Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 mars 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 mars 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 mars 2007
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellssalen, landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tillägggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över lanstingsrevisorernas rapport 5/06 om Benchmarking med utgångspunkt från årsredovisningarna 2005 inom sjukvårdenLS 0610-1799Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

   

 2. 7.
  Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och teLS 0510-1775Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut
 3. 8.
  Uppdrag i budget 2006 att ta fram generella modeller för finansiering av IT och GVD inom hälso- och sjukvårdenLS 0601-0097, LS 0601-0100Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 9.
  Hemställan hos regeringen att Stockholms län blir försöksregion för lägre skatt för hushållsnära tjänsterLS 0604-0807Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse
  (S), (v) Förslag till beslut
 5. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av intern kontroll 2006 landstingsstyrelsen/koncernledning samt granskning av SLL-koncernens delårsbokslutLS 0610-1786Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut
 6. 11.
  Rekommendation att landstingen centralt upphandlar en influensapandemigarantiLS 0612-2103Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse
 7. 12.
 8. 13.
 9. 14.
  Årsberättelse år 2006 för hälso- och sjukvårdsutskottetLS 0702-0214Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  (Mp) Särskilt uttalande
 10. 15.
  Årsredovisning 2006 för SkadekontotLS 0701-0102Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 11. 16.
 12. 17.
  Budget 2007 för Skadekontot samt planering för åren 2008-2009 LS 0701-0100Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skadekontot budget 2007 samt planering för åren 2008-2009
 13. 18.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2007LS 0611-1885Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Tabellbilaga
 14. 19.
 15. 20.
 16. 21.
  Borgensförbindelse om finansiering av biogasbussarLS 0701-0087Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
 17. 22.
  Yttrande över remissen Underlag för miljöbedömning för snöhantering och snöbortforsling i StockholmLS 0612-1983Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 18. 23.
  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms länLS 0301-0117Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Folktandvårdens skrivelse
  (S), (v) Förslag till beslut
 19. 24.
  Bordlagt val av ersättare i pensionärsrådetLS 0611-1930

  Bordlagt den 19 december 2006, 23 januari och 20 februari 2007, § 359, 15 och 46.

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 19 december 2006 till punkt 9 och den 20 februari 2007 till punkt 18.

  Val gäller ersättare (kd och mp)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 25.
  Yttrande över Promemorian om åldersgränser för privatpraktiserande läkare och sjukgymnasterLS 0702-0195

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

 2. 26.
  Revidering av överenskommelse med Läkemedels-industriföreningen om information och utbildningLS 0612-2104Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse
  Sveriges kommuner och landstings skrivelse
 3. 27.
  Yttrande över EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrökLS 0702-0219

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

 4. 28.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/2006 om Väntetider till utredning och behandling inom landstinget för personer med neuropsykiatriska problem – En uppföljande granskning LS 0701-0018Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (S), (v) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
 5. 29.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/2006 Landstingets folkhälsoarbete – en översikt och förstudieLS 0701-0021Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  (S), (v) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 30.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 0701-0070Förteckning över av styrelsen den 20 februari 2007 bordlagda val
 2. 31.
 3. 32.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tillägggsärenden

 1. 33.
  Yttrande över promemorian om vägavgift i form av trängselskattLS 0703-0261Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 34.
  FyllnadsvalLS 0703-0294Ordförandens skrivelse

Finansroteln

 1. 35.
  Yttrande över promemorian Läkarintyg från första sjukfrånvarodagenLS 0703-0251Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av betänkandet
  Landstingsdirektörens skrivelse
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 mars 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tillägggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över lanstingsrevisorernas rapport 5/06 om Benchmarking med utgångspunkt från årsredovisningarna 2005 inom sjukvårdenLS 0610-1799
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 7.
  Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och teLS 0510-1775
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (S), (v) och (mp) Förslag till beslut
  (S), (v) och (mp) Reservation
 3. 8.
  Uppdrag i budget 2006 att ta fram generella modeller för finansiering av IT och GVD inom hälso- och sjukvårdenLS 0601-0097, LS 0601-0100
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (S), (v) Förslag till beslut att bifalla landstingsdirektörens förslag i tjänsteutlåtandet.
  (S), (v) Reservation
 4. 9.
  Hemställan hos regeringen att Stockholms län blir försöksregion för lägre skatt för hushållsnära tjänsterLS 0604-0807
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse
  (S), (v) Förslag till beslut
  (S), (v) Reservation
 5. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av intern kontroll 2006 landstingsstyrelsen/koncernledning samt granskning av SLL-koncernens delårsbokslutLS 0610-1786
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (S), (v) Förslag till beslut att bifalla landstingsdirektörens förslag i tjänsteutlåtandet.
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp)  Reservation till förmån för deras respektive förslag
 6. 11.
  Rekommendation att landstingen centralt upphandlar en influensapandemigarantiLS 0612-2103
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse
 7. 12.
 8. 13.
 9. 14.
  Årsberättelse år 2006 för hälso- och sjukvårdsutskottetLS 0702-0214
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  (Mp) Särskilt uttalande
 10. 15.
  Årsredovisning 2006 för SkadekontotLS 0701-0102
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 11. 16.
  Budget 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering för 2008-2009 samt investeringsplan 2007-2011LS 0701-0099
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning och plsanering 2008-2009 samt investeringsplan 2007-2011
  Bidrag
  Jämställdhet
  (Mp) Särskilt uttalande
  (S), (v), (mp) Deltog ej i beslutet
 12. 17.
  Budget 2007 för Skadekontot samt planering för åren 2008-2009 LS 0701-0100
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skadekontot budget 2007 samt planering för åren 2008-2009
 13. 18.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2007LS 0611-1885
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Tabellbilaga
  (S), (v) Deltog ej i beslutet
 14. 19.
 15. 20.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2006 års budgetLS 0702-0169
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avrapportering  av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2006 budget
 16. 21.
  Borgensförbindelse om finansiering av biogasbussarLS 0701-0087
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
  MP Särskilt uttalande
 17. 22.
  Yttrande över remissen Underlag för miljöbedömning för snöhantering och snöbortforsling i StockholmLS 0612-1983
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp) Reservation
 18. 23.
  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms länLS 0301-0117
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Folktandvårdens skrivelse
  (S), (v) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp) Reservationer till förmån för sina respektive förslag
 19. 24.
  Bordlagt val av ersättare i pensionärsrådetLS 0611-1930
  Beslut: Anmäls till protokollet

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 25.
  Yttrande över Promemorian om åldersgränser för privatpraktiserande läkare och sjukgymnasterLS 0702-0195
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (S), (v) Förslag till beslut enligt landstingsdirektörens förslag i tjänsteutlåtandet
  (S), (v) Reservation
 2. 26.
  Revidering av överenskommelse med Läkemedels-industriföreningen om information och utbildningLS 0612-2104
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse
  Sveriges kommuner och landstings skrivelse
 3. 27.
  Yttrande över EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrökLS 0702-0219
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 4. 28.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/2006 om Väntetider till utredning och behandling inom landstinget för personer med neuropsykiatriska problem – En uppföljande granskning LS 0701-0018
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (S), (v) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp) Reservation till förmån för sina respektive förslag
 5. 29.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/2006 Landstingets folkhälsoarbete – en översikt och förstudieLS 0701-0021
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  (S), (v) Förslag till beslut
  (Mp) Särskilt uttalande
  (S), (v) Reservation

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 30.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 0701-0070

  Beslut: 

     Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län

             ledamot  (c)    Per Ankersjö

   

  Mälarens Vattenvårdsförbund

            ledamot   (c)     Bordlagt 

   

  Beslutsgruppen för Interreg IIIA-Skärgården

            ersättare    (c)     Gustav Andersson

   

  Skärgårdshavets samarbetsråd

             ledamot    (c)     Gustav Andersson

  Skärgårdsrådet 
            ersättare   (c)     Gustav Andersson

   

  Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och Museum
            ledamot     (kd)

   

 2. 31.
  Övrigt

   

 3. 32.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Beslut:

Tillägggsärenden

 1. 33.
  Yttrande över promemorian om vägavgift i form av trängselskattLS 0703-0261
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  (S) Förslag till beslut
  (V) Förslag tillbeslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp) Reservationer till förmån för deras respektive förslag
 2. 34.
  FyllnadsvalLS 0703-0294

  Beslut: Att medge befrielse för Sofia Segergren (c) från uppdraget som ersättare i pensionärsrådet

  att välja Jan Demuth (mp) som ledamot i arvodesberedningen och Bengt Nylander (c) som er-sättare i pensionärsrådet

 3. 35.
  Yttrande över promemorian Läkarintyg från första sjukfrånvarodagenLS 0703-0251
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av betänkandet
  Landstingsdirektörens skrivelse
  (S) Förslag till beslut
  (V) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp) Reservationer till förmån för deras respektive förslag
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Kontakta redaktionen


Beslut