Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 2 december 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 2 december 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 02 december 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktigeLS 0702-0239

   Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga

 2. 6.
  Uppdrag om att permanenta patientsäkerhetskommitténLS 0801-0058Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 7.
  Översyn av Stiftelsen Vetenskapsstadens verksamhet LS 0810-0920Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v). (Mp) anslöt sig
 4. 8.
 5. 9.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut om ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav Karolinska Universitetssjukhuset, Storstockholms Lokaltrafik och Koncernfinansiering 0808-0772

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Bilaga

 6. 10.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut om överföring av huvuddelen av Centrum för folkhälsa till Karolinska InstitutetLS 0810-0985Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Bilaga
 7. 11.
 8. 12.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och landstinget för år 2009LS 0811-1051Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 9. 13.
  Uppdrag om förslag till detaljorganisation för ett gemensamt centrum för forskning, utbildning och utvecklingLS 0807-0675Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 10. 14.
  Förslag till ersättningssystem för leverantören Handikapp & HabiliteringLS 0810-0969Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
 11. 15.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 16.
  Yttrande över Banverkets remiss järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda-KallhällLS 0810-0979

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsändes senare

   

  Ärendet utgick

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsråd LS 0811-1068Ordförandens skrivelse
 2. 18.
  Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppenLS 0811-1069Ordförandens skrivelse
 3. 19.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen 2009LS 0811-1070Ordförandens skrivelse
  Bilaga: Förteckning
 4. 20.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2009LS 0811-1071Ordförandens skrivelse
 5. 21.
 6. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 23.
  Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010-2011 samt investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013LS 0805-0479

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens PM
  M- ,fp-, kd- , och c-ledamöternas förslag till budget
  Bilaga
  (S) budget 2009
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v)
  Bilaga till (v) förslag till beslut
  Förslag till beslut (mp)

Senast uppdaterad:
2008-11-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträden den 2 december 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktigeLS 0702-0239

  Beslut enligt:  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga

 2. 6.
  Uppdrag om att permanenta patientsäkerhetskommitténLS 0801-0058
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 7.
  Översyn av Stiftelsen Vetenskapsstadens verksamhet LS 0810-0920

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v). (Mp) anslöt sig
  Reservation (s), (v), (mp)

 4. 8.
 5. 9.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut om ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav Karolinska Universitetssjukhuset, Storstockholms Lokaltrafik och Koncernfinansiering 0808-0772

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Bilaga

 6. 10.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut om överföring av huvuddelen av Centrum för folkhälsa till Karolinska InstitutetLS 0810-0985
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Bilaga
 7. 11.
  Motion 2008:9 av Tomas Rudin (s) om separerade rum för män och kvinnor i vårdenLS 0803-0265

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Stockholms läns sjukvårdsområdes förvaltnings tjänsteutlåtande

  (s), (v), (mp) biföll motionen
  Reservation (s), (v), (mp)

 8. 12.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och landstinget för år 2009LS 0811-1051
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 9. 13.
  Uppdrag om förslag till detaljorganisation för ett gemensamt centrum för forskning, utbildning och utvecklingLS 0807-0675

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 10. 14.
  Förslag till ersättningssystem för leverantören Handikapp & HabiliteringLS 0810-0969

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 11. 15.
  Nationellt centrum för äldretandvårdLS 0808-0763

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 16.
  Yttrande över Banverkets remiss järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda-KallhällLS 0810-0979
  Ärendet utgick

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsråd LS 0811-1068

   

   

 2. 18.
  Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppenLS 0811-1069

   

   

 3. 19.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen 2009LS 0811-1070
 4. 20.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2009LS 0811-1071

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

  Jan Vikenhem, sekreterare

  Peter Freme, ersättare

 5. 21.
  Övrigt
 6. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 23.
  Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010-2011 samt investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013LS 0805-0479

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens PM
  M- ,fp-, kd- , och c-ledamöternas förslag till budget
  Bilaga
  (S) budget 2009
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v)
  Bilaga till (v) förslag till beslut
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (v)
  Reservation (mp)

Senast uppdaterad:
2008-12-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll