Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2003 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2003 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 maj 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 6/03 Pensionshanteringen inom Stockholms läns landsting LS 0302-0595Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning över revisorernas rapport 6/03
  Tjänsteutlåtande
  Pensionshanteringen i Stockholms läns landsting
 2. 5.
  Bidrag till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar för verksamheten 2003LS 0303-1161Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Stiftelsen Stockholms Museispårvägar
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 6.
  Förslag om medresenär vid färdtjänstresaLS 0304-1410Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 7.
 2. 8.
  Motion 2003:11 av Margareta Cederfelt (m) om förebyggande av fallolyckor bland äldreLS 0301-0129Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 9.
  Inrättande av styrgrupp för genomförande av barnkonventionen i landstingetLS 0305-1625Ordförandens skrivelse
 2. 10.
  Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 18 juni--18 augusti 2003LS 0305-1644Ordförandens skrivelse
 3. 11.
  Övrigt
 4. 12.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 13.
 2. 14.
  Rapport om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida strukturLS 0305-1667Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Projektplan
  Bilagor till projektplanen
  tidplan
 3. 15.
  Månadsbokslut för mars 2003 samt prognos för helåret 2003LS 0304-1563Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 4. 16.
  Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget skall köpa miljömärkt elLS 0112-0693Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Locums koncernlednings skrivelse
  M Förslag till beslut
 5. 17.
  Yttrande över betänkandet Åldersgränser och ersättningsetablering (SOU 2003:7)LS 0303-1135Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 6. 18.
  Uppdrag att tillskriva regeringen om Stockholms läns landstings möjligheter att efterleva gällande lagstiftning om budgetbalansLS 0305-1677Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse till regeringen
  M + fp + kd Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 1534, 1600Ordförandens skrivelse
 2. 20.
  FyllnadsvalLS 0305-1675Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2003

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 6/03 Pensionshanteringen inom Stockholms läns landsting LS 0302-0595
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning över revisorernas rapport 6/03
  Tjänsteutlåtande
  Pensionshanteringen i Stockholms läns landsting
 2. 5.
  Bidrag till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar för verksamheten 2003LS 0303-1161
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Stiftelsen Stockholms Museispårvägar
  Tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande m

Trafik- och planeringsroteln

 1. 6.
  Förslag om medresenär vid färdtjänstresaLS 0304-1410
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 7.
  Strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landstingLS 0304-1453
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M- och fp-ledamöternas skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Beställardirektörens tjänsteutlåtande
  Strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet
  M + fp Förslag till beslut
  M Särskilt uttalande
  M, fp, kd reservation mot beslut om avslag av återremissyrkande
  M, fp och kd deltog ej i beslutet i ärendet
 2. 8.
  Motion 2003:11 av Margareta Cederfelt (m) om förebyggande av fallolyckor bland äldreLS 0301-0129
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Reservation m

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 9.
  Inrättande av styrgrupp för genomförande av barnkonventionen i landstingetLS 0305-1625
  Ordförandens skrivelse
 2. 10.
  Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 18 juni--18 augusti 2003LS 0305-1644
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 3. 11.
  Övrigt
 4. 12.
  Tid för nästa sammanträde
  Beslut: Tisdagen den 27 maj

Finansroteln

 1. 13.
  Ansökan om bidrag till Operation Kvinnofrids fjärde kampanj hösten 2003LS 0303-1320
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Operation Kvinnofrid
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Reservation m
 2. 14.
  Rapport om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida strukturLS 0305-1667
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Projektplan
  Bilagor till projektplanen
  tidplan
  Förslag till beslut m, fp, kd
  Reservation m, fp, kd
 3. 15.
  Månadsbokslut för mars 2003 samt prognos för helåret 2003LS 0304-1563
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Reservation m, fp, kd
  Omedelbart justerat
 4. 16.
  Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget skall köpa miljömärkt elLS 0112-0693
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Locums koncernlednings skrivelse
  M Förslag till beslut
  Reservation m
 5. 17.
  Yttrande över betänkandet Åldersgränser och ersättningsetablering (SOU 2003:7)LS 0303-1135
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut m, fp, kd
  Reservation m, fp, kd
 6. 18.
  Uppdrag att tillskriva regeringen om Stockholms läns landstings möjligheter att efterleva gällande lagstiftning om budgetbalansLS 0305-1677

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse till regeringen
  M + fp + kd Förslag till beslut
  Reservation m, fp, kd
  Omedelbart justerat

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 1534, 1600
  Beslut:
  Enligt Ordförandens skrivelse
  Utseende av ersättare bordlades
 2. 20.
  FyllnadsvalLS 0305-1675
  Beslut:
  Enligt Ordförandens skrivelse
  Utseende av ersättare bordlades
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll