Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 december 2006 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 december 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 19 december 2006
Tid:
10:00 - 11:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Månadsbokslut för oktober 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0611-1894Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Månadsbokslut
 2. 7.
  Månadsbokslut för oktober 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0611-1908Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  S Förslag till beslut
  V Särskilt uttalande
 3. 8.
  Yttrande över betänkandet Integrationens svarta bok Agenda för jämlikhet och social sammanhållning (SOU 2006:79) LS 0610-1642Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 4. 9.
  Prolongering av modell för samverkan mellan landstinget och länets pensionärsorganisationerLS 0611-1930Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 10.
  Prolongering av modell för samverkan mellan landstinget och länets handikapporganisationerLS 0611-1960

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

 6. 11.
  Antagande av leverantör – upphandling av konduktiv pedagogik för barn och ungdomar med Cerebral ParesLS 0512-2214Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (Finns ej elektroniskt)

  Omedelbart justerat

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 12.
  Förlängning av avtal med Saltsjöbadens sjukhus angående sjukgymnastik i öppen vårdLS 0604-0758Landstingsrådsberedningens skrivelse

   

 2. 13.
  Antagande av leverantör – upphandling av läkarinsatser i särskilt boende för äldre inom Stockholms stad och Ekerö kommun samt Nacka kommunLS 0602-0281Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 14.
  Antagande av leverantörer – upphandling av fotsjukvård i kommunerna Lidingö, Vallentuna, Vaxholm, Täby och ÖsteråkerLS 0605-0866Landstingsrådsberedningens skrivelse

   

 4. 15.
  Hantering av befintliga husläkaravtal som gäller efter den 1 januari 2008LS 0612-2005Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  S Förslag till beslut
  V Förslag till beslut
 5. 16.
  Fördelning av bidrag till ideella organisationer för år 2007LS 0605-1056Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

   

 6. 17.
  Uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell för ungdomsmottagningsverksamhetLS 0606-1184 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

   

 7. 18.
  Kommunal mellanvårdsverksamhet för psykiskt funktions-hindrade i Södertälje kommunLS 0512-2295Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

   

 8. 19.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2007LS 0610-1703Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

   

 9. 20.
  Antagande av leverantör - upphandling av konsultuppdrag inom ordonti/tandreglering i Stockholms länLS 0511-2036Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande (Finns ej elektroniskt)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Val av utskott under nya landstingsstyrelsenLS 0612-2018Ordförandens skrivelse
 2. 23.
  Övrigt
 3. 24.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 25.
  Centrala omstruktureringskostnader i 2006 års bokslutLS 0612-2017Lanfdstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 26.
  Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karo-linska UniversitetssjukhusetLS 0507-1239Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 27.
  Förändrad beskattning för skattefinansierade lånedatorer och fortsatta erbjudanden av lånedatorer till anställdaLS 0611-1882Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

   

 4. 28.
  Tillfälligt förordnande som landstingsdirektörLS 0612-2036Landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 29.
  Fördelning av ALF- och SLL-medel för forskning, utveckling och utbildning för 2007LS 0610-1744Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

Tillägg 2

  Finansroteln

  1. 30.
   Reglemente för Stockholms läns landstings revisionLS 0611-1912Landstingsrådsberedningens skrivelse (Finns ej elektroniskt)
  Senast uppdaterad:
  2006-12-06
  Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
  Till ansvarig redaktör

  Kort om besluten

  Finansroteln
  Hälso- och sjukvårdsroteln
  Trafik- och planeringsroteln
  Landstingsstyrelsens ordförande
  Tilläggsärenden

  Finansroteln

  1. 6.
   Månadsbokslut för oktober 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0611-1894
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
   Månadsbokslut
  2. 7.
   Månadsbokslut för oktober 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0611-1908

   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
   S+v  Förslag till beslut
   Mp Förslag till beslut

   S, v, mp Reservationer
   V Särskilt uttalande

  3. 8.
   Yttrande över betänkandet Integrationens svarta bok Agenda för jämlikhet och social sammanhållning (SOU 2006:79) LS 0610-1642

   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Sammanfattning

   Mp Särskilt uttakande

    

    

  4. 9.
   Prolongering av modell för samverkan mellan landstinget och länets pensionärsorganisationerLS 0611-1930
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Val antecknas till protokollet
   Tjänsteutlåtande
  5. 10.
   Prolongering av modell för samverkan mellan landstinget och länets handikapporganisationerLS 0611-1960

   Beslut:  Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Val antecknas till protokollet
   Tjänsteutlåtande

   Skrivelse från HSO

  6. 11.
   Antagande av leverantör – upphandling av konduktiv pedagogik för barn och ungdomar med Cerebral ParesLS 0512-2214
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (Finns ej elektroniskt)
   Omedelbart justerat

  Hälso- och sjukvårdsroteln

  1. 12.
   Förlängning av avtal med Saltsjöbadens sjukhus angående sjukgymnastik i öppen vårdLS 0604-0758
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Omedelbart justerat
  2. 13.
   Antagande av leverantör – upphandling av läkarinsatser i särskilt boende för äldre inom Stockholms stad och Ekerö kommun samt Nacka kommunLS 0602-0281

   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   S Förslag till beslut

   Mp+v Förslag till beslut

   S, v, mp  Reservationer

   Mp Särskilt uttalande

  3. 14.
   Antagande av leverantörer – upphandling av fotsjukvård i kommunerna Lidingö, Vallentuna, Vaxholm, Täby och ÖsteråkerLS 0605-0866
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   S Förslag till beslut
   V Förslag till beslut
   Mp Förslag till beslut
   Reservationer S, v, mp
  4. 15.
   Hantering av befintliga husläkaravtal som gäller efter den 1 januari 2008LS 0612-2005

   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
   S Förslag till beslut
   V Förslag till beslut
   Mp Förslag till beslut

   Maria Wallhager (fp) deltog ej i beslutet

  5. 16.
   Fördelning av bidrag till ideella organisationer för år 2007LS 0605-1056

   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
   Mp Förslag om återremiss
   S+v Förslag till beslut

   S+v Reservation
   Omedelbar justering

    

  6. 17.
   Uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell för ungdomsmottagningsverksamhetLS 0606-1184

   Beslut: Ärendet återremmitterades
   Mp Förslag till beslut

   S, v, mp  Reservationer

  7. 18.
   Kommunal mellanvårdsverksamhet för psykiskt funktions-hindrade i Södertälje kommunLS 0512-2295
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
   V Särskilt uttalande
   Mp Särskilt uttalande
  8. 19.
   Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2007LS 0610-1703

   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
   Bilaga
   S+v Förslag till beslut
   Mp Förslag till beslut

   S, v, mp Reservationer

  9. 20.
   Antagande av leverantör - upphandling av konsultuppdrag inom ordonti/tandreglering i Stockholms länLS 0511-2036

   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande (Finns ej elektroniskt)
   Omedelbart justerat

  Trafik- och planeringsroteln

  1. 21.
   Bildande av utvecklingskansliLS 0612-1900

   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   S Förslag till beslut
   V Förslag till beslut
   Mp Förslag till beslut

   S, v, mp Reservationer

  Landstingsstyrelsens ordförande

  1. 22.
   Val av utskott under nya landstingsstyrelsenLS 0612-2018

   Ordförandens skrivelse

   Beslut: Val av utskott

  2. 23.
   Övrigt
  3. 24.
   Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
   Beslut: Nästa sammanträde äger rum den 16 januari kl 9.00

  Tilläggsärenden

  1. 25.
   Centrala omstruktureringskostnader i 2006 års bokslutLS 0612-2017

   Beslut: Enligt Lanfdstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande

   S, v, mp Förslag till beslut
   S, v, mp Reservationer

  2. 26.
   Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karo-linska UniversitetssjukhusetLS 0507-1239
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
   Bilaga
  3. 27.
   Förändrad beskattning för skattefinansierade lånedatorer och fortsatta erbjudanden av lånedatorer till anställdaLS 0611-1882
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
  4. 28.
   Tillfälligt förordnande som landstingsdirektörLS 0612-2036
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  5. 29.
   Fördelning av ALF- och SLL-medel för forskning, utveckling och utbildning för 2007LS 0610-1744
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Tjänsteutlåtande
   Bilaga 1
   Bilaga 2
  6. 30.
   Reglemente för Stockholms läns landstings revisionLS 0611-1912
   Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Senast uppdaterad:
  2006-12-19
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen


  Beslut och protokoll