Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 september med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 september med tillägg

Dag:
Tisdag den 19 september 2006
Tid:
10:00 - 11:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellsalen, plan 1, Stockholm

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder 
 

Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.
 
Bilagor som ej finns i elektronisk form: 
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 6.
  Månadsbokslut för juli 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0608-1427Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut
 2. 7.
  Hemställan om borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende väderskydd LS 0605-0922Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 8.
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg LS 0606-1163

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning och revisionsberättelse för 2005

 4. 9.
  Ersättning till förtroendevalda för förlorad pensionsförmånLS 0608-1392Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 10.
  Bidrag till projektet SALSA, Saving lives in Stockholm area, för att öka andelen överlevande vid hjärtstopp utanför sjukhus LS 0608-1382Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 11.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 20 juni 2006 om avrapportering – övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landstingLS 0608-1355

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
  Handlingarna publiceras inte elektroniskt på grund av bestämmelserna i personuppgiftslagen.

 7. 12.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 20 juni 2006 om att beslutet strider mot hälso- och sjukvårdslagenLS 0608-1434Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
  Handlingarna publiceras inte elektroniskt på grund av bestämmelserna i personuppgiftslagen
 8. 13.
  Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldreLS 0607-1300Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan
  Tjänsteutlåtande
 9. 14.
  Inriktning av det fortsatta arbetet avseende nytt universitetssjukhus i SolnaLS 0608-1486Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse till landstingsstyrelsen
  Formgivningstävling, tävlingsresultat, augusti 2006
 10. 15.
  Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljönLS 0509-1630, LS 0602-0407Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Programförslag
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över departementspromemoria Huvudmannaskap för hemsjukvård (S2006/5255/ST) LS 0606-1281Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Promemorian
  Tjänsteutlåtande
 2. 17.
  Yttrande över Socialstyrelsens rapport Beredskapen för att omhänderta personer med hemvist i Sverige vid stora olyckor och katastrofer utomlandsLS 0604-0851Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Tjänsteutlåtande
 3. 18.
  Motion 2004:42 av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp) om inrättande av rullande vårdcentraler i Stockholms länLS 0412-2302Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 4. 19.
  Övrigt
 5. 20.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 21.
  Nytt system för diarie,- ärende,- och dokumenthantering inom landstingsstyrelsens förvaltningLS 0603-0674Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 22.
  Månadsbokslut för juli 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0608-1408Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 23.
  FyllnadsvalLS 0605-1001, 0606-1240

  Bordlagt den 22 augusti § 251

  Ersättare (s) i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Ledamot (m) i landstingets pensionärsråd
  Ledamot (s) i beredningen för missbruksfrågor, psykisk ohälsa och folkhälsa
  Ersättare (s) i sjukvårdsberedning nordost

Senast uppdaterad:
2006-09-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 september 2006

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 september 2006

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 6.
  Månadsbokslut för juli 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0608-1427
  Beslut: Enlig lndstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut
 2. 7.
  Hemställan om borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende väderskydd LS 0605-0922
  Beslut: Ärendet återremmitterades
 3. 8.
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg LS 0606-1163
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning och revisionsberättelse för 2005
 4. 9.
  Ersättning till förtroendevalda för förlorad pensionsförmånLS 0608-1392
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 10.
  Bidrag till projektet SALSA, Saving lives in Stockholm area, för att öka andelen överlevande vid hjärtstopp utanför sjukhus LS 0608-1382
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 11.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 20 juni 2006 om avrapportering – övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landstingLS 0608-1355
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
  Handlingarna publiceras inte elektroniskt på grund av bestämmelserna i personuppgiftslagen.
 7. 13.
  Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldreLS 0607-1300
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan
  Tjänsteutlåtande
 8. 14.
 9. 15.
  Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljönLS 0509-1630, LS 0602-0407
  Beslut: Ärendet  återremmitterades

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över departementspromemoria Huvudmannaskap för hemsjukvård (S2006/5255/ST) LS 0606-1281
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Promemorian
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande 
 2. 17.
  Yttrande över Socialstyrelsens rapport Beredskapen för att omhänderta personer med hemvist i Sverige vid stora olyckor och katastrofer utomlandsLS 0604-0851
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Tjänsteutlåtande
 3. 18.
  Motion 2004:42 av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp) om inrättande av rullande vårdcentraler i Stockholms länLS 0412-2302
  Beslut: Ärendet återremmitterades
 4. 19.
  Övrigt
 5. 20.
  Tid för nästa sammanträde
  Nästa sammanträde äger rum den 24 oktober

Tilläggsärenden

 1. 21.
  Nytt system för diarie,- ärende,- och dokumenthantering inom landstingsstyrelsens förvaltningLS 0603-0674
  Beslut:  Ärendet återremmitterades
 2. 22.
  Månadsbokslut för juli 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0608-1408

  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  M, fp, kd Förslag till beslut 
  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 23.
  FyllnadsvalLS 0605-1001, 0606-1240
  Beslut: Ärendet bordlades
Senast uppdaterad:
2006-09-15
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör


Beslut och protokoll