Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 januari 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 januari 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 januari 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2007:5 av Håkan Jörnehed (v) om fler lönebidragsanställda i landstingetLS 0702-0180Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 6.
  Motion 2005:4 av Maria Wallhager m.fl. (fp) om policy och regler beträffande den personliga integritetenLS 0502-0279Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 3. 7.
 4. 8.
 5. 9.
  Månadsbokslut för oktober 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0811-1089Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2008, Landstingsstyrelsens förvaltning
  Månadsbokslut för oktober 2008, Nya Karolinska Solna-förvaltningen
 6. 10.
  Månadsbokslut för november 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0812-1163Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för november 2008, Landstingsstyrelsens förvaltning
  Månadsbokslut för november 2008, Nya Karolinska Solna-förvaltningen
 7. 11.
  Månadsbokslut för oktober 2008, koncernfinansieringLS 0811-1062Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 8. 12.
  Månadsbokslut för november 2008, koncernfinansieringLS 0812-1161Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 9. 13.
  Ändrade förutsättningar för ingångna leasingtransaktionerLS 0812-1186Landstingsrådsberedningens skrivelse
  AB Storstockholms Lokaltrafik:s tjänsteutlåtande
 10. 14.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentral i VaxholmLS 0805-0543Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Reviderad bilaga
  Förslag till beslut (s), (v)
 11. 15.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentral i Huvudsta, SolnaLS 0806-0632

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Reviderad bilaga
  Förslag till beslut (s), (v)

 12. 16.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av S:t Eriks vårdcentral, StockholmLS 0806-0633Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Reviderad bilaga
  Förslag till beslut (s), (v)
 13. 17.
 14. 18.
  Informationskampanj till länets medborgare om landstingets miljöarbeteLS 0806-0639Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Särskilt uttalande (mp)
 15. 19.
  Motion 2008:11 av Åke Askensten (mp) om stopp för inköp av torskLS 0803-0267Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut, (v), (mp)
 16. 20.
  Skrivelse av Birgitta Sevefjord (v) om att Landstingshuset ska använda lågenergilamporLS 0710-1108Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Sevefjords skrivelse
  Särskilt uttalande (mp)
 17. 21.
 18. 22.
  Informationsfilm om patientsäkerhetLS 0812-1120Landstingsrådsberedningens skrivelse
 19. 23.
  Ökade resurser till hälso- och sjukvårdsnämndenLS 0812-1168Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (s)
  Särskilt uttalande (mp)
 20. 24.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport om löpande granskning av landstingsstyrelsen 2008LS 0810-1009Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)
 21. 25.
  Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISABLS 0809-0808Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specifika ägardirektiv för AISAB
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 22. 26.
 23. 27.
  Utredning om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunal-lagenLS 0806-0619Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
 24. 28.
  Motion 2008:2 av Tomas Rudin (s) om offentlig upphandlingLS 0802-0154Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motionen
  Förslag till beslut (s), (v)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 29.
  Motion 2007:9 av Mikael Sundesten (s) om införande av screening för bukaortaaneurysmLS 0702-0184Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 2. 30.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 31.
 2. 32.
 3. 33.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 34.
  En kraftsamling för skärgårdssamarbetet – ny organisation för skärgårdssamarbetetLS 0810-0907Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
 2. 35.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende Tågia ABLS 0812-1178

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  AB Stockholms Lokaltrafiks tjänsteutlåtande

 3. 36.
  Yttrande över remissen Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)LS 0810-0888Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande
  Bilaga
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)
Senast uppdaterad:
2009-02-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2007:5 av Håkan Jörnehed (v) om fler lönebidragsanställda i landstingetLS 0702-0180

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (v) och (mp)-ledamöterna reserverade sig till förmån för (v)-ledamotens förslag i Produktionsutskottet

 2. 6.
  Motion 2005:4 av Maria Wallhager m.fl. (fp) om policy och regler beträffande den personliga integritetenLS 0502-0279

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningen skrivelse
  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 3. 7.
  Månadsbokslut för oktober 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0811-1061

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 4. 8.
  Månadsbokslut för november 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0812-1160

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 5. 9.
  Månadsbokslut för oktober 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0811-1089

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2008, Landstingsstyrelsens förvaltning
  Månadsbokslut för oktober 2008, Nya Karolinska Solna-förvaltningen

 6. 10.
  Månadsbokslut för november 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0812-1163

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för november 2008, Landstingsstyrelsens förvaltning
  Månadsbokslut för november 2008, Nya Karolinska Solna-förvaltningen

 7. 11.
  Månadsbokslut för oktober 2008, koncernfinansieringLS 0811-1062

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 8. 12.
  Månadsbokslut för november 2008, koncernfinansieringLS 0812-1161

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 9. 13.
  Ändrade förutsättningar för ingångna leasingtransaktionerLS 0812-1186

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  AB Storstockholms Lokaltrafik:s tjänsteutlåtande

 10. 14.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentral i VaxholmLS 0805-0543

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Reviderad bilaga
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp), biföll att-satsen i (s) och (v) förslaget

   

 11. 15.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentral i Huvudsta, SolnaLS 0806-0632

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Reviderad bilaga
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)
  Reservation mp, biföll att-satsen i (s) och (v) förslaget

 12. 16.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av S:t Eriks vårdcentral, StockholmLS 0806-0633

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Reviderad bilaga
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp), biföll  att-satserna i (s) och (v) förslaget

 13. 17.
  Bolagisering av Södertälje sjukhus samt överföring av primärvårds- och psykiatrisk verksamhet till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0807-0711

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning för Södetälje Sjukhus AB
  Specifika ägardirektiv för Södertälje Sjukhus AB
  Förslag till överlåtelseavtal med Södertälje Sjukhus AB
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder
  Yttranden från styrelserna Sjukvården SNS, HSN, och SLSO
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5a
  Bilaga 5b
  Bilaga 5c
  Preliminär affärsplan för Södertälje Sjukhus AB
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar
  (s) - ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i Produktionsutskottet
  (v)-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag i Produktionsutskottet

  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (v)
  Reservation (mp)
  Särskilt uttalande (kd)

 14. 18.
  Informationskampanj till länets medborgare om landstingets miljöarbeteLS 0806-0639

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  (s) biföll landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
  Reservation (s)

 15. 19.
  Motion 2008:11 av Åke Askensten (mp) om stopp för inköp av torskLS 0803-0267

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (v), (mp)
  Reservation (v), (mp)

 16. 20.
  Skrivelse av Birgitta Sevefjord (v) om att Landstingshuset ska använda lågenergilamporLS 0710-1108

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Sevefjords skrivelse
  Särskilt uttalande (mp)

 17. 21.
  Skolplan för landstingets gymnasie- och vuxenutbildning 1 juli 2008-30 juni 2009 LS 0810-0959

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skolplan för landstingets gymnasie- och vuxenutbildnig 1 juli 2008- 30 juni 2009
  Särskilt uttalande (s), (v)

 18. 22.
  Informationsfilm om patientsäkerhetLS 0812-1120

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 19. 23.
  Ökade resurser till hälso- och sjukvårdsnämndenLS 0812-1168

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (s)
  Särskilt uttalande (mp)

 20. 24.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport om löpande granskning av landstingsstyrelsen 2008LS 0810-1009

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)
  Reservation (s), (v)

 21. 25.
  Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISABLS 0809-0808

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specifika ägardirektiv för AISAB
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 22. 26.
  Förslag till komplettering av de specifika ägardirektiven för akutsjukhusenLS 0810-0929

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specifikt ägardirektiv för Karolinska universitetssjukhuset
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 23. 27.
  Utredning om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunal-lagenLS 0806-0619

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)

 24. 28.
  Motion 2008:2 av Tomas Rudin (s) om offentlig upphandlingLS 0802-0154

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motionen
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 29.
  Motion 2007:9 av Mikael Sundesten (s) om införande av screening för bukaortaaneurysmLS 0702-0184

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  (s), (v) bifaller motionen
  Reservation (s), (v)

 2. 30.
  Yttrande över remissen Förslag till rekommendation om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder LS 0810-0995

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till rekommendation om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 31.
  FyllnadsvalLS 0812-1152

   

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens ordförandes skrivelse
  Landstingsstyrelsen beslöt
  att intill utgången av 2010 välja ledamot i den politiska styrgruppen Flemingsberg, Catharina Elmsäter -Svärd, (m)

 2. 32.
  Övrigt
 3. 33.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 34.
  En kraftsamling för skärgårdssamarbetet – ny organisation för skärgårdssamarbetetLS 0810-0907

  Ärendet utgick

 2. 35.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende Tågia ABLS 0812-1178

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  AB Stockholms Lokaltrafiks tjänsteutlåtande

 3. 36.
  Yttrande över remissen Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)LS 0810-0888

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande
  Bilaga
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v) anslöt
  Reservation (mp)

   

Senast uppdaterad:
2009-02-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll