Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 januari 2010 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 januari 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 19 januari 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
  Yttrande över promemoria om undertecknande och ratificering av tilläggsprotokoll till Europakonventionen om kommunal självstyrelse om rätten att delta i kommunala angelägenheterLS 0911-0966Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Finansdepartementets promemoria
 3. 7.
 4. 8.
  Yttrande över delbetänkandet Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor (SOU 2009:72)LS 0909-0812

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning och författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 5. 9.
 6. 10.
  Resultatrapport för Stockholms läns landsting per november 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0912-1060Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 7. 11.
  Resultatrapport för november 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0912-1035Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut november 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
 8. 12.
  Resultatrapport för november 2009 för koncernfinansieringLS 0912-1061Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 9. 13.
  Resultatrapport för november 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0912-1071Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
 10. 14.
  Yttrande över promemorian Möjlighet att bilda samordningsförbund över länsgränserLS 0911-1000Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Socialdepartementets promemoria
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 11. 15.
  Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län genom Kommunförbundet Stockholms län om naturbruksutbildningLS 0910-0904Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (S), (V)
 12. 16.
  Ägartillskott till Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk föreningLS 0912-1076Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)
 13. 17.
  Örebro läns landstings medverkan i MälardalssamarbetetLS 0911-0926Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 18.
 2. 19.
  Motion 2008:33 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om deltagande i Europeiska trafikantveckanLS 0810-0901Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Bilaga
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 3. 20.
 4. 21.
 5. 22.
 6. 23.
  Motion 2009:8 av Nanna Wikholm (S) om bättre zongränser i SL-trafikenLS 0904-0327Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms lokaltrafiks yttrande
  Förslag till beslut (V), (MP)
 7. 24.
 8. 25.
  Motion 2009:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att sätta fart på WaxholmsbolagetLS 0905-0430Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  WÅAB-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 9. 26.
  Motion 2009:15 av Vivianne Gunnarsson m.fl (MP) om att utveckla kollektivtrafiken på vattenLS 0905-0431

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  WÅAB-förvaltningens tjänsteutlåtande 
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)

   

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 27.
 2. 28.
 3. 29.
  Övrigt
 4. 30.
  Tid för nästa samamnträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 31.
  Yttrande över promemorian Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad apoteksmarknadLS 0912-1089Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
Senast uppdaterad:
2010-01-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Information om aktuella upphandlingarLS 0909-0805

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 2. 6.
  Yttrande över promemoria om undertecknande och ratificering av tilläggsprotokoll till Europakonventionen om kommunal självstyrelse om rätten att delta i kommunala angelägenheterLS 0911-0966

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Finansdepartementets promemoria

 3. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2009 avseende LandstingsstyrelsenLS 0910-0920

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Yttrande från landstingsstyrelsens förvaltning
  Yttrande från Nya Karolinska sjukhusets förvaltning
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 4. 8.
  Yttrande över delbetänkandet Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor (SOU 2009:72)LS 0909-0812

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning och författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 5. 9.
 6. 10.
  Resultatrapport för Stockholms läns landsting per november 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0912-1060

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation , (S), (V), (MP)

 7. 11.
  Resultatrapport för november 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0912-1035

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut november 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

 8. 12.
  Resultatrapport för november 2009 för koncernfinansieringLS 0912-1061

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 9. 13.
  Resultatrapport för november 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0912-1071

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning

 10. 14.
  Yttrande över promemorian Möjlighet att bilda samordningsförbund över länsgränserLS 0911-1000

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Socialdepartementets promemoria
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 11. 15.
  Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län genom Kommunförbundet Stockholms län om naturbruksutbildningLS 0910-0904

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (S), (V), (MP) anslöt

 12. 16.
  Ägartillskott till Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk föreningLS 0912-1076

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP). (V) anslöt och deltog inte i beslutet

 13. 17.
  Örebro läns landstings medverkan i MälardalssamarbetetLS 0911-0926

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 18.
  Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder inom kollektivtrafikenLS 0802-0155

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  S-ledamöternas uttalande
  MP-ledamotens uttalande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (V), (MP)

   

 2. 19.
  Motion 2008:33 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om deltagande i Europeiska trafikantveckanLS 0810-0901

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Bilaga
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (MP),(V)

 3. 20.
  Motion 2008:39 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att återinföra trådbussar i Stockholms innerstadLS 0812-1157

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Stockholms Lokaltrafik AB:s yttrande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)
  MP-ledamotens särskilda uttalande
  V-ersättarens särskilda uttalande
  Reservation (S)
  Reservation (V)
  Reservation (MP)

 4. 21.
 5. 22.
 6. 23.
  Motion 2009:8 av Nanna Wikholm (S) om bättre zongränser i SL-trafikenLS 0904-0327

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms lokaltrafiks yttrande
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Bifall motion (S)
  Reservation (S)
  Reservation (V), (MP)

 7. 24.
  Motion 2009:10 av Lars Dahlberg (S) om höjd säkerhet i SL-trafikenLS 0904-0329

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  AB Storstockholms lokaltrafiks yttrande
  Förslag till beslut (MP)
  Bifall motion (S), (V)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 8. 25.
  Motion 2009:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att sätta fart på WaxholmsbolagetLS 0905-0430

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  WÅAB-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP). (V) anslöt
  Reservation (V), (MP)

 9. 26.
  Motion 2009:15 av Vivianne Gunnarsson m.fl (MP) om att utveckla kollektivtrafiken på vattenLS 0905-0431

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  WÅAB-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (V)
  Reservation (MP)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 27.
  Motion 2008:34 av Dag Larsson m.fl. (S) om rätt till personlig coach för unga människor med psykisk sjukdom/funktionshinderLS 0810-0902

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings yttrande
  Stockholms läns sjukvårdsområdes förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Bifall motion (S), (V)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

   

 2. 28.
  Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringarLS 0911-0980

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP),deltog ej i beslutet

   

 3. 29.
  Övrigt
 4. 30.
  Tid för nästa samamnträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 31.
  Yttrande över promemorian Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad apoteksmarknadLS 0912-1089

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

Senast uppdaterad:
2010-01-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll