Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2012

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2012

Dag:
Tisdag den 19 juni 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justerring
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justerring

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108Årenden
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107Beslut
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordningLS 1201-0037Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 2. 6.
  Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp ILS 1205-0649Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 3. 7.
  Årsredovisning 2011 för landstingets stiftelser (donationsfonder)LS 1202-0219Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2011 för lands-tingsstyrelsen LS 1204-0552Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Tertialrapport per april 2012 för KoncernfinansieringLS 1205-0680Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Tertialrapport per april 2012 för Stockholms läns landsting LS 1205-0679Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 11.
  Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende bostadsbyggandet i Stockholms länLS 1206-0842Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 12.
  Yttrande över remissen Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag (Ds 2012:6)LS 1203-0509Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 13.
  Lägesbeskrivning och revidering av handlingsplanen för CEMR-deklarationenLS 1105-0720Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 14.
  Yttrande över Högskoleverkets rapport En ny psykoterapeut-examen (2011:20R)LS 1203-0415Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 15.
  Översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag till intressepolitisk verksamhetLS 1112-1712Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 16.
  FyllnadsvalLS 1205-0701Ordförandens skrivelse
 2. 17.
  Övrigt
 3. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Rotel I - Finansroteln

 1. 19.
  Upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset (NKS)

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

   

Senast uppdaterad:
2012-06-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justerring
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justerring

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordningLS 1201-0037

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 6.
  Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp ILS 1205-0649

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 9.
  Tertialrapport per april 2012 för KoncernfinansieringLS 1205-0680

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (MP) till förmån för landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 10.
  Tertialrapport per april 2012 för Stockholms läns landsting LS 1205-0679

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S) finns ej elktroniskt
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP) till förmån för landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Reservation (V)

 5. 11.
  Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende bostadsbyggandet i Stockholms länLS 1206-0842

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 12.
  Yttrande över remissen Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag (Ds 2012:6)LS 1203-0509

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 13.
  Lägesbeskrivning och revidering av handlingsplanen för CEMR-deklarationenLS 1105-0720

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

 2. 14.
  Yttrande över Högskoleverkets rapport En ny psykoterapeut-examen (2011:20R)LS 1203-0415

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 15.
  Översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag till intressepolitisk verksamhetLS 1112-1712

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 16.
  FyllnadsvalLS 1205-0701

   

  Bordlades

 2. 17.
  Övrigt
 3. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Rotel I - Finansroteln

 1. 19.
  Upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset (NKS)
Senast uppdaterad:
2012-06-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll