Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 maj 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 maj 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 19 maj 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsårenden

Finansroteln

 1. 5.
  Medel till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret - Sveriges nationella benmärgs/stamcellsregisterLS 0810-0963Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stockholm Care AB:s skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 6.
 3. 7.
  Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om tredjepartsinträde på el- och fjärrvärmenätenLS 0806-0589

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Locum AB:s yttrande
  Förslag till beslut (MP)

 4. 8.
 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2008 Jämförelser på miljöområdet - Stockholms läns landsting, Västra Götaland och Region Skåne LS0901-0091

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (S), (V), (MP)

 6. 10.
 7. 11.
 8. 12.
  Förnyat borgensåtagande för Stiftelsen ClaraLS 0904-0387

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

 9. 13.
 10. 14.
  Månadsbokslut för mars 2009 för koncernfinansieringLS 0904-0335

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 11. 15.
  Månadsbokslut för mars 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0904-0372Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2009
 12. 16.
  Månadsbokslut för mars 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0904-0324Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
 13. 17.
  Yttrande över betänkandet Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden (SOU 2009:9)LS 0902-0190Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 14. 18.
 15. 19.
  Avtal om förtida frånträde av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3, Stockholms stadLS 0904-0361Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Överenskommelse om kliniska prövningar av läkemedel mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningens Service ABLS 0901-0100Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse
 2. 21.
  Motion 2008:32 av Juan Carlos Cebrián m. fl. (S) om en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjukaLS 0809-0817

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Förslag till beslut (MP)

 3. 22.
  Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningarLS 0904-0342Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regelverk och avgifter
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
 4. 23.
  Yttrande över betänkandet Grundanalys, förnyelseprogram och kulturpolitikens arkitektur av kulturutredningen (SOU 2009:16)LS 0902-0195

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Kulturnämndens yttrande
  Bilaga
  Förslag till beslut (S), (MP)
  Förslag till beslut (V)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0905-0396Ordförandens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Särskilt uttalande (S), (MP)
 2. 25.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2008LS 0904-0362

   

  Ärendet utgick

   

  Kansliets skrivelse
  Balanslista

 3. 26.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0904-0364Ordförandens skrivelse
  Förteckning
 4. 27.
  Bordlagt val av ersättare till Stockholms läns Bildningsförbund

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträde den 21 april 2009 som bilaga till punkt 39

   

  Bordlagt den 21 april 2009, §134

  Landstingsstyrelsen beslutade att intill utgången av 2010 välja

  ersättare (S) Anita Johansson

 5. 28.
 6. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 30.
  Verksamhetsplan och budgetram 2010 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 0903-0289Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förbundsdirektörens skrivelse
 2. 31.
 3. 32.
 4. 33.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 34.
  Tillsättande av valkretsberedning inför landstingsval år 2010 LS 0905-0432Kansliets skrivelse
Senast uppdaterad:
2009-05-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsårenden

Finansroteln

 1. 5.
  Medel till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret - Sveriges nationella benmärgs/stamcellsregisterLS 0810-0963

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stockholm Care AB:s skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 6.
 3. 7.
  Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om tredjepartsinträde på el- och fjärrvärmenätenLS 0806-0589

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Locum AB:s yttrande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 4. 8.
  Rapport om klimateffekter av landstingets anestesigaserLS 0902-0123

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (V)
  Reservation (MP)

 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2008 Jämförelser på miljöområdet - Stockholms läns landsting, Västra Götaland och Region Skåne LS0901-0091

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (S), (V), (MP)

 6. 10.
  Motion 2007:26 av Lena-Maj Anding m. fl. (MP) om ett fossilbränslefritt landsting 2015LS 0705-0521

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Färdtjänstförvaltningens tjästeutlåtande
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (V)
  Reservation (MP)

 7. 11.
  Redovisning av uppdrag i budget 2008 om konsekvenser av klimatförändringarnas påverkan för StockholmsregionenLS 0801-0055

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Locom AB:s yttrande
  Waxholms Ångfartygs AB:s styrelses yttrande
  Förslag till beslut (MP) (S) och (V) anslöt
  Reservation (S), (V), (MP)

 8. 12.
  Förnyat borgensåtagande för Stiftelsen ClaraLS 0904-0387

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 9. 13.
  Månadsbokslut för mars 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0904-0334

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Särskilt uttalande (MP)
  Reservation (S), (V)

 10. 14.
  Månadsbokslut för mars 2009 för koncernfinansieringLS 0904-0335

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 11. 15.
  Månadsbokslut för mars 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0904-0372

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2009

 12. 16.
  Månadsbokslut för mars 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0904-0324

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solna förvaltningen

 13. 17.
  Yttrande över betänkandet Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden (SOU 2009:9)LS 0902-0190

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

 14. 18.
  Utökat landstingsbidrag för TioHundranämnden år 2009LS 0904-0326

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 15. 19.
  Avtal om förtida frånträde av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3, Stockholms stadLS 0904-0361

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Överenskommelse om kliniska prövningar av läkemedel mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningens Service ABLS 0901-0100

   

  Bewslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse

 2. 21.
  Motion 2008:32 av Juan Carlos Cebrián m. fl. (S) om en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjukaLS 0809-0817

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  (S), (V) bifall till motionen

 3. 22.
  Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningarLS 0904-0342

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regelverk och avgifter
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtand

 4. 23.
  Yttrande över betänkandet Grundanalys, förnyelseprogram och kulturpolitikens arkitektur av kulturutredningen (SOU 2009:16)LS 0902-0195

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Kulturnämndens yttrande
  Bilaga
  Förslag till beslut (S), (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S), (MP)
  Reservation (V)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0905-0396

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Särskilt uttalande (S), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)
  Reservation (V) gällande landstingsrådets uppdrag i Svenska Dagbladet

 2. 25.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2008LS 0904-0362
 3. 26.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0904-0364

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Förteckning

 4. 28.
  Övrigt
 5. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Verksamhetsplan och budgetram 2010 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 0903-0289

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förbundsdirektörens skrivelse

 2. 31.
  Ny huvudman för Säbyholms naturbruksgymnasiumLS 0805-0469

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  Johan Sjölander (S) deltog ej i beslutet

 3. 32.
 4. 33.
 5. 34.
  Tillsättande av valkretsberedning inför landstingsval år 2010 LS 0905-0432

   

  Beslut enligt: Kansliets skrivelse

Senast uppdaterad:
2009-05-18
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll