Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 april 2004 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 april 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 april 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 1.
  Mottagande och förvaltning av gåva till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna LS 0402-0391

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets beslut inklusive stadgar

 2. 2.
  Mottagande av donation samt inrättande av Stiftelsen Ragna och Paul Nybergs fond vid Karolinska sjukhusetLS 0402-0392Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets beslut inklusive stadgar
 3. 3.
  Fastställande av direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009LS 0403-0490Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  MBL-protokoll
 4. 4.
 5. 5.
  Yttrande över delbetänkandet Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123)LS 0401-0151Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
 6. 6.
  Yttrande över departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (DS 2004:4)LS 0402-0378Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om utvärdering av regionförsök och ansvar för regionala utvecklingsfrågorLS 0401-0139Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
 8. 8.
 9. 9.
  En modern nationell storstadspolitik - remissutfall om behovet av en storstadspolitik och om fortsatt process samt förslag till ställningstagandeLS 0403-0605Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regionavtal
  Arbetsordning för samverkansnömnden SLL - Gotland
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Motoin 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för distriktssköterskorLS 0304-1483Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om att möjliggöra arbetskraftsinvandring av vårdpersonal från PolenLS 0306-1969Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Yttrande över Socialstyrelsens skrivelse Uppdrag att utvärdera om regelverket kring höga ljudnivåer ger avsedd effektLS 0401-0264Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Remissyttrande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
  Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafikenLS 0210-0431Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 2. 14.
  Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade nyckeltalLS 0309-2409Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  SL:s yttrande
 3. 15.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om att öka biljettkontrollerna och höja straffavgiften för dem som inte betalar färdavgift i SL:s trafikLS 0311-2775Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  SL:s yttrande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetesLS 0306-1881Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 2. 17.
  Motion 2003:57 av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blodLS 0309-2406Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 3. 18.
  Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om läkemedelsinformationLS 0301-0127Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 4. 19.
  Motion 2003:33 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka LS 0304-1484Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande
 5. 20.
  Överenskommelser och avtal med akutsjukhusen för år 2004LS 0401-0180, 0401-0094, 0402-0284, 0402-0412, 0402-0403, 0301-0255, 0301-0203Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 21.
  Rapport Behovsanalys ungdom och missbruk med rekommendationer och förslagLS 0307-2161 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Rapport

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2003LS 0403-0715Kansliets skrivelse
 2. 23.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0403-0728Ordförandens skrivelse
  Bilaga
 3. 24.
  Inrättande av styrgrupp för länsövergripande vård- och behandlingsprogram för misshandlade kvinnor och barnLS 0312-3077Ordförandens skrivelse
 4. 25.
  Bordlagt val av styrgrupp för att förbättra tillgängligheten inom primärvårdenLS 0402-0273
 5. 26.
  Övrigt
 6. 27.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 28.
  Uppdrag med anledning av ny skatteintäktsprognosLS 0404-0791Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanställning skatteintäktsprognos
 2. 29.
  FyllnadsvalLS 0312-3025,0403-0551-, 0683, 0698, 0404-0736, 0740Bordlagt den 16 december 2003, 20 januari, 17 februari och 16 mars 2004 § 312, 18, 60 och 87
  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 december 2003, 16 mars 2004 som bilagor till p 23 respektive 27
  Ordförandens skrivelse
 3. 30.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0403-0652Arvodesberedningens beslut
  Skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 april 2004

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 1.
  Mottagande och förvaltning av gåva till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna LS 0402-0391
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets beslut inklusive stadgar
 2. 2.
  Mottagande av donation samt inrättande av Stiftelsen Ragna och Paul Nybergs fond vid Karolinska sjukhusetLS 0402-0392
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets beslut inklusive stadgar
 3. 3.
  Fastställande av direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009LS 0403-0490
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse (Reviderad)
  Tjänsteutlåtande
  MBL-protokoll
  M förslag till beslut
  Fp förslag till beslut
  Kd förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
  Reservationer till förmån för respektive förslag
  M+kd särskilt uttalande
  Mp särskilt uttalande
  Åke Askensten (mp) särskilt uttalande
 4. 4.
  Månadsbokslut för februari 2004 samt prognos för helåret 2004LS 0403-0650
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 2:2
  Bilaga 2:3
  Bilaga 2:4
  Bilaga 2:5
  Bilaga 3
  Bilaga 3:2
  Bilaga 3:3
  M förslag till beslut
  Fp särskilt uttalande
  Reservationer till förmån för respektive förslag
 5. 5.
  Yttrande över delbetänkandet Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123)LS 0401-0151
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  M förslag till beslut
  Fp förslag till beslut
  Reservationer till förmån för respektive förslag
 6. 6.
  Yttrande över departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (DS 2004:4)LS 0402-0378
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Fp förslag till beslut
  Fp reservation
 7. 7.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om utvärdering av regionförsök och ansvar för regionala utvecklingsfrågorLS 0401-0139
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  M förslag till beslut
  Fp förslag till beslut (finns ej elektroniskt)
  Reservationer till förmån för respektive förslag
 8. 8.
 9. 9.
  En modern nationell storstadspolitik - remissutfall om behovet av en storstadspolitik och om fortsatt process samt förslag till ställningstagandeLS 0403-0605
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  M+fp+kd förslag till beslut
  Reservation
  Fp särskilt uttalande
 10. 10.
  Motoin 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för distriktssköterskorLS 0304-1483

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 11. 11.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om att möjliggöra arbetskraftsinvandring av vårdpersonal från PolenLS 0306-1969
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M+fp förslag till beslut
  Reservation
  M särskilt uttalande
 12. 12.
  Yttrande över Socialstyrelsens skrivelse Uppdrag att utvärdera om regelverket kring höga ljudnivåer ger avsedd effektLS 0401-0264
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Remissyttrande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
  Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafikenLS 0210-0431
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 2. 14.
  Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade nyckeltalLS 0309-2409
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  SL:s yttrande
  Fp återremissyrkande
  Beslut: Återremiss
 3. 15.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om att öka biljettkontrollerna och höja straffavgiften för dem som inte betalar färdavgift i SL:s trafikLS 0311-2775
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  SL:s yttrande
  M förslag till beslut
  M reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetesLS 0306-1881
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M förslag till beslut
  Fp förslag till beslut (Finns ej elekrtoniskt)
  Reservationer
 2. 17.
  Motion 2003:57 av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blodLS 0309-2406
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M+fp förslag till beslut
  reservation
 3. 18.
  Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om läkemedelsinformationLS 0301-0127
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M förslag till beslut
  Fp förslag till beslut
  Reservationer
 4. 19.
  Motion 2003:33 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka LS 0304-1484
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande
  M+fp+kd förslag till beslut
  Reservation
 5. 20.
  Överenskommelser och avtal med akutsjukhusen för år 2004LS 0401-0180, 0401-0094, 0402-0284, 0402-0412, 0402-0403, 0301-0255, 0301-0203
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M särskilt uttalande
  Fp särskilt uttalande
  Kd deltog ej i beslutet
 6. 21.
  Rapport Behovsanalys ungdom och missbruk med rekommendationer och förslagLS 0307-2161
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Rapport
  M+fp förslag till beslut
  Reservation
  Kd särskilt uttalande (Finns ej elektroniskt)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2003LS 0403-0715
  Kansliets skrivelse
  Beslut: Till handlingarna
  Fp särskilt uttalande
 2. 23.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0403-0728
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
  Bilaga
 3. 24.
  Inrättande av styrgrupp för länsövergripande vård- och behandlingsprogram för misshandlade kvinnor och barnLS 0312-3077
  Ordförandens skrivelse
  Beslut: Följande utsågs: Kristina Söderlund (s), Gunilla Roxby (v) (sammankallande),Esabelle Reshdouni (mp), Gunilla Helmerson (m), Maria Wallhager (fp), Pia Lidwall (kd)
 4. 25.
  Bordlagt val av styrgrupp för att förbättra tillgängligheten inom primärvårdenLS 0402-0273
  Beslut: Följande utsågs: Filippa Reinfeldt (m), Marie Ljungberg Schött (m)
 5. 26.
  Övrigt
 6. 27.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 28.
  Uppdrag med anledning av ny skatteintäktsprognosLS 0404-0791
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanställning skatteintäktsprognos
  M förslag till beslut
  Fp förslag till beslut
  Kd förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
 2. 29.
  FyllnadsvalLS 0312-3025,0403-0551-, 0683, 0698, 0404-0736, 0740

  Bordlagt den 16 december 2003, 20 januari, 17 februari och 16 mars 2004 § 312, 18, 60 och 87
  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 december 2003, 16 mars 2004 som bilagor till p 23 respektive 27
  Ordförandens skrivelse

   

  Beslut: Pekka Koskenvoima (mp) utsågs till ersättare i sjukvårdsberedning södra Stockholm
  Tillsättning av övriga ersättare bordlades

 3. 30.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0403-0652
  Beslut: Enligt Arvodesberedningen
  Skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll