Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 augusti

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 augusti

Dag:
Tisdag den 19 augusti 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
 2. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende produktionsstyrelsen (koncernen)LS 0303-1356Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende landstingsstyrelsen och koncernledningenLS 0303-1321Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 7.
 5. 8.
 6. 9.
 7. 10.
 8. 11.
  Landstingets hälsoplan 2003-2006 - ett stöd för förvaltningarnas och bolagens arbetsmiljö - och hälsoarbeteLS 0305-1730Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälsoplan 2003-2006
  Fp-ledamöternas särskilda uttalande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 9. 12.
  Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet)LS 0306-2064Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 10. 13.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2003, §187-190 (Mål 11815-03)LS 0307-2145Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreläggande
 11. 14.
  Yttrande till länsrätten över överklagande av landstingsstyrelsens beslut avseende sammanläggning av de geriatriska klinikerna vid Dalen och Rosenlunds sjukhus (Mål 11658-3 E)LS 0306-2078Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreläggande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Motioner 2003:3 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2002:27 av Birgitta Rydberg m fl (fp)om ytterligare en strålbehandlingsklinik inom länetLS 0301-0120, 0212-0568Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2003:3
  Motion 2002:27
  Bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 17.
  Motion 2003:13 av Cecilia Carpelan (fp) om distriktssköterskor på apotekLS 0302-0726Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  HSU:s förslag till yttrande 2003-06-02
 3. 18.
  Yttrande över revisionsrapport 5/03 Samverkan inom vård och omsorg för äldre i TäbyLS 0301-0417Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 19.
  Övrigt
 5. 20.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.
  Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balansLS 0306-2001

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Nominering av kandidater till Svenska lokaltrafikföreningens styrelseLS 0301-0417
 2. 23.
  Fyllnadsval (Ärendet utgick)LS 0306-1975, 0304-1502, 0305,1675
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 augusti

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
 2. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende produktionsstyrelsen (koncernen)LS 0303-1356
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 3. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende landstingsstyrelsen och koncernledningenLS 0303-1321
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Vetenskapsstadens ansökan om bidrag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Fp Särskilt uttalande
 4. 7.
 5. 8.
  Rapport om uppdelning i mindre enheter inom psykiatrin och geriatrikenLS 0203-0148
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport om uppdelning i mindre enheter inom psykiatrin och geriatriken
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M+fp Förslag till beslut
  M+fp Reservation
  Kd Reservation med hänvisning till deras reservation i ägarutskottet.
 6. 9.
 7. 10.
 8. 11.
  Landstingets hälsoplan 2003-2006 - ett stöd för förvaltningarnas och bolagens arbetsmiljö - och hälsoarbeteLS 0305-1730
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälsoplan 2003-2006
  Fp-ledamöternas särskilda uttalande i personalberedningen
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till återremiss
  M Reservation och m deltog ej vidare i beslutet
  Fp Förslag till beslut
  Fp reservation
  Kd Särskilt uttalande
 9. 12.
  Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet)LS 0306-2064
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Gemensamt särskilt uttalande från samtliga partier
 10. 13.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2003, §187-190 (Mål 11815-03)LS 0307-2145
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreläggande
 11. 14.
  Yttrande till länsrätten över överklagande av landstingsstyrelsens beslut avseende sammanläggning av de geriatriska klinikerna vid Dalen och Rosenlunds sjukhus (Mål 11658-3 E)LS 0306-2078
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreläggande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.
  Principöverenskommelse om genomförande av DanvikslösenLS 0304-1487
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till principöverenskommelse
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Motioner 2003:3 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2002:27 av Birgitta Rydberg m fl (fp)om ytterligare en strålbehandlingsklinik inom länetLS 0301-0120, 0212-0568
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2003:3
  Motion 2002:27
  Bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Reservationer
 2. 17.
 3. 18.
  Yttrande över revisionsrapport 5/03 Samverkan inom vård och omsorg för äldre i TäbyLS 0301-0417
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 19.
  Övrigt
 5. 20.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Nominering av kandidater till Svenska lokaltrafikföreningens styrelseLS 0301-0417
  Ordförendens skrivelse
  Amineh Kakabaveh valdes till ledamot i beredningen för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ komplementärmedicin
  Övriga nomineringar bordlades
 2. 23.
  Fyllnadsval (Ärendet utgick)LS 0306-1975, 0304-1502, 0305,1675
  Bordlagt den 20 maj och 17 juni 2003, §111, 150

  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 20 maj och 17 juni, som bilaga till punkt 22 och 37.
  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll