Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 september 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 september 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 september 2007
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12-13 december 2006 om fastställande av budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för 2008-2011 LS 0705-0552Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande (finns ej elektroniskt)
  Landstingsdirektörens skrivelse
  Bilaga

   

 2. 7.
  Val av jury för bemötandeprisetLS 0708-0813Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga
 3. 8.
  Val av jury för pris mot främlingsfientlighetLS 0708-0814Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga
 4. 9.
 5. 10.
  Yttrande över remissen Synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningenLS 0707-0753Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet
 6. 11.
  Förslag till ny samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns lansting inom utbildningsområdet, forskning och utveckling samt förslag om revidering av det regionala ALF-avtalet (SASS-utredningen) LS 0708-0809Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga
 7. 12.
  Handläggning av biobanksutlämning vid multicenterstudierLS 0707-0757Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingets gemensamma biobanksdokumentation. Anvisningar och rutiner. Version 4.0
 8. 13.
  Budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt ändring av förbundsordningLS 0705-0532

  Landstingsrådsberdningens skrivelse
  Förbundsdirektörens skrivelse
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 9. 14.
  Motion 2005:12 om att satsa på kompetensutvecklingsavtal för vårdanställdaLS 0504-0666Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 10. 15.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Bordlagt val av ledamot i arbetsgruppen för översyn och utveckling av landstingets folkhälsopolicy LS 0706-0715

  Bilaga

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 17.
  Nominering av ledamöter till Karolinska Institutets utbildningsstyrelseLS 0709-0886

  Landstingsstyrelsens ordförandes skrivelse

  FoUU-utskottets protokollsutdrag

 2. 18.
  Övrigt 
  Skrivelse från (S)
  Skrivelse från (Mp)
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 20.
  Tidigarelagd projektering för det fortsatta arbetet med Nya Karolinska SolnaLS 0706-0643Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 2. 21.
  Ansökan om medel för utveckling av kooperativt och socialt företagande samt småföretagarsamverkanLS 0611-1859Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Coompanion kooperativ utveckling Stockholms län

Trafik- och planeringsroteln

 1. 22.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
Senast uppdaterad:
2007-09-06
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 september 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12-13 december 2006 om fastställande av budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för 2008-2011 LS 0705-0552

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande (finns ej elektroniskt)
  Landstingsdirektörens skrivelse
  Bilaga

   

 2. 7.
  Val av jury för bemötandeprisetLS 0708-0813
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga
 3. 8.
  Val av jury för pris mot främlingsfientlighetLS 0708-0814
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga
 4. 9.
 5. 10.
  Yttrande över remissen Synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningenLS 0707-0753

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet

 6. 11.
  Förslag till ny samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns lansting inom utbildningsområdet, forskning och utveckling samt förslag om revidering av det regionala ALF-avtalet (SASS-utredningen) LS 0708-0809

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga

 7. 12.
  Handläggning av biobanksutlämning vid multicenterstudierLS 0707-0757

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingets gemensamma biobanksdokumentation. Anvisningar och rutiner. Version 4.0

 8. 13.
  Budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt ändring av förbundsordningLS 0705-0532

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberdningens skrivelse
  Förbundsdirektörens skrivelse
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 9. 14.
  Motion 2005:12 om att satsa på kompetensutvecklingsavtal för vårdanställdaLS 0504-0666
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 10. 15.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Bordlagt val av ledamot i arbetsgruppen för översyn och utveckling av landstingets folkhälsopolicy LS 0706-0715

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 17.
  Nominering av ledamöter till Karolinska Institutets utbildningsstyrelseLS 0709-0886
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens ordförandes skrivelse
  FoUU-utskottets protokollsutdrag
 2. 18.
  Övrigt
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 1. 20.
  Tidigarelagd projektering för det fortsatta arbetet med Nya Karolinska SolnaLS 0706-0643
 2. 21.
  Ansökan om medel för utveckling av kooperativt och socialt företagande samt småföretagarsamverkanLS 0611-1859
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Coompanion kooperativ utveckling Stockholms
  (S) Särskilt uttalande
 3. 22.
 4. 23.
  Betalning för multifokala linser vid starroperationLS 0705-0541

  Beslut enligt :Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga
  (Mp) Särskilt uttalande
  (S), (v) Förslag till beslut
  (Mp) Instämde i förslaget
  (S), (v), (mp) Reservation

Senast uppdaterad:
2007-09-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll