Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 19 juni 2007
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tillägggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
 2. 7.
  Yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg LS 0704-0380Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  (S) Särskilt uttalande
  (Mp) Förslag till beslut
  (v)Förslag till beslut
  (Mp), (v) Reservation till förmån för sina respektive förslag
 3. 8.
  Kompletterande åtgärdsplan för Danderyds sjukhus AB med anledning av rapport från Helseplan LS 0702-0145Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  (S),(mp),( v) Förslag till beslut
 4. 9.
  Nya riktlinjer för särskild avtalspension KAP-KLLS 0703-0284Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

   

 5. 10.
  Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvi-semärkt kaffe och teLS 0510-1775Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (S), (mp), (v) Förslag till beslut
 6. 11.
  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair Trade inom landstingetLS 0605-0950Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (S), (mp), (v) Förslag till beslut
 7. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 24/06 om SMIL-projektet – effektivisering av upphandling och inköpLS 0703-0338

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut

 8. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 18/06 Granskning av arbetet med brand och skalskydd vid Locum ABLS 0702-0148Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande
 9. 14.
  Bidrag till Operation Kvinnofrid för år 2007LS 0705-0560Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landshövdingens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 15.
 11. 16.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 22/06 Till-gänglighet och säkerhet i GVDLS 0703-0336Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande
 12. 17.
  Årsredovisning 2006 för landstingets stiftelser (donations-fonder)LS 0705-0555Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 13. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2006 för landstingsstyrelsenLS 0704-0388Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Motion 2005:20 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om förbättringar av den psykiatriska vårdenLS 0505-0821Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  (S), (mp), (v) Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 20.
  FyllnadsvalLS 0704-0435Ordförandens skrivelse

   

 2. 21.
  Övrigt
 3. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tillägggsärenden

Finansroteln

 1. 23.
  Månadsbokslut för april 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0705-0543

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

 2. 24.
  Försäljning av södra delen av Löwenströmska lasarettets fastighet Hammarby 1:2, Upplands Väsby kommunLS 0705-0556Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locums skrivelse
 3. 25.
  Nytt avtal med Stokab om upplåtelser av fiberförbindelser LS 0612-2067Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 26.
  Ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsenLS 0705-0561Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delegationsordning
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tillägggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
 2. 7.
  Yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg LS 0704-0380

   

  Beslut:enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  (S) Särskilt uttalande
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp),(v) Reservation till förmån för sina respektive förslag

 3. 8.
  Kompletterande åtgärdsplan för Danderyds sjukhus AB med anledning av rapport från Helseplan LS 0702-0145
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  (S),(mp),( v) Förslag till beslut
  (S), (mp), (v) Reservation
 4. 9.
  Nya riktlinjer för särskild avtalspension KAP-KLLS 0703-0284
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 10.
  Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvi-semärkt kaffe och teLS 0510-1775

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (S), (mp), (v) Förslag till beslut
  (S), (mp) ,(v) Reservation

 6. 11.
  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair Trade inom landstingetLS 0605-0950

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (S), (mp), (v) Förslag till beslut
  (S), (mp), (v) Reservation

 7. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 24/06 om SMIL-projektet – effektivisering av upphandling och inköpLS 0703-0338

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (v) biföll Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S), (v) Reservation
  (Mp) Reservation

 8. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 18/06 Granskning av arbetet med brand och skalskydd vid Locum ABLS 0702-0148

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande

 9. 14.
  Bidrag till Operation Kvinnofrid för år 2007LS 0705-0560
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landshövdingens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 15.
  Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)LS 0703-0370

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  HSN-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Folktandvårdens yttrande
  (V )Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (S) Förslag till beslut (samma som HSN)
  (S), (v), (mp) Reservation till förmån för sina respektive förslag

 11. 16.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 22/06 Till-gänglighet och säkerhet i GVDLS 0703-0336
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande
  (S), (v) Förslag till beslut enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S), (v) Reservation
 12. 17.
  Årsredovisning 2006 för landstingets stiftelser (donations-fonder)LS 0705-0555

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

 13. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2006 för landstingsstyrelsenLS 0704-0388

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  (S) Förslag till beslut enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande exklusive bilaga 1
  (Mp)Förslag till beslut
  (V) Förslag till beslut enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S),(v) och (mp) reserverade sig till förmån för sina respektive förslag  

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Motion 2005:20 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om förbättringar av den psykiatriska vårdenLS 0505-0821

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  (S), (mp), (v) Förslag till beslut
  (S), (mp), (v) Reservation

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 20.
  FyllnadsvalLS 0704-0435

  Beslut: Björn Sigurdsson valdes till ersättare i fouu-utskottet t om utgången av år 2007.

  Omedelbart justerat

 2. 21.
  Övrigt
 3. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tillägggsärenden

 1. 23.
  Månadsbokslut för april 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0705-0543

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande
  (S)(v)Förslag till beslut
  (S), (v) Reservation

 2. 24.
  Försäljning av södra delen av Löwenströmska lasarettets fastighet Hammarby 1:2, Upplands Väsby kommunLS 0705-0556

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locums skrivelse

 3. 25.
  Nytt avtal med Stokab om upplåtelser av fiberförbindelser LS 0612-2067

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Omedelbart justerat

 4. 26.
  Ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsenLS 0705-0561

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delegationsordning

Senast uppdaterad:
2007-06-18
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll