Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 januari 2004 med tilläggsärenden

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 januari 2004 med tilläggsärenden

Dag:
Lördag den 24 januari 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Förslag till personalpolicy för landstingskoncernen LS 0309-2515Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägarutskottets protokoll
  Personalpolicy
  M Förslag till beslut
 2. 2.
  Fortsatt lokal försökverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (SOSCAM) i Haninge kommunLS 0310-2659Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 3.
  Yttrande över betänkandet Etablering i Sverige möjligheter och ansvar för individ och samhälle (SOU 2003:75)LS 0310-2730

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut

 4. 4.
  Samordning för tandvårdspatienter med komplexa vårdbehovLS 0307-2206Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från patientnämnden
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 17/03 om MiljöprestandarevisionLS 0310-2725Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 6. 6.
 7. 7.
  Inrättande av Södersjukhusets gåvofond för forskning och utvecklingLS 0312-2996Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Södersjukhusets beslut och stadgar
 8. 8.
  Fördelning av ALF- och SLL-medel för forskning, utveckling och utbildning för 2004LS 0312-3078Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fördelning av FoUU-medel 2004
 9. 9.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 10.
  Vårdavtal med specialistläkare avseende rituell omskärelse av pojkarLS 0305-1702Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M Förslag till beslut
 2. 11.
  Övrigt
 3. 12.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 13.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Remisskrav för vård hos viss specialistläkare samt sjukgymnasterLS 0311-2953Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  FyllnadsvalLS 0312-3025, 3026, 3027 och 3055Bordlagt den 16 nov 2003
  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 december 2003, som bilaga till punkt 23.
  Ordförandens skrivelse
 2. 16.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0401-0016Arvodesberedningens beslut
  Skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 januari

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Förslag till personalpolicy för landstingskoncernen LS 0309-2515
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägarutskottets protokoll
  Personalpolicy
  M+fp Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
  Reservationer
 2. 2.
  Fortsatt lokal försökverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (SOSCAM) i Haninge kommunLS 0310-2659
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 3.
  Yttrande över betänkandet Etablering i Sverige möjligheter och ansvar för individ och samhälle (SOU 2003:75)LS 0310-2730
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

  M+fp Förslag till beslut
  Reservation
 4. 4.
  Samordning för tandvårdspatienter med komplexa vårdbehovLS 0307-2206
  Beslut: Enlig Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från patientnämnden
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 17/03 om MiljöprestandarevisionLS 0310-2725
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 6. 6.
 7. 7.
  Inrättande av Södersjukhusets gåvofond för forskning och utvecklingLS 0312-2996
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Södersjukhusets beslut och stadgar
 8. 8.
  Fördelning av ALF- och SLL-medel för forskning, utveckling och utbildning för 2004LS 0312-3078
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fördelning av FoUU-medel 2004
 9. 9.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 10.
  Vårdavtal med specialistläkare avseende rituell omskärelse av pojkarLS 0305-1702
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M Förslag till beslut

  Reservation

 2. 11.
  Övrigt

  a) Ordförandens skrivelse om rättning av fullmäktigeprotokollprotokoll

  b) Fp Skrivelse ang Mälarregionen
  c) Ordförandens skrivelse om översyn av fullmäktiges arbetsordning
  d)Fråga av Chris Heister (m) ang Norrtälje- och Södertälje sjukhus
  e) Ordföranden redogjorde för möte med statsrådet Lars-Erik Lövdén mot bakgrund av sin skrivelse

 3. 12.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 13.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Remisskrav för vård hos viss specialistläkare samt sjukgymnasterLS 0311-2953

  Beslut:Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  FyllnadsvalLS 0312-3025, 3026, 3027 och 3055
  Bordlagt den 16 nov 2003
  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 december 2003, som bilaga till punkt 23.
  Ordförandens skrivelse
 2. 16.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0401-0016
  Beslut: Enligt Arvodesberedningens beslut
  Skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll