Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 maj 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över betänkande av Äldreboendedelegationen - Bo för att leva (SOU 2007:103)LS 0801-0063

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  Särskilt uttalande (s) i Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2007 Skydd mot oegentligheter och mutorLS 0802-0127Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 3. 8.
  Yttrande över departementspromemorian Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatserLS 0803-0304Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
 4. 9.
 5. 10.
  Yttrande över promemorian Kommunal medfinansiering av regional infrastruktur (Ds 2008:11)LS 0802-0125

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens tjänsteutlåtande 
  Förslag till beslut (mp)
  Särskilt uttalande (s), (v) i Regionplane- och trafiknämndens tjänsteutlåtande

   

 6. 11.
  Månadsbokslut för mars 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0804-0406Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
 7. 12.
  Månadsbokslut för januari - mars 2008 för koncernfinansieringLS 0804-0407Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 8. 13.
  Månadsbokslut för mars 2008 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0804-0411Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2008
 9. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/2007 Offentlighet och sekretess inom landstinget LS 0802-0120Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas projektrapport Nr4/2007
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 10. 15.
  Utseende av ledamöter i styrelsen för Karolinska Trial Alliance (KTA) samt redovisning av uppdrag rörande konkurrensneutralitet mellan vårdgivare LS 0804-0424Landstingsrådsberedningen skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 11. 16.
  Yttrande över delbetänkandet Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 2008:7)LS 0803-0221Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
 12. 17.
 13. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2007 Hur styr hälso- och sjukvårdsnämnden de privata vårdgivarna utifrån Miljö Steg 5LS 0803-0252Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (s), (v), (mp)
 14. 19.
  Motioner av Jan Stömdahl m.fl. (v) om att landstinget bör upphöra med inköp av buteljerat vatten (2007:38) och av Åke Askensten m.fl. (mp) om stopp för inköp av flaskvatten (2007:40)LS 0709-0931,-0935

   Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:38
  Motion 2007:40
  Landstingsdirektöens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v), (mp)

   

   

 15. 20.
  Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrumLS 0804-0419

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (s) i SL:s tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)

 16. 21.
  Informationskampanj om landstingets miljöarbete LS 0805-0458Landstingsrådsberedningens skrivelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
  Avtal om samarbete gällande Riskbruksprojektet och en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvårdLS 0803-0327Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Bilaga 1
  Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 23.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Övrigt
 2. 25.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 26.
 2. 27.
 3. 28.
  Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöringLS 0801-0092Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreslagna föreskrifter och allmänna råd
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 29.
  Yttrande över promemorian Från sjukförsäkring till arbete (S2008/1245/SF)LS 0802-0146

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
   

   

Finansroteln och Trafik-och planeringsroteln

 1. 30.
  Överenskommelse med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad om förvaltning och utbyggnad av anläggningar för kollektivtrafiken samt bostäder och arbetsplatserLS 0804-0351Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Huvudavtal
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (v)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 31.
  FyllnadsvalLS 0803-0263, 0804-0408

  Landstingsstyrelsens ordförande 

Senast uppdaterad:
2008-05-15
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över betänkande av Äldreboendedelegationen - Bo för att leva (SOU 2007:103)LS 0801-0063

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  Särskilt uttalande (s) i Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2007 Skydd mot oegentligheter och mutorLS 0802-0127

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 3. 8.
  Yttrande över departementspromemorian Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatserLS 0803-0304

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 4. 9.
  Yttrande över departementspromemorian En ny betygsskala (Ds 2008:13)LS 0802-0178

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v), (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (v), (mp)

 5. 10.
  Yttrande över promemorian Kommunal medfinansiering av regional infrastruktur (Ds 2008:11)LS 0802-0125

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens tjänsteutlåtande 
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  Särskilt uttalande (s), (v) i Regionplane- och trafiknämndens tjänsteutlåtande

 6. 11.
  Månadsbokslut för mars 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0804-0406

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

 7. 12.
  Månadsbokslut för januari - mars 2008 för koncernfinansieringLS 0804-0407

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 8. 13.
  Månadsbokslut för mars 2008 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0804-0411

   

  Beslut enligt; Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2008

 9. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/2007 Offentlighet och sekretess inom landstinget LS 0802-0120

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas projektrapport Nr4/2007
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 10. 15.
  Utseende av ledamöter i styrelsen för Karolinska Trial Alliance (KTA) samt redovisning av uppdrag rörande konkurrensneutralitet mellan vårdgivare LS 0804-0424

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningen skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 11. 16.
  Yttrande över delbetänkandet Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 2008:7)LS 0803-0221

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

 12. 17.
 13. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2007 Hur styr hälso- och sjukvårdsnämnden de privata vårdgivarna utifrån Miljö Steg 5LS 0803-0252

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

 14. 19.
  Motioner av Jan Stömdahl m.fl. (v) om att landstinget bör upphöra med inköp av buteljerat vatten (2007:38) och av Åke Askensten m.fl. (mp) om stopp för inköp av flaskvatten (2007:40)LS 0709-0931,-0935

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:38
  Motion 2007:40
  Landstingsdirektöens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v), (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (v), (mp)

   

 15. 20.
  Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrumLS 0804-0419

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (s) i SL:s tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)

 16. 21.
  Informationskampanj om landstingets miljöarbete LS 0805-0458

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
  Avtal om samarbete gällande Riskbruksprojektet och en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvårdLS 0803-0327

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Bilaga 1
  Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 23.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Övrigt
 2. 25.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 26.
  Miljöredovisning 2007 för Stockholms läns landstingLS 0804-0423

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Miljöredovisning 2007
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 2. 27.
  Ändring av delegationsordningen för landstingsstyrelsen LS 0803-0305

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delegationsordning för landstingsstyrelsen
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 28.
  Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöringLS 0801-0092

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreslagna föreskrifter och allmänna råd
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 29.
  Yttrande över promemorian Från sjukförsäkring till arbete (S2008/1245/SF)LS 0802-0146

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
   

 5. 30.
  Överenskommelse med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad om förvaltning och utbyggnad av anläggningar för kollektivtrafiken samt bostäder och arbetsplatserLS 0804-0351

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Huvudavtal
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (v)

 6. 31.
  FyllnadsvalLS 0803-0263, 0804-0408

   

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens ordförande 

  Ledamot: Catharina Elmsäter-Svärd

  Ersättare: Anne-Marie Larsson

Senast uppdaterad:
2008-05-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll