Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 mars

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 mars

Dag:
Tisdag den 18 mars 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
 2. 5.
 3. 6.
  Utredning om stiftelse för att finansiera uppbyggnaden av joncentrum för nya behandlingsmetoder för cancer vid Karolinska sjukhusetLS 0301-0005Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 4. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/02 Granskning av bidragsgivning till föreningar och organisationerLS 0212-0584Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 5. 8.
  Inköp av strålningsutrustning (accelerator) till Radiumhemmet, Karolinska sjukhusetLS 0301-0004Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 6. 9.
 7. 10.
  Årsredovisning 2002 för landstingsstyrelsenLS 0301-0412Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 8. 11.
  Årsredovisning 2002 för SkadekontotLS 0301-0413Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 9. 12.
  Årsredovisning 2002 för KoncernfinansieringLS 0301-0354Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 10. 13.
 11. 14.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Medfinansiering av EU-projektet Lika Värde - organisation/hälsa/kön i sjukvårdenLS 0212-0576Landstingsrådsberedningens skrivelse

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 16.
  Val som skall förrättas av den nya landstingsstyrelsenLS 0212-0548Förteckning över av styrelsen bordlagda val
  Rättelse
 2. 17.
  Övrigt
 3. 18.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 19.
  Skrivelse från Andres Käärik och Birgitta Rydberg (fp) om att möjliggöra arbetskraftsinvandring av vårdpersonalLS 0208-0347Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Andres Kääriks och Birgitta Rydbergs skrivelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Yttrande över revisionsrapport 22/02 Närsjukvård i Nacka och Huddinge - en jämförande studieLS 0212-0573Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Bitr. landstingsdirektörens skrivelse
  Remissvar SLPO

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 21.
  FyllnadsvalLS 0302--0766Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid styrelsens sammanträde den 18 mars

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
 2. 5.
 3. 6.
  Utredning om stiftelse för att finansiera uppbyggnaden av joncentrum för nya behandlingsmetoder för cancer vid Karolinska sjukhusetLS 0301-0005
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 4. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/02 Granskning av bidragsgivning till föreningar och organisationerLS 0212-0584
  Beslut:Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 5. 8.
  Inköp av strålningsutrustning (accelerator) till Radiumhemmet, Karolinska sjukhusetLS 0301-0004
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 6. 9.
  Fastställande av slutlig finansiell ram år 2002 för SOCSAM i HaningeLS 0212-0578
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samråd om den slutliga finansiella ramen år 2002 för socsam i Haninge
  Slutlig finansiell ram
 7. 10.
  Årsredovisning 2002 för landstingsstyrelsenLS 0301-0412
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 8. 11.
  Årsredovisning 2002 för SkadekontotLS 0301-0413
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 9. 12.
  Årsredovisning 2002 för KoncernfinansieringLS 0301-0354
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 10. 13.
 11. 14.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Medfinansiering av EU-projektet Lika Värde - organisation/hälsa/kön i sjukvårdenLS 0212-0576
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 16.
  Val som skall förrättas av den nya landstingsstyrelsenLS 0212-0548
  Beslut: Enligt Förteckning över av styrelsen bordlagda val
  Rättelse
 2. 17.
  Övrigt
 3. 18.
  Tid för nästa sammanträde
  Tisdag den 1 april kl 10.00

Finansroteln

 1. 19.
  Skrivelse från Andres Käärik och Birgitta Rydberg (fp) om att möjliggöra arbetskraftsinvandring av vårdpersonalLS 0208-0347
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Andres Kääriks och Birgitta Rydbergs skrivelse
  Fp förslag till beslut
  Fp Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Yttrande över revisionsrapport 22/02 Närsjukvård i Nacka och Huddinge - en jämförande studieLS 0212-0573
  Beslut: Återremiss
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Bitr. landstingsdirektörens skrivelse
  Remissvar SLPO

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 21.
  FyllnadsvalLS 0302--0766
  Ordförandens skrivelse
  Håkan Jörnehed (v) valdes till länshandikapprådet
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll