Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 februari 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 februari 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 februari 2007
Tid:
09:30 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tillägggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Samarbete med Karolinska Institutet Science Park ABLS 0612-2088

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samarbetsavtal och överlåtelseavtal
  Tjänsteutlåtande

 2. 7.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt tillägg till delegationsordning för landstingsstyrelsen LS 0701-0082

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändrat reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
  Tillägg till delegationsordningen för landstingsstyrelsen
  Mp-ledamotens förslag till belsut

 3. 8.
  Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms LokaltrafikLS 0701-0069Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
 4. 9.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 16 augusti 2006 om avtal mellan staten, landstinget och Stockholms stad om överskott från försöket med trängselskattLS 0701-0038Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

   

 5. 10.
  Skrivelse från Birgitta Sevefjord (v) och Raymond Wigg (mp) om den demokratiska insynen och inflytandet i allmänna utskottet och revisionenLS 0701-0059Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  S-, v- och mp-ledamöternas förslag till beslut
 6. 11.
  Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0509-1565, 0512-2305Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Omställningskostnader
  Mp-ledamotens förslag till beslut
 7. 12.
  Yttrande över remissen av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget om att utreda förutsättningarna för ett nationellt förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedelLS 0611-1970Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafikkontorets skrivelse
  Mp-ledamotens förslag till beslut
 8. 13.
  Yttrande över remissen Patientdatautredningens huvudbe-tänkande om en ny Patientdatalag (SOU 2006:82)LS 0611-1915Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Mp-ledamotens förslag till beslut
 9. 13.
  a) Bordlagt ärende om arvodering av presidieledamöter i patientnämndenLS 0610-1767Arvodesberedningens förslag
 10. 14.
  Landstingsbidrag för arvoden till ledamöter och ersättare i patientnämndenLS 0701-0091Landstingsrådsberedningens skrivelse
 11. 15.
  Förslag till projektorganisation för arbetet med nytt uni-versitetssjukhusLS 0612-2069Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 12. 16.
  Kapitaltäckningsgaranti för Landstingshuset i Stockholm AB för 2007LS 0701-0116Landstingsrådsberedningens skrivelse
  S-, v- och mp-ledamöternas särskilda uttalande
 13. 17.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12-13 december 2006 om anmälan av interpellationLS 0701-0013

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

  S-, v- och mp- ledamöternas f örslag till beslut

   

 14. 18.
  Bordlagt val av ersättare i pensionärsrådetLS 0611-1930

  Bordlagt den 19 december 2006 och 23 januari 2007, §359 och15.

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 19 december 2006 punkt 9.

  Val gäller (kd), (v) och (mp).
  Ordförandens skrivelse

   

   

 15. 19.
  Bordlagt val av ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppenLS 0611-1960

  Bordlagt den 19 december 2006 och 23 januari 2007, §360 och 16.

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 19 december 2006 till punkt 10.

  Valet gäller en ledamot till bidragsgruppen (majoriteten).

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/06 om 32 remisser från 6 vårdcentraler – patientlogistik och informationsöverföringLS 0611-1968Landstingsråds beredningens skrivelse
  Sammanfattning
  Mp-ledamotens förslag till beslut

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.
  Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet)LS 0511-2063Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 22.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 0701-0070Förteckning över av styrelsen förrättade val den 23 januari 2007
 2. 23.
  Övrigt
 3. 24.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tillägggsärenden

Finansroteln

 1. 25.
  Utlösen av investeringar i anslutning till StockholmsförsöketLS 0702-0126Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
 2. 26.
  Ägartillskott till Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset ABLS 0702-0168Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Mp-ledamotens förslag till beslut

   

 3. 27.
  Ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och KoncernfinansieringLS 0702-0176Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Mp-ledamotens förslag till beslut

Trafik- och planeringsroteln

 1. 28.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  FyllnadsvalLS 0702-0132Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 februari 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tillägggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Samarbete med Karolinska Institutet Science Park ABLS 0612-2088
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samarbetsavtal och överlåtelseavtal
  Tjänsteutlåtande
 2. 7.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt tillägg till delegationsordning för landstingsstyrelsen LS 0701-0082
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändrat reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
  Tillägg till delegationsordningen för landstingsstyrelsen
  Mp-ledamotens förslag till belsut
  Mp Reservation
 3. 8.
  Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms LokaltrafikLS 0701-0069
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
 4. 9.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 16 augusti 2006 om avtal mellan staten, landstinget och Stockholms stad om överskott från försöket med trängselskattLS 0701-0038

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

 5. 10.
  Skrivelse från Birgitta Sevefjord (v) och Raymond Wigg (mp) om den demokratiska insynen och inflytandet i allmänna utskottet och revisionenLS 0701-0059
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  S-, v- och mp- ledamöternas förslag till beslut
  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig
 6. 11.
  Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0509-1565, 0512-2305
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Omställningskostnader
  Mp-ledamotens förslag till beslut
  S-ledamöternas förslag till beslut att bifalla förslagen i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Reservation s och mp
 7. 12.
  Yttrande över remissen av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget om att utreda förutsättningarna för ett nationellt förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedelLS 0611-1970

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafikkontorets skrivelse
  Mp-ledamotens förslag till beslut
  Mp resrevation

 8. 13.
  Yttrande över remissen Patientdatautredningens huvudbe-tänkande om en ny Patientdatalag (SOU 2006:82)LS 0611-1915

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Mp-ledamotens förslag till beslut
  Mp reservation

 9. 13.
  a) Bordlagt ärende om arvodering av presidieledamöter i patientnämndenLS 0610-1767
  Beslut: Enligt Arvodesberedningens förslag
 10. 14.
  Landstingsbidrag för arvoden till ledamöter och ersättare i patientnämndenLS 0701-0091
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 11. 15.
  Förslag till projektorganisation för arbetet med nytt uni-versitetssjukhusLS 0612-2069
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 12. 16.
  Kapitaltäckningsgaranti för Landstingshuset i Stockholm AB för 2007LS 0701-0116
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  S-, v- och mp-ledamöternas särskilda uttalande
 13. 17.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12-13 december 2006 om anmälan av interpellationLS 0701-0013

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

  S-, v- och mp- ledamöternas förslag till beslut
  S, v och mp reserverade sig 

 14. 18.
  Bordlagt val av ersättare i pensionärsrådetLS 0611-1930

  Beslut: Valet av Karin pettersson (c) som ersättarei pensionärsrådet ogiltigförklarades.

  Till ersättare valdes
  Sofia Segergren (c)
  Maria Henriksson (v)
  Bordlagt(mp)
  Val av ersättare för kd bordlades.

 15. 19.
  Bordlagt val av ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppenLS 0611-1960

  Beslut: Följande valdes som ledamöter till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna

  Stig Nyman (kd)
  samt från handikapporganisationerna
  Olle Johansson
  Stig Berge
  Jan-Olof Edin
  Jan-Olof von Wowern
  Margareta Åsen-Johansson

  .

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/06 om 32 remisser från 6 vårdcentraler – patientlogistik och informationsöverföringLS 0611-1968
  Beslut: Enligt Landstingsråds beredningens skrivelse
  Sammanfattning
  Mp-ledamotens förslag till beslut
  S-ledamöterna föreslog bifall till förslaget i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  S och mp reservation

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.
  Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet)LS 0511-2063
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 22.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 0701-0070

  Beslut:

   

   2 Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering vid länsarbetsnämnden i Stockholm (AR-delegationen)

   ledamot                          ersättare 
   fp Gunilla Thorsson          s Till protokollet

   

  9 Landstingsförbundets förhandlingsdelegation rörande tandläkarutbildning (TUA)

   representant

   c Gustav Andersson

  10 Ledningsgruppen för Operation Kvinnofrid

   ledamöter

   s Till protokollet

  11 Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län

   ledamöter                ersättare

   c Bordlagt                fp Sören Norrby

  12 Mälarens Vattenvårdsförbund

   ledamot

   c Bordlagt

  13 Samrådsorgan rörande gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet

   representant

   s Till protokollet

  16 Skärgårdshavets samarbetsråd

    ledamöter

   fp Andres Käärik
   c  Bordlagt

  17 Skärgårdsrådet

   ersättare

   c Bordlagt

  18 Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och Museum

   ledamot

   kd Bordlagt

  20 Stockholmsregionens Europakommitté

   ledamöter

   m Chris Heister
   fp Maria Wallhager
   s Ingela Nylund Watz

  21 Beslutsgruppen för Interreg IIIA-Skärgården

   ersättare

   c  Bordlagt

  22 Svealands kustvattenvårdsförbund

   ledamot

   fp Lars Tunberg

  24 Styrgrupp för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg

   representanter

   fp Olov Lindquist
   kd Pia Lidwall
   s Bordlagt

   

 2. 23.
  Övrigt

  Skrivelse från mp

   

 3. 24.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Landstingsstyrelsen sammanträder nästa gång den 20 mars 2007.

Tillägggsärenden

 1. 25.
  Utlösen av investeringar i anslutning till StockholmsförsöketLS 0702-0126
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  S,  v och mp Särskilt uttalande
 2. 26.
  Ägartillskott till Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset ABLS 0702-0168

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  V-ledamotens förslag till återremiss
  S-ledamöternas förslag till beslut
  Mp-ledamotens förslag till beslut
  S, v och mp reserverade sig vad gäller beslutet att ej återremittera ärendet
  S och mp ledamöterna reservareserverade sig till förmån för sina respektive förslag.
  V-ledamoten anmälde att v ej deltar i beslutet för övrigt
  V Särskilt uttalande

 3. 27.
  Ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och KoncernfinansieringLS 0702-0176
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  S-, v och mp yrkade återremiss
  V-ledamotens återremissyrkande
  S-ledamöternas förslag till beslut
  Mp-ledamotens förslag till beslut
  S, v och mp reserverade sig vad gäller beslutet att ej återremittera ärendet
  S- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina respektive förslag
  V-ledamoten anmälde att v ej deltog i beslutet
  V Särskilt uttalande
 4. 28.
  Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafikenLS 0701-0074

  Beslut: Enligt Landstinsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  S-ledamöternas särskilda uttalande
  V-ledamotens förslag till beslut
  Mp-ledamotens förslag till beslut

  S- och v-ledamöternas särskilda uttalande
  S-,v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina respektive förslag

 5. 29.
  FyllnadsvalLS 0702-0132
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
till ansvarig redaktör


Beslut och protokoll