldes

 2. 15.
  Modell för att öka vårdgivarnas kostnadsansvar för läkemedel i öppen vård LS 0508-1295
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservationer mot avslag om återremiss
  M, fp, kd deltog ej i beslutet för övrigt

 3. 16.
 4. 17.
  Uppdragsbeskrivning för barn- och ungdomspsykiatrin LS 0411-2073

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Uppdragsbeskrivning
  Uppföljningsplan
  MBL-protokoll

 5. 18.
  Motion 2004:26 av Carin Håkansson m.fl. (fp) om hälsoambassadörer på ungdomsmottagningar LS 0405-1001
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer fp, kd
 6. 19.
  Motion 2004:13 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om effekter av införandet av avgifter för gynekologisk screening LS 0403-0570
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Rapport från Onkologiskt centrum
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservationer

 7. 20.
  Motion 2004:19 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om vaccinationsfrekvensen för barn LS 0404-0805
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer
 8. 21.
  Valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010LS 0503-0525
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till valkretsindelning
  Utdrag ur valberedningens protokoll

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Reviderat föredragningsansvar för landstingsrådLS 0509-1437
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 2. 23.
  Utseende av ledamot till styrelsen för Genusmedicinskt centrum inom Karolinska Institutet LS 0509-1460

  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse

 3. 24.
  Övrigt
 4. 25.
  Tid för nästa sammanträde
  Landstingsstyrelsen har ett extra sammanträde den 27 sept kl 09.30
  Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 25 oktober.

Finansroteln

 1. 26.
  Hemställan om borgensförbindelse för pensionsförsäkring för Svensk Banproduktion AB LS 0502-0328
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
 2. 27.
  Yttrande över promemorian om genomförandet av EG-direktivet om säkerhet och kvalitet för blod och blodkomponenter LS 0507-1228
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning och förslag till blodsäkerhetslag
 3. 28.
  Plan för det fortsatta arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting 2005-2008 LS 0503-0549
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till handlingsplan för arbetet med barnkonventionen
  Bilagor
 4. 29.
  Yttrande över remissen Rätten till mitt språk - Förstärkt minoritetsskydd (SOU 2005:40) LS 0507-1231
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 5. 30.
  Inrättande av jury för formgivningstävling avseende nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna LS 0509-1547

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilagor

  M, fp SÄrskilt uttalande
  Följande valdes till juryn
  Dag Larsson (s)(ordförande)
  Dagmar Fornander (m) v. ordförande
  Birgitta Sevefjord (v)
  Raymond Wigg (mp)
  Carl-Anders Ifvarsson (fp)
  Ledamot för kd anmäls till protokollet
  Sören Olofsson landstingsdirektör
  Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
  Harriet Wallberg-Henriksson rektor, Karolinska Institutet
  Ingmar Ziegler VD, fastighetsägare landstinget
  Lennart Karlsson VD, fastighetsägare Akademiska Hus
  Per Linder arkitekt, Solna kommun
  Juan Copovi-Mena projektchef, projektorganisation
  Dessutom tillkommer tre arkitekter som utses av landstingsdirektören

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 31.
  Fyllnadsval LS 0508-1367, 1369, 1388, 0509-1516, 1524, 1529, 1553, 1557, 1584, 1585

  Ordförandens skrivelse

  Landstingsstyrelsen beslutade

  att medge befrielse för Aycan Bozarslan (v) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning väs-terort

  att medge befrielse för Måns Almqvist (v) från uppdraget som ledamot i Skärgårdshavets samarbets-råd

  medge befrielse för Kerstin Pettersson (v) från uppdraget som ledamot i sjukvårdsberedning sydväst fr o m den 1 september 2005

  att medge befrielse för Lena Huss (fp) från uppdragt som ersättare i hälso- och sjukvårdsutskottet

  att medge befrielse för Stefan Bengtsson (v) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning syd-väst

  att medge befrielse för Christina Andersson (fp) från uppdraget som ledamot i styrgruppen för Vård-guiden

  att medge befrielse för Per-Erik Kull (s) som ledamot i Stockholms läns bildningsförbund

  att medge befrielse för Margareta Cederfelt (m) från uppdragen som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd och ledamot i landstingsstyrelsens bidragsråd

  att medge befrielse för Fredrik Kronberg (m) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning nord

  att intill utgången av 31 oktober 2006 välja Karin Wästberg (fp) som ersättare i hälso- och sjukvårdsutskottet

  att intill utgången av 2006 välja

  Elina Dingu-Kyrklund (v) som ersättare i sjukvårdsberedning västerort

  Mats Skoglund (v) som ledamot i Skärgårdshavets samarbetsråd

  Stefan Bengtsson (v) som ledamot i sjukvårdsberedning sydväst

  Caisa Ekstrand som ledamot i landstingets pensionärsråd fr o m den 1 oktober 2005

  Kurt Wahlgren som ersättare i landstingets pensionärsråd fr o m den 1 oktober 2005

  Inger Rexed (s) som ledamot i Stockholms läns bildningsförbund

  Marie Ljungberg Schött (m) som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd

  Marie Ljungberg Schött (m) som ledamot i landstingsstyrelsens bidragsråd

  Styrelsen beslöt att bordlägga val av ersättare (v) i sjukvårdsbereddning sydväst, ledamot (fp) i styr-gruppen för Vårdguiden, ersättare (m) i sjukvårdsberedning nord.

  Karin Wästberg anmälde att hon ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll