Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 mars 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 mars 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 mars 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
 2. 7.
  Yttrande över promemorian Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenningLS 0712-1425Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Promemoria
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
 3. 8.
  Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm ABLS 0802-0135Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
  Verkställande direktörens tjänsteutlåtande
 4. 9.
 5. 10.
 6. 11.
 7. 12.
 8. 13.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års budget – avrapportering årsbokslut 2007LS 0802-0162Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2007
 9. 14.
  Fördelning av landstingsbidrag 2008 till handikapporganisationerna i Stockholms länLS 0705-0486Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fördelning av landstingsbidrag till handikapporganisationerna
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 10. 15.
  Yttrande över betänkandet Id-kort för folkbokförda i Sverige (SOU 2007:100)LS 0801-0005Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 11. 16.
 12. 17.
  Anslag till ALMI-Företagspartner Stockholm AB för år 2008 samt ägardirektiv till styrelsenLS 0603-0366, 0710-1123Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägardirektiv
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)
 13. 18.
 14. 19.
  Ansökan om medlemskap i det Nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhusLS 0802-0140Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)
 15. 20.
  Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i SolnaLS 0710-1039

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.
  Rapport över redovisning av gemensamt uppdrag med SL gällande lämpliga åtgärder som kan förbättra elöverkänsligas möjligheter att använda kollektiva transporter och färdtjänst LS 0702-0133Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (v), (mp)
 2. 22.
  Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m.fl. (s) om SL-taxan och kommande utredningLS 0706-0617Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
 3. 23.
  Motion 2007:34 av Lars Dahlberg och Johan Sjölander (s) om tillgänglighet och utökad resegarantiLS 0706-0619Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 4. 24.
  Motion 2007:30 av Staffan Holmberg (s) om pendeltågstation i VegaLS 0705-0525Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 5. 25.
 6. 26.
  Motion 2005:19 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om utvecklingen av kollektivtrafikenLS 0505-0820 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Yttrande över motion 2005:19  från SL
  Förslag till beslut (s), (v)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 27.
  Motion 2007:17 av Dag Larsson m.fl. (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoendeLS 0703-0304Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Beroendecentrum Stockholms yttrande
 2. 28.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  FyllnadsvalBordlagt den 19 februari 2008, §48Ledamot (s) i pensionärsrådetLS 0801-0091, 0803-0263Ordförandens skrivelse
 2. 30.
  Val av ordförande i styrelsen för samverkansnämnden Stockholm-GotlandLS 0803-0216Ordförandens skrivelse
 3. 31.
  Övrigt
 4. 32.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 33.
 2. 34.
  Förslag till ersättningssystem för beroendevårdLS 0802-0122Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 35.
 4. 36.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och landstinget för år 2008LS 0802-0180Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 5. 37.
  Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnenLS 0802-0108Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
 6. 38.
Senast uppdaterad:
2008-03-13
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträden den 18 mars 2008

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över promemorian Införande av en rehabiliteringskedjaLS 0712-1420

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Promemoria
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

   

 2. 7.
  Yttrande över promemorian Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenningLS 0712-1425

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Promemoria
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 3. 8.
  Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm ABLS 0802-0135
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
  Verkställande direktörens tjänsteutlåtande
 4. 9.
 5. 10.
 6. 11.
 7. 12.
 8. 13.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års budget – avrapportering årsbokslut 2007LS 0802-0162
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2007
 9. 14.
  Fördelning av landstingsbidrag 2008 till handikapporganisationerna i Stockholms länLS 0705-0486
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fördelning av landstingsbidrag till handikapporganisationerna
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 10. 15.
  Yttrande över betänkandet Id-kort för folkbokförda i Sverige (SOU 2007:100)LS 0801-0005
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 11. 16.
  Redovisning av implementering av FN:s barnkonvention i landstingets verksamheterLS 0611-1879

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Uppföljning av handlingsplan för barnkonventionen 2006
  Enkätfrågor 2006
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v).
  Reservation (mp)

 12. 17.
  Anslag till ALMI-Företagspartner Stockholm AB för år 2008 samt ägardirektiv till styrelsenLS 0603-0366, 0710-1123

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägardirektiv
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)

 13. 18.
  Finansiering av spårvägsanläggning och fordon för Djurgårdslinjen LS 0712-1405

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  S-ledamöternas reservation
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Yrkande från SL
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  Reservation (s)

   

 14. 19.
  Ansökan om medlemskap i det Nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhusLS 0802-0140
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)
 15. 20.
  Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i SolnaLS 0710-1039

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp).

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.
  Rapport över redovisning av gemensamt uppdrag med SL gällande lämpliga åtgärder som kan förbättra elöverkänsligas möjligheter att använda kollektiva transporter och färdtjänst LS 0702-0133

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (v), (mp)

 2. 22.
  Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m.fl. (s) om SL-taxan och kommande utredningLS 0706-0617
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
  Reservation (s), (v), (mp)
 3. 23.
  Motion 2007:34 av Lars Dahlberg och Johan Sjölander (s) om tillgänglighet och utökad resegarantiLS 0706-0619

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Reservation (s), (v), (mp)

 4. 24.
  Motion 2007:30 av Staffan Holmberg (s) om pendeltågstation i VegaLS 0705-0525

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Reservation (s), (v), (mp)

 5. 25.
  Ärendet utgickLS 0703-0302
 6. 26.
  Motion 2005:19 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om utvecklingen av kollektivtrafikenLS 0505-0820

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Yttrande över motion 2005:19  från SL
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 27.
  Motion 2007:17 av Dag Larsson m.fl. (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoendeLS 0703-0304

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Beroendecentrum Stockholms yttrande

 2. 28.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  FyllnadsvalBordlagt den 19 februari 2008, §48Ledamot (s) i pensionärsrådetLS 0801-0091, 0803-0263

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 2. 30.
  Val av ordförande i styrelsen för samverkansnämnden Stockholm-GotlandLS 0803-0216

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 3. 31.
  Övrigt
 4. 32.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 33.
 2. 34.
  Förslag till ersättningssystem för beroendevårdLS 0802-0122

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 35.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 - landstingsstyrelsenLS 0801-0099

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 - landstingsstyrelsen
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 4. 36.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och landstinget för år 2008LS 0802-0180

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal

 5. 37.
  Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnenLS 0802-0108

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 6. 38.
  Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och SäbyholmLS 0707-0721

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (v)
  Reservation (mp)

Senast uppdaterad:
2008-03-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll