Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 februari 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 februari 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 19 februari 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Ansökan om ökat landstingsbidrag för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLS 0707-0771Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga tjänsteutlåtande
 2. 7.
  Yttrande över Förslag till åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller SFS 2004:675) LS 0711-1280Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga till tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 3. 8.
  Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna-ÄlvsjöLS 0801-0039Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
 4. 9.
 5. 10.
  Budget 2008 och planering för 2009-2010 för SkadekontotLS 0711-1232Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skadekontot - Budget 2008 och planering för 2009-2010
 6. 11.
 7. 12.
  Organisatoriskt överförande av Venhälsan från Karolinska Universitetssjukhuset till Södersjukhuset ABLS 0712-1380Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 8. 13.
  Fastställande av nytt centralt kollektivavtal BEA 06LS 0708-0810Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 9. 14.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Motion 2007:10 av Dag Larsson och Inger Ros (s) om förbättrade möjligheter för patienter att få del av nya läkemedel LS 0702-0185

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

 2. 16.
  Övrigt
 3. 17.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 18.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar 2008LS 0711-1190Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Tabellbilaga
 2. 19.
  Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg samt bolagsordning för TioHundra ABLS 0710-1080Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förbundsordning
  Bolagsordning
  Föreslagna justeringar av förbundsordning och bolagsordning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 20.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 21.
  Yttrande över förfrågan från Rikssjukvårdsnämnden med anledning av barnhjärtkirurgiLS 0802-0145Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Yttrande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från Socialstyrelsen

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  FyllnadsvalLS 0801-0069

  Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförandens skrivelse (reviderad)

   

Senast uppdaterad:
2008-02-13
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträdeden 19 februari 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Ansökan om ökat landstingsbidrag för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLS 0707-0771

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga tjänsteutlåtande

 2. 7.
  Yttrande över Förslag till åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller SFS 2004:675) LS 0711-1280
  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga till tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp). (v) anslöt sig till (mp) förslaget
  Reservation (mp), (s)
 3. 8.
  Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna-ÄlvsjöLS 0801-0039

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)

 4. 9.
 5. 10.
  Budget 2008 och planering för 2009-2010 för SkadekontotLS 0711-1232
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skadekontot - Budget 2008 och planering för 2009-2010
 6. 11.
 7. 12.
  Organisatoriskt överförande av Venhälsan från Karolinska Universitetssjukhuset till Södersjukhuset ABLS 0712-1380
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 8. 13.
  Fastställande av nytt centralt kollektivavtal BEA 06LS 0708-0810

   

  Beslut enligt. Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 9. 14.

Tilläggsärenden

 1. 18.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar 2008LS 0711-1190

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Tabellbilaga

 2. 19.
  Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg samt bolagsordning för TioHundra ABLS 0710-1080

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förbundsordning
  Bolagsordning
  Föreslagna justeringar av förbundsordning och bolagsordning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 20.
  Hantering av avknoppningarLS 0712-1381

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (mp)

 4. 21.
  Yttrande över förfrågan från Rikssjukvårdsnämnden med anledning av barnhjärtkirurgiLS 0802-0145
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Yttrande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från Socialstyrelsen
 5. 22.
  FyllnadsvalLS 0801-0069
Senast uppdaterad:
2008-02-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll