Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 19 augusti 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Finansroteln och Trafik-och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Program för ombyggnation vid Södertälje sjukhusLS 0804-0344

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

   

 2. 6.
  Program för nybyggnation vid Danderyds sjukhus och SödersjukhusetLS 0804-0348Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 7.
  Program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeLS 0804-0345Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 8.
  Yttrande över promemorian FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)LS 0804-0367

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 5. 9.
  Motion 2007:49 av Ingela Nylund Watz m.fl. (s) om offentlighetsprincipen och meddelarfrihetenLS 0712-1378Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
 6. 10.
 7. 11.
  Månadsbokslut för maj 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0806-0603Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
 8. 12.
  Månadsbokslut för maj 2008 för koncernfinansieringLS 0806-0605Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 9. 13.
  Månadsbokslut för maj 2008 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0806-0630Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för maj 2008
 10. 14.
  Årsredovisning 2007 för landstingets stiftelserLS 0805-0467Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från AB SLL Intenfinans
  Årsredovisning 2007
 11. 15.
  Utmaningar av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus ABLS 0707-0741, 0801-0011Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
 12. 16.
  Rekommendation med anledning av avtalet om influensapandemigaranti och leverans av pandemivaccinLS 0804-0334Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges kommuner och landstings skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 13. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/07 Granskning av systemförvaltningen av PA/lönesystemet Palett LS 0803-0251Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 14. 18.
  Försäljning av aktier i Elverket Vallentuna ABLS 0805-0509Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 15. 19.
  Yttrande över remiss av betänkande Konsulär katastrofinsats (SOU 2008:23)LS 0804-0445Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Särskilt uttalande (mp)
 16. 20.
  Yttrande över förslag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (Ds 2008:31)LS 0805-0459Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Finansroteln och Trafik-och planeringsroteln

 1. 21.
  Avtal avseende utveckling av fastigheten Orgelpipan 6 – CitybananLS 0807-0701Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ram- och Sidoavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
 2. 23.
  Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)LS 0804-0427Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningstjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (v)
  Förslag till beslut (mp)
   
 3. 24.
 4. 25.
  Motion 2007:16 av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i länetLS 0703-0303Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Förslag till beslut (mp)
 5. 26.
  Motion 2007:33 av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot hedersrelaterat hot och våldLS 0706-0618Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 6. 27.
  Årsredovisning för år 2007 om införandet av Stockholms läns landstings folkhälsopolicy LS 0807-0694Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning från Centrum för Folkhälsa för år 2007
  Särskilt uttalande (mp)
 7. 28.
  Årsberättelse för år 2007 för Centrum för folkhälsaLS 0807-0708Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsberättelse från CFF för år 2007
  Särskilt uttalande (mp)
 8. 29.
 9. 30.
  Motion 2007:8 av Tove Sander och Nanna Wikholm (s) om stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindradeLS 0702-0183

   Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

   

 10. 31.
  Motion 2007:19 av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om behovet av insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndromLS 0703-0306Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Förslag till beslut (mp)
 11. 32.
 12. 33.
  Motion 2007:27 av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätetLS 0705-0522Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 13. 34.
  Motion 2007:28 av Anna Kettner och Anita Johansson (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvårdLS 0705-0523Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
 14. 35.
  Motion 2007:31 av Anders Johansson m.fl. (s) om inrättande av en närakut i Sigtuna/MärstaLS 0705-0526Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 15. 36.
  Motioner av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om effektivare stöd i hjälpmedelsförskrivning (2007:42), om helhetssyn vid förskrivning av hjälpmedel och anhörigas roll (2007:46) samt om förändring av regelverk för hjälpmedel (2007:47)LS 0709-0934, 0710-1077, 1078Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:42
  Motion 2007:46
  Motion 2007:47
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 16. 37.
  Motion 2007:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om förbättrad inkontinensvård för kvinnor och mänLS 0710-1076Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 17. 38.
  Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker)LS 0710-1075

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)

   

 18. 39.
  Motion 2007:2 av Dag Larsson m.fl. (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms länLS 0701-0064Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s) , (v)
  Förslag till beslut (mp)
 19. 40.
  Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedelLS 0705-0524

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 41.
  Övrigt
 2. 42.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 43.
  Förvärv av fastigheten Broby 1:2 samt avtal om fastighets-reglering med Sigtuna kommunLS 0805-0498

   Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Köpeavtal för Broby 1:2
  Avtal om fastighetsreglering för del av Broby 1:1

 2. 44.
 3. 45.
  Ansvar för inventering av konstbeståndet inom landstingetLS 0806-0612Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 46.
  Yttrande över promemoria om nya regler för trängselskattLS 0806-0620
 5. 47.
  Delårsbokslut 2008 för SkadekontotLS 0807-0710Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delårsbokslut per 2008-06-30
 6. 48.
 7. 49.
 8. 50.
 9. 51.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentral i VaxholmLS 0805-0543Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Överklagande
  Förslag till beslut (s), (v)
 10. 52.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentral i Huvudsta, SolnaLS 0806-0632Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Överklagande
  Förslag till beslut (s), (v)
 11. 53.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av S:t Eriks vårdcentral i StockholmLS 0806-0633Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Överklagande
  Förslag till beslut (s), (v)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 54.
  Yttrande över lagrådsremissen Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare LS 0806-0572

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut s), (v)

 2. 55.
  Yttrande över förslag till föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjningLS 0807-0690Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till föreskrifter
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 56.
  Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0806-0570Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2008-08-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln
Finansroteln och Trafik-och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Program för ombyggnation vid Södertälje sjukhusLS 0804-0344

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

 2. 6.
  Program för nybyggnation vid Danderyds sjukhus och SödersjukhusetLS 0804-0348

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 7.
  Program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeLS 0804-0345
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 8.
  Yttrande över promemorian FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)LS 0804-0367
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 9.
  Motion 2007:49 av Ingela Nylund Watz m.fl. (s) om offentlighetsprincipen och meddelarfrihetenLS 0712-1378

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 6. 10.
 7. 11.
  Månadsbokslut för maj 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0806-0603

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)(mp) anslöt sig
  Reservation (s), (v) (mp)

   

 8. 12.
  Månadsbokslut för maj 2008 för koncernfinansieringLS 0806-0605

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 9. 13.
  Månadsbokslut för maj 2008 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0806-0630

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för maj 2008

 10. 14.
  Årsredovisning 2007 för landstingets stiftelserLS 0805-0467
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från AB SLL Intenfinans
  Årsredovisning 2007
 11. 15.
  Utmaningar av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus ABLS 0707-0741, 0801-0011

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga

 12. 16.
  Rekommendation med anledning av avtalet om influensapandemigaranti och leverans av pandemivaccinLS 0804-0334

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges kommuner och landstings skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 13. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/07 Granskning av systemförvaltningen av PA/lönesystemet Palett LS 0803-0251
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 14. 18.
  Försäljning av aktier i Elverket Vallentuna ABLS 0805-0509

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 15. 19.
  Yttrande över remiss av betänkande Konsulär katastrofinsats (SOU 2008:23)LS 0804-0445

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Särskilt uttalande (mp)

 16. 20.
  Yttrande över förslag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (Ds 2008:31)LS 0805-0459
  Besut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Finansroteln och Trafik-och planeringsroteln

 1. 21.
  Avtal avseende utveckling av fastigheten Orgelpipan 6 – CitybananLS 0807-0701
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ram- och Sidoavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
  Plan för fortsatt utveckling av cancervården i Stockholms län 2008-2010LS 0801-0036

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Plan för fortsatt utveckling av cancervården i Stockholms län 2008-2010
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
  (s) och (v) hänvisar till Särskilt uttalande i Hälso och sjukvårdsnämnden

 2. 23.
  Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)LS 0804-0427

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (v)
  Reservation (mp)

 3. 24.
  Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen – Apoteksdatalagen (SOU 2008:28)LS 0804-0352

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v)
  Reservation (s)
  Reaservation (v)

 4. 25.
  Motion 2007:16 av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i länetLS 0703-0303

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig

 5. 26.
  Motion 2007:33 av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot hedersrelaterat hot och våldLS 0706-0618

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig

 6. 27.
  Årsredovisning för år 2007 om införandet av Stockholms läns landstings folkhälsopolicy LS 0807-0694

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning från Centrum för Folkhälsa för år 2007
  Särskilt uttalande (mp)

 7. 28.
  Årsberättelse för år 2007 för Centrum för folkhälsaLS 0807-0708

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsberättelse från CFF för år 2007
  Särskilt uttalande (mp)

 8. 29.
  Yttrande över delbetänkandet av utredningen Patientens rätt, vårdval i Sverige (SOU 2008:37)LS 0805-0470

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Stockholms läns sjukvårdsområdes skrivelse
  Förslag till beslut (s), (mp) anslöt sig
  Reservation (s), (mp)

 9. 30.
  Motion 2007:8 av Tove Sander och Nanna Wikholm (s) om stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindradeLS 0702-0183
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  (s) reserverade sig
 10. 31.
  Motion 2007:19 av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om behovet av insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndromLS 0703-0306

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig

 11. 32.
  Motion 2007:22 av Inger Ros m.fl. (s) om fler familjecentralerLS 0704-0417
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig
 12. 33.
  Motion 2007:27 av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätetLS 0705-0522

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  (s) och (v) reserverade sig

 13. 34.
  Motion 2007:28 av Anna Kettner och Anita Johansson (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvårdLS 0705-0523

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Anna Kettner (s) reserverade sig

 14. 35.
  Motion 2007:31 av Anders Johansson m.fl. (s) om inrättande av en närakut i Sigtuna/MärstaLS 0705-0526

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig

 15. 36.
  Motioner av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om effektivare stöd i hjälpmedelsförskrivning (2007:42), om helhetssyn vid förskrivning av hjälpmedel och anhörigas roll (2007:46) samt om förändring av regelverk för hjälpmedel (2007:47)LS 0709-0934, 0710-1077, 1078

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:42
  Motion 2007:46
  Motion 2007:47
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp), (v) anslöt sig
  Reservation (v), (mp)

 16. 37.
  Motion 2007:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om förbättrad inkontinensvård för kvinnor och mänLS 0710-1076

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig

 17. 38.
  Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker)LS 0710-1075

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig

   

 18. 39.
  Motion 2007:2 av Dag Larsson m.fl. (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms länLS 0701-0064

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s) , (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 19. 40.
  Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedelLS 0705-0524
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig

Tilläggsärenden

 1. 43.
  Förvärv av fastigheten Broby 1:2 samt avtal om fastighets-reglering med Sigtuna kommunLS 0805-0498
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Köpeavtal för Broby 1:2
  Avtal om fastighetsreglering för del av Broby 1:1
 2. 44.
  Hemställan från Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) om ekonomiskt bidragLS 0805-0534

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Sjukvården Salem, Nykvarn och Södertälje
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 3. 45.
  Ansvar för inventering av konstbeståndet inom landstingetLS 0806-0612

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 46.
  Yttrande över promemoria om nya regler för trängselskattLS 0806-0620

  Ärendet utgick

 5. 47.
  Delårsbokslut 2008 för SkadekontotLS 0807-0710

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delårsbokslut per 2008-06-30

 6. 48.
 7. 49.
  Delårsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningen LS 0807-0709
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Delårsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning
  Delårsbokslut för Nya Karolinska Solna
 8. 50.
  Delårsbokslut 2008LS 0806-0575

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delårsbokslut för juni 2008
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

 9. 51.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentral i VaxholmLS 0805-0543
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Överklagande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

 10. 52.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentral i Huvudsta, SolnaLS 0806-0632

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Överklagande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

 11. 53.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av S:t Eriks vårdcentral i StockholmLS 0806-0633

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Överklagande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

 12. 54.
  Yttrande över lagrådsremissen Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare LS 0806-0572

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut s), (v)
  Reservation (s), (v)

 13. 55.
  Yttrande över förslag till föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjningLS 0807-0690
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till föreskrifter
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 14. 56.
  Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0806-0570

   

  Återremiss

Senast uppdaterad:
2008-08-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll