Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 juni med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 juni med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 juni 2006
Tid:
10:00 - 00:00
Klockan 10.00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Utredning om Stockholms akademiska sjukvårdssystem med inriktning mot utbildning LS 0505-0775Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Tillsättande av projekt om ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar för i första hand läkemedel LS 0602-0316Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 3.
  Redovisning av hur produktiviteten har utvecklats inom Folktandvården Stockholms län AB sedan år 1999 LS 0510-1822Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Fp Särskilt uttalande
 4. 4.
  Rekommendation till landstinget att teckna ansvarsförsäkring med Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, avseende strålskada som drabbat patient genom strålbehandling vid bröstcancerLS 0605-0888Landstingsrådsberedningens skrivelse
  LÖF:s skrivelse
 5. 5.
  Förslag om fördelning av landstingsbidrag 2006 till handi-kapporganisationerna i länetLS 0604-0697Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreningsbidrag 2006
 6. 6.
  Arrangemang med anledning av RUFS våren 2007 LS 0605-1034Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Bidrag till TioHundra-nämnden LS 0605-0940Landstingsrådsberedningens skrivelse
 8. 8.
  Uppdrag om en samlad strategi om bemötandefrågor i hälso- och sjukvården rörande patienters olika kulturella bakgrundLS 0605-1078Landstingsrådsberedningens skrivelse
 9. 9.
  Inrättande av TBC-centrum LS 0606-1088Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
 11. 11.
  Avrapportering – Övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landstingLS 0505-0807Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 12. 12.
  Redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag LS 0511-2003Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Korrigerad rapport om ägarförhållanden
  Sammanställning av utförda korrigeringar
  Frågeformulär
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Månadsbokslut för april 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0605-1054Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för april 2006
 14. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 27/05 Beredningar – spelar roll? En uppföljning av sjukvårdens beredningars roll i styrningen av sjukvårdenLS 0603-0612Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Protokollsutdrag med M,-fp,-och kd-ledamöternas reservation
  M, fp, kd Förslag till beslut
 15. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2005 för landstingsstyrelsen LS 0604-0718Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Skrivelse från Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund om sjukgymnasternas roll i arbetet med att minska sjukskrivningarna LS 0603-0645Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds skrivelse
 17. 17.
 18. 18.
  Bidrag till Skolnätverket för planering av projektet Skolnätverket gymnasieskolor, vuxenutbildningar och kompetensutveckling i arbetslivet LS 0605-0887Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan KI EduNet
  Projektplan
  Bilaga
  Tjänsteutlåtande
 19. 19.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2005 Styckevis och delt om vården och omsorgen av multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmetLS 0602-0303Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 19/2005
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 2. 21.
  Handlingsprogram för säker hälso- och sjukvård LS 0412-2354Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Handlingsprogram
  Tjänsteutlåtande
 3. 22.
  Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg och Anita Hagelbeck (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblemLS 0502-0285Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 4. 23.
 5. 24.
 6. 25.
  Yttrande över nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård LS 0604-0808

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Socialstyrelsens remissversion till Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Finns ej elektroniskt men kan fås via registrator)
  Tjänsteutlåtande
  Underlagspromemoria från Beroendecentrum

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Politisk representation i styrgruppen för utvecklingen av området kring Norra StationLS 0603-0642Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 27.
  Övrigt
 3. 28.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 29.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 11 april 2006 om årsredovisning 2005 för landstinget och bolag; revisionsberättelser över landstingsstyrelsens samt övriga nämnders, styrelser och bolags verksamhet 2005 samt beslut om årsredovisning 2005 för Stockholms läns landsting och bolagLS 0605-0988Landstingsrådsberedningens skrivelse (Finns ej elektroniskt)
  Överklagande (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande (Finns ej elektroniskt)
 2. 30.
  Månadsbokslut för april 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0605-1015Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 31.
  Bidrag till Skärgårdsstiftelsen för tillgänglighetsverksamhet i skärgårdenLS 0606-1182Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Framställan från skärgårdsstiftelsens ordförande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 32.
  Utvecklad kommunikation av närsjukvården LS 0605-1033Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 33.
  Rättelse av fyllnadsval i landstingsstyrelsen den 16 maj 2006, §169 LS 0602-0418, 0604-0756Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 juni

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Utredning om Stockholms akademiska sjukvårdssystem med inriktning mot utbildning LS 0505-0775
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Tillsättande av projekt om ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar för i första hand läkemedel LS 0602-0316
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 3.
  Redovisning av hur produktiviteten har utvecklats inom Folktandvården Stockholms län AB sedan år 1999 LS 0510-1822
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Fp Särskilt uttalande
 4. 4.
  Rekommendation till landstinget att teckna ansvarsförsäkring med Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, avseende strålskada som drabbat patient genom strålbehandling vid bröstcancerLS 0605-0888
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  LÖF:s skrivelse
 5. 5.
  Förslag om fördelning av landstingsbidrag 2006 till handi-kapporganisationerna i länetLS 0604-0697
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreningsbidrag 2006
 6. 6.
  Arrangemang med anledning av RUFS våren 2007 LS 0605-1034
  Beslut: Ärendet bordlades
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Bidrag till TioHundra-nämnden LS 0605-0940
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 8. 8.
  Uppdrag om en samlad strategi om bemötandefrågor i hälso- och sjukvården rörande patienters olika kulturella bakgrundLS 0605-1078
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M Förslag till beslut att orden "som härrör från olika patientgruppers kulturella bakgrund" stryks ur förslaget till beslut
  M Reservation
 9. 9.
  Inrättande av TBC-centrum LS 0606-1088
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Utökat landstingsbidrag 2006 för att genomföra projektering av regionalt produktionscentrum för filmLS 0604-0812
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kultur- och utbildningsnämndens skrivelse
  Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp, kd Förslag till beslut

  M, fp, kd reservation till förmån för deras respektive förslag

 11. 11.
  Avrapportering – Övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landstingLS 0505-0807
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 12. 12.
 13. 13.
  Månadsbokslut för april 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0605-1054
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för april 2006
 14. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 27/05 Beredningar – spelar roll? En uppföljning av sjukvårdens beredningars roll i styrningen av sjukvårdenLS 0603-0612
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Protokollsutdrag med M,-fp,-och kd-ledamöternas reservation
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 15. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2005 för landstingsstyrelsen LS 0604-0718
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 16. 16.
  Skrivelse från Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund om sjukgymnasternas roll i arbetet med att minska sjukskrivningarna LS 0603-0645
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds skrivelse
 17. 17.
  Överenskommelse med Försäkringskassan Stockholms län om åtgärder för att minska sjukfrånvaron samt förslag till åtgärdsplan 2006 – 2008 och åtgärdsplan 2006 med förslag till fördelning av medelLS 0604-0847
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse  med ändring att i avtalet §7 bilaga 1 skall ingå "under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut".
  Överenskommelse 2006-2008 mellan Stockholms läns landsting och Försäkringskassan Stockholms län avseende åtgärder för att minska sjukfrånvaron
  Åtgärdsplan för Stockholms läns landsting - utifrån hälso- och sjukvårdens uppdrag i sjukskrivningsprocessen
  Förslag till årtgärdsplan 2006 med förslag till fördelning av medel för året
  Tjänsteutlåtande
 18. 18.
  Bidrag till Skolnätverket för planering av projektet Skolnätverket gymnasieskolor, vuxenutbildningar och kompetensutveckling i arbetslivet LS 0605-0887
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan KI EduNet
  Projektplan
  Bilaga
  Tjänsteutlåtande
 19. 19.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2005 Styckevis och delt om vården och omsorgen av multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmetLS 0602-0303
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 19/2005
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 2. 21.
  Handlingsprogram för säker hälso- och sjukvård LS 0412-2354
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Handlingsprogram
  Tjänsteutlåtande
 3. 22.
  Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg och Anita Hagelbeck (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblemLS 0502-0285
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 4. 23.
 5. 24.
  Yttrande över den nationella psykiatrisamordnarens promemoria Öppen vård med särskilda villkorLS 0604-0696
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning med författningsförslag
  Tjänsteutlåtande
  Skrivelse från Riksförbundet för social och mental hälsa
  M Förslag till beslut
  Reservation
  M, fp, kd Särskilt uttalande (Finns ej elektroniskt)
 6. 25.
  Yttrande över nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård LS 0604-0808
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Socialstyrelsens remissversion till Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Finns ej elektroniskt men kan fås via registrator)
  Tjänsteutlåtande
  Underlagspromemoria från Beroendecentrum
  Underlagspromemoria från Beroendecentrum

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Politisk representation i styrgruppen för utvecklingen av området kring Norra StationLS 0603-0642
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 27.
  Övrigt
 3. 28.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 29.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 11 april 2006 om årsredovisning 2005 för landstinget och bolag; revisionsberättelser över landstingsstyrelsens samt övriga nämnders, styrelser och bolags verksamhet 2005 samt beslut om årsredovisning 2005 för Stockholms läns landsting och bolagLS 0605-0988

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse (Finns ej elektroniskt)
  Överklagande (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande (Finns ej elektroniskt)

 2. 30.
  Månadsbokslut för april 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0605-1015
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 3. 31.
  Bidrag till Skärgårdsstiftelsen för tillgänglighetsverksamhet i skärgårdenLS 0606-1182
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Framställan från skärgårdsstiftelsens ordförande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 32.
  Utvecklad kommunikation av närsjukvården LS 0605-1033
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  M, fp, kd Förslag om avslag
  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 33.
  Rättelse av fyllnadsval i landstingsstyrelsen den 16 maj 2006, §169 LS 0602-0418, 0604-0756
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll