Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 april 2010

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 april 2010

Dag:
Tisdag den 20 april 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Månadsbokslut för februari 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1003-0265Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för februari 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
 2. 6.
  Månadsbokslut för februari 2010 för koncernfinansieringLS 1003-0267Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 7.
  Månadsbokslut för februari 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting LS 1003-0266Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 4. 8.
 5. 9.
 6. 10.
  Särskild satsning på sommarjobb och praktik för ungdomar år 2010LS 1003-0332Landstingsrådsberedningens skrivelse
 7. 11.
  Strategisk utvecklingsplan för användning av del av nuvarande sjukhusområde i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya Karolinska SolnaLS 0912-1070Landstingsrådsberedningens skrivelse
  LOCUM AB tjänsteutlåtande
  Bilaga till LOCUMS tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 8. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2009 Ersättningssystem på sjukhusenLS 0102-0140Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S), (V), (MP) hänvisar till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
 2. 14.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Yttrande över remissen Förslag på oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården (S2009/9762/HS)LS 0912-1058

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Remiss Förslag på oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Patientnämndens yttrande
  (S), (V) ,(MP) hänvisar till hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings yttrande

   

 2. 16.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  FyllnadsvalLS 1003-0284Ordförandens skrivelse

Finansroteln

 1. 18.
  Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna - ÄlvsjöLS 1003-0318

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 2. 19.
  Yttrande över utredningen I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12)LS 1003-0279

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 20.
 4. 21.
  Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus – beslut om övergripande verksamhetsinnehåll samt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig privat samverkan (OPS)LS 1003-0255

  Sekretess med hänvisning till lagen om upphandling.

   

  Handlingar delas ut vid särskilt informationsmöte för landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

   

  Separat kallelse till informationsmötet utsändes.

 5. 22.
  Övrigt
 6. 23.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2009-09-24
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Månadsbokslut för februari 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1003-0265

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för februari 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning

 2. 6.
  Månadsbokslut för februari 2010 för koncernfinansieringLS 1003-0267

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 7.
  Månadsbokslut för februari 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting LS 1003-0266

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 4. 8.
  Månadsbokslut för 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 1003-0201

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Månadsbokslut för 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen

 5. 9.
  Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokument-och arkivhanteringLS 0806-0638

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Dokument- och arkivreglemente
  Delegering och befogenheter
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 6. 10.
  Särskild satsning på sommarjobb och praktik för ungdomar år 2010LS 1003-0332

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 7. 11.
  Strategisk utvecklingsplan för användning av del av nuvarande sjukhusområde i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya Karolinska SolnaLS 0912-1070

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  LOCUM AB tjänsteutlåtande
  Bilaga till LOCUMS tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 8. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2009 Ersättningssystem på sjukhusenLS 0102-0140

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S), (V), (MP) hänvisar till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Reservation (S), (V), (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
 2. 14.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Yttrande över remissen Förslag på oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården (S2009/9762/HS)LS 0912-1058

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Remiss Förslag på oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Patientnämndens yttrande
  (S), (V) ,(MP) hänvisar till hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings yttrande
  Reservation (S) , (V) , (MP)
   

 2. 16.
  Avgiftsbefriad hälso- och sjukvårdsverksamhet för hemlösa i Stockholms län LS 0912-1091

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  FyllnadsvalLS 1003-0284

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

Finansroteln

 1. 18.
  Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna - ÄlvsjöLS 1003-0318

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 2. 19.
  Yttrande över utredningen I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12)LS 1003-0279

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/2009 Landstingets styrning av sjukhusenLS 1002-0143

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  S-V-och MP-ledamöternas reservation i produktionsutskottet
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Reservation (S), (V) , (MP)

 4. 21.
  Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus – beslut om övergripande verksamhetsinnehåll samt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig privat samverkan (OPS)LS 1003-0255
 5. 22.
  Övrigt
 6. 23.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2009-09-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll och beslut