Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 oktober 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden
 2. 3.

Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om landstingets förmånsbilarLS 0802-0157Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
 2. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 9 juni och 18 juni 2009 om överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppningLS 0907-0644Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet
  Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet
  Förslag till beslut (S)
 3. 7.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 juni 2009 om överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppning LS 0907-0635Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Förslag till beslut (S)
 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 26/2008 Styrning av läkar- och sjuksköterskeförsörjningen i Stockholms länLS 0903-0218Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Produktionsutskottets presidiums skrivelse
 5. 9.
  Yttrande över promemorian Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse (Ds 2009:31)LS 0907-0632

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Patientnämndens yttrande

   

 6. 10.
 7. 11.
  Månadsbokslut för augusti 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0909-0758Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Månadsbokslut för augusti 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
 8. 12.
  Månadsbokslut för augusti 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0909-0722Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
 9. 13.
  Resultatrapport för augusti 2009 för Koncernfinansiering LS 0909-0723Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för augusti 2009
 10. 14.
 11. 15.
  Yttrande över remiss om redovisning av regeringsuppdrag från Naturvårdsverket om förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens områdeLS 0907-0637Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 12. 16.
  Förslag till process för utarbetande av miljöprogram för landstinget 2012-2016LS 0905-0398Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Projektplan
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 13. 17.
 14. 18.
  Anhållan från Södertälje sjukhus AB om tillstånd att få delta i upphandling av basal hemsjukvård kvällar och nätterLS 0909-0779Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från Södertälje sjukhus AB
 15. 19.
  Anhållan från Karolinska Universitetssjukhuset om tillstånd att genomföra upphandling av underleverantör för hemodialysbehandlingar LS 0909-0767

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
  Skrivelse från Karolinska Universitetssjukhuset

 16. 20.
  Anhållan från Karolinska Universitetssjukhuset om tillstånd att genomföra förnyad upphandling av avancerad kirurgisk rehabilitering efter högspecialiserad abdominell kirurgiLS 0909-0766Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från Karolinska Universitetssjukhuset
 17. 21.
 18. 22.
 19. 23.
  Utvärdering av det nya enportionskostsystemet på Karolinska Universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus - en rapportLS 0909-0747Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av Utvärdering av nytt enportionskostsystem
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Nominering av ordinarie ledamot och ersättare för ordinarie ledamot i Rikssjukvårdsnämnden perioden 2010-2012LS 0909-0774Ordförandens skrivelse
  Bilaga
 2. 25.
  Övrigt
 3. 26.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 27.
  Fastställande av skattesats för 2010LS 0910-0836Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 28.
  Skolplan för landstingets gymnasieutbildning 1 juli 2009 – 30 juni 2011LS 0909-0755Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skolplan för landstingets gymnasieutbildning 1 juli 2009 - 30 juni 2011
Senast uppdaterad:
2009-10-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2009

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 3.
  Delegationsärenden

  Delegationsbeslut som anmäldes

   

Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om landstingets förmånsbilarLS 0802-0157

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  (S) reserverade sig till förmån för sitt Förslag till beslut (S)

  MP och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt Förslag till beslut

   

   

 2. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 9 juni och 18 juni 2009 om överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppningLS 0907-0644

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet
  Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet

  S-, V- och MP reserverade sig till förmån för Förslag till beslut (S)

   

   

 3. 7.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 juni 2009 om överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppning LS 0907-0635

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

  S-, V- och MP reserverade sig till förmån för  Förslag till beslut (S)

   

 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 26/2008 Styrning av läkar- och sjuksköterskeförsörjningen i Stockholms länLS 0903-0218

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Produktionsutskottets presidiums skrivelse

   

 5. 9.
  Yttrande över promemorian Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse (Ds 2009:31)LS 0907-0632
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Patientnämndens yttrande
 6. 10.
  Månadsbokslut för augusti 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0909-0746

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut augusti 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

  MP-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande

   

 7. 11.
  Månadsbokslut för augusti 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0909-0758
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Månadsbokslut för augusti 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
 8. 12.
  Månadsbokslut för augusti 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0909-0722

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt Förslag till beslut (S), (V)

  MP-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag till beslut

   

 9. 13.
  Resultatrapport för augusti 2009 för Koncernfinansiering LS 0909-0723

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för augusti 2009

   

 10. 14.
  Yttrande över remissen Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55)LS 0906-0574

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

  MP-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande

   

 11. 15.
  Yttrande över remiss om redovisning av regeringsuppdrag från Naturvårdsverket om förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens områdeLS 0907-0637
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 12. 16.
  Förslag till process för utarbetande av miljöprogram för landstinget 2012-2016LS 0905-0398

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Projektplan
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt  tilläggsförslag

   

 13. 17.
  Yttrande till Konkurrensverket angående anmälan av upphandling av kostförsörjningLS 0907-0629

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 

  Anmälan

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet
  Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag till beslut

   

 14. 18.
  Anhållan från Södertälje sjukhus AB om tillstånd att få delta i upphandling av basal hemsjukvård kvällar och nätterLS 0909-0779
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från Södertälje sjukhus AB
 15. 19.
  Anhållan från Karolinska Universitetssjukhuset om tillstånd att genomföra upphandling av underleverantör för hemodialysbehandlingar LS 0909-0767

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
  Skrivelse från Karolinska Universitetssjukhuset

  S-, V- och MP-ledamöternas förslag till beslut om återremiss som avslogs

  S-, V- och MP-ledamöterna reseverade sig till förmån för sitt förslag om återremiss

  S- och MP-ledamöterna deltar ej i landstingsstyrelsens beslut

  S-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande

  MP-ledamoten antecknade särskilt uttalande likalydande med texten i S-, V- och MP-ledamöternas förslaget till beslut

   

 16. 20.
  Anhållan från Karolinska Universitetssjukhuset om tillstånd att genomföra förnyad upphandling av avancerad kirurgisk rehabilitering efter högspecialiserad abdominell kirurgiLS 0909-0766
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från Karolinska Universitetssjukhuset
 17. 21.
  Ändring av delegationsordningen för landstingsstyrelsen LS 0910-0820

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med tillägg till sista att-satsen med "enligt bilaga 2"
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Landstingsstyrelsens delegationsordning
  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för Förslag till beslut (S), (V)

   

 18. 22.
  Kostråd i Stockholms läns landsting – uppgifter och sammansättningLS 0909-0743

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (reviderat)
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt Förslag till beslut (S), (V), (MP) om återremiss vilket avslogs

  S-, V- och MP-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut
  S- och V-ledamöterna antecknade Särskilt uttalande (S), (V)

   

 19. 23.
  Utvärdering av det nya enportionskostsystemet på Karolinska Universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus - en rapportLS 0909-0747

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av Utvärdering av nytt enportionskostsystem
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt Förslag till beslut (S), (V), (MP)

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Nominering av ordinarie ledamot och ersättare för ordinarie ledamot i Rikssjukvårdsnämnden perioden 2010-2012LS 0909-0774

  Ordförandens skrivelse
  Bilaga
  Ärendet utgick

   

 2. 26.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 1. 27.
  Fastställande av skattesats för 2010LS 0910-0836

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för förslag om en skattesats på kr 12:27

   

 2. 28.
  Skolplan för landstingets gymnasieutbildning 1 juli 2009 – 30 juni 2011LS 0909-0755

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skolplan för landstingets gymnasieutbildning 1 juli 2009 - 30 juni 2011

   

Senast uppdaterad:
2009-10-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll