Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 december 2011

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 december 2011

Dag:
Tisdag den 20 december 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landsringsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom

   

  Förteckning

 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

   

  Anmälan

 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1001-0001

   

  Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
  Månadsrapport per oktober 2011 för koncernredovisningLS 1111-1513Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 3. 7.
  Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1111-1512Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
 4. 8.
  Särskilt bidrag till Stockholms KonserthusstiftelseLS 1112-1594Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Anbudsinbjudan i upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusetLS 1104-0614Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.
  Protokoll från Centrala samverkansgruppen
  Särskilt uttalande (S)
 6. 10.
  Yttrande över betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)LS 1110-1289Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 11.
  Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)LS 1111-1540Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln

 1. 12.
  Avtal med Stockholms Konserthusstiftelse om ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 - 2014LS 1111-1470Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 13.
  Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2012LS 1105-0783Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 14.
  Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvårdLS 1109-1204Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)

Landsringsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Bordlagt val av ledamot i fastighets- och investeringsberedningen under landstingsstyrelsen 2012LS 1111-1441Bordlagt
 2. 16.
  Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2012LS 1112-1636Ordförandens skrivelse
 3. 17.
  Övrigt
 4. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2011-12-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landsringsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1001-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2010LS 1103-0469

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)

 2. 6.
  Månadsrapport per oktober 2011 för koncernredovisningLS 1111-1513

   

  Besluut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (MP) bifaller
  Reservation (S), (MP)

 3. 7.
  Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1111-1512

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)

 4. 8.
  Särskilt bidrag till Stockholms KonserthusstiftelseLS 1112-1594

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

 5. 9.
  Anbudsinbjudan i upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusetLS 1104-0614

   

  Protokoll från Centrala samverkansgruppen
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Särskilt uttalande (S), (MP) anslöt
  Reservation (S), (V)

 6. 10.
  Yttrande över betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)LS 1110-1289

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 11.
  Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)LS 1111-1540

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln

 1. 12.
  Avtal med Stockholms Konserthusstiftelse om ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 - 2014LS 1111-1470

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 13.
  Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2012LS 1105-0783

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tilläggsyrkande från (M), (FP, (C), (KD)
  Särskilt uttalande (MP), (V)

 2. 14.
  Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvårdLS 1109-1204

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)
  (MP) deltog ej

Landsringsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Bordlagt val av ledamot i fastighets- och investeringsberedningen under landstingsstyrelsen 2012LS 1111-1441
 2. 16.
  Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2012LS 1112-1636

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 3. 17.
  Övrigt
 4. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2011-12-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll