Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 maj med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 maj med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 maj 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafik och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 1.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 6/04 Riskanalys avseende strukturförändringar i vården LS 0402-0383Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Hemställan om överföring av överskott 2002 och 2003 till kulturnämndens budget 2004LS 0312-2987Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Fortsatta åtgärder för att trygga framtida behov av blodförsörjningLS 0401-0124Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilagor till ärendet finns tillgängliga hos registrator
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 4. 4.
  Motion 2003:45 av Anita Hagelbeck och Mats Larsson (fp) om representation från de regionalaberedningarna i hälso- och sjukvårdsutskottetLS 0306-1880Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M Förslag till beslut
 5. 5.
  Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting samt riktlinjer för intern kommunikation, webplatser och pressarbeteLS 0404-0775Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  M, fp och kd Särskilt uttalande
 6. 6.
 7. 7.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om uppföljning av landstingets budgetLS 0312-3058Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs m fl (fp) skrivelse

   

 8. 8.
  Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets konstinnehavLS 9911-0615Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 9. 9.
  Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingarLS 9910-0548Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 10. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/04 Den nya investeringsprocessen inom fastighetsförvaltningen och vården - granskning av Locums roll i tillämpningenLS 0403-0661Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 11. 11.
  Yttrande över betänkandet Tolkförmedling - kvalitet, registrering, tillsyn (SOU 2004:15)LS 0402-0465Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 12. 12.
  Borgensåtagande inför bolagens tecknande av kollektivavtalet AGF-KLLS 0403-0558Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Motion 2003:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid för patientarbete för sjuksköterskor och läkare LS 0306-1877Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Motion 2003:51 av Stig Nyman och Bo Lantz (kd) att uppmuntra läkare under specialistutbildning till utlandspraktikLS 0306-1886Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 15. 15.
  Motion 2002:08 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstingetLS 0209-0376Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetareLS 0306-1885Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 17. 17.
  Förslag till samverkansavtal med försäkringskassan on utvidgning av rehabiliteringsgaranti i Stockholms länLS 0301-0060Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Tjänsteutlåtande
  Projektplan steg 2

Trafik och planeringsroteln

 1. 18.
  Motion 2001:36 av Johan Sjölander (s) om att återinföra generell rätt till ledsagare i färdtjänstenLS 0111-0631Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Särskilt uttalande
 2. 19.
  Motion 2002:15 av Sten Erson - Wester och Jan Stefansson (kd) om att SL-upplysningen får dygnet-runt-öppetLS 0210-0428Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om att landstinget ska utöka sitt arbete för att minska rökningen, i synnerhet bland grupper där rökning är vanligastLS 0104-0221Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
 2. 21.
  Motion 2003:37 av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för kroppsbyggareLS 0305-1693Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 3. 22.
  Motion 2003:54 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om gemensamma vårdenheter inom missbrukarvårdenLS 0309-2403Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 4. 23.
  Förslag till folkhälsopolicy för Stockholms läns landstingLS 0403-0592Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 5. 24.
  Yttrande över departementspromemorian Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare (Ds 2004:6)LS 0402-0428Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M och fp-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3/04 Sjukvårdens beredningar söker sina rollerLS 0402-0371Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M-,fp- och kd-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Tjänsteutlåtande
 2. 26.
  Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 17 juni - 23 augusti 2004LS 0405-0945Ordförandens skrivelse
 3. 27.
  Val av utskott under landstingsstyrelsenLS 0402-0407Ordförandens skrivelse
 4. 28.
  Övrigt
 5. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Överenskommelse med staten om särskilt ekonomiskt stödLS 0402-0326Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse
  Regeringsbeslut
 2. 31.
 3. 32.
  Yttrande över betänkandet Innovativa processer (SOU 2003:90)LS 0402-0473Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 4. 33.
  FyllnadsvalLS 0403-0551, 0698, 0404-0736, 0740, 0404-0828, 0405-0933Bordlagt den 16 mars och 20 april 2004 §87 0ch 121

  Ordförandens tidigare skrivelser utsända till sammanträdena den 16 mars och 20 april 2004 som bilagor till punkt 27 0ch 34

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 maj

Finansroteln
Trafik och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 1.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 6/04 Riskanalys avseende strukturförändringar i vården LS 0402-0383
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M+fp Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
  Reservationer
 2. 2.
  Hemställan om överföring av överskott 2002 och 2003 till kulturnämndens budget 2004LS 0312-2987
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  Fp Särskilt uttalande
 3. 3.
  Fortsatta åtgärder för att trygga framtida behov av blodförsörjningLS 0401-0124

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  Bilagor till ärendet finns tillgängliga hos registrator
  M, fp, kd Särskilt uttalande

 4. 4.
  Motion 2003:45 av Anita Hagelbeck och Mats Larsson (fp) om representation från de regionalaberedningarna i hälso- och sjukvårdsutskottetLS 0306-1880
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M+kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Reservationer
 5. 5.
  Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting samt riktlinjer för intern kommunikation, webplatser och pressarbeteLS 0404-0775
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  M, fp och kd Särskilt uttalande
 6. 6.
  Specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting InternfinansLS 0402-0331
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Komplettering till ägarutskottets protokoll
  Yttrande från AB SLL Internfinans
 7. 7.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om uppföljning av landstingets budgetLS 0312-3058
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs m fl (fp) skrivelse
  M+fp Förslag till beslut
  Reservationer
 8. 8.
  Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets konstinnehavLS 9911-0615
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 9. 9.
  Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingarLS 9910-0548
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 10. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/04 Den nya investeringsprocessen inom fastighetsförvaltningen och vården - granskning av Locums roll i tillämpningenLS 0403-0661
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 11. 11.
  Yttrande över betänkandet Tolkförmedling - kvalitet, registrering, tillsyn (SOU 2004:15)LS 0402-0465
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 12. 12.
  Borgensåtagande inför bolagens tecknande av kollektivavtalet AGF-KLLS 0403-0558
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Motion 2003:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid för patientarbete för sjuksköterskor och läkare LS 0306-1877
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservationer
 14. 14.
  Motion 2003:51 av Stig Nyman och Bo Lantz (kd) att uppmuntra läkare under specialistutbildning till utlandspraktikLS 0306-1886
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
  Reservationer
 15. 15.
  Motion 2002:08 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstingetLS 0209-0376
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetareLS 0306-1885
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 17. 17.
  Förslag till samverkansavtal med försäkringskassan on utvidgning av rehabiliteringsgaranti i Stockholms länLS 0301-0060
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Tjänsteutlåtande
  Projektplan steg 2
  M+fp+kd Särskilt uttalande (Finns ej elektroniskt)

Trafik och planeringsroteln

 1. 18.
  Motion 2001:36 av Johan Sjölander (s) om att återinföra generell rätt till ledsagare i färdtjänstenLS 0111-0631
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Särskilt uttalande
 2. 19.
  Motion 2002:15 av Sten Erson - Wester och Jan Stefansson (kd) om att SL-upplysningen får dygnet-runt-öppetLS 0210-0428
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
  Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om att landstinget ska utöka sitt arbete för att minska rökningen, i synnerhet bland grupper där rökning är vanligastLS 0104-0221
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
 2. 21.
  Motion 2003:37 av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för kroppsbyggareLS 0305-1693
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
 3. 22.
  Motion 2003:54 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om gemensamma vårdenheter inom missbrukarvårdenLS 0309-2403

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion

  M+fp+kd Förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
  Reservation

 4. 23.
  Förslag till folkhälsopolicy för Stockholms läns landstingLS 0403-0592

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

  M Särskilt uttalande
  Fp+kd Särskilt uttalande

 5. 24.
  Yttrande över departementspromemorian Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare (Ds 2004:6)LS 0402-0428
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M och fp-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut
  Votering
  Reservation
  Mp Särskilt uttalande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3/04 Sjukvårdens beredningar söker sina rollerLS 0402-0371
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M-,fp- och kd-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Tjänsteutlåtande

  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservationer

 2. 26.
  Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 17 juni - 23 augusti 2004LS 0405-0945

  Beslut: Enligt ordförandens skrivelse
 3. 27.
  Val av utskott under landstingsstyrelsenLS 0402-0407
  Beslut: Enligt ordförandens skrivelse
  Ledamöter : Inger Roos (s), Birgitta Sevefjord (v), Lena-Maj Anding (mp), Birgitta Rydberg (fp), Pia Lidwall (kd), ledamot för (m) bordlades
  Presidium: Ingela Nylund Watz (s) ordförande
  Dag Larsson (s) förste vice ordförande
  Chris Heister (m) andre vice ordförande
 4. 28.
  Övrigt
 5. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Överenskommelse med staten om särskilt ekonomiskt stödLS 0402-0326
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse
  Regeringsbeslut
  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservation
 2. 31.
 3. 32.
  Yttrande över betänkandet Innovativa processer (SOU 2003:90)LS 0402-0473
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 4. 33.
  FyllnadsvalLS 0403-0551, 0698, 0404-0736, 0740, 0404-0828, 0405-0933
  Bordlagt den 16 mars och 20 april 2004 §87 0ch 121

  Ordförandens tidigare skrivelser utsända till sammanträdena den 16 mars och 20 april 2004 som bilagor till punkt 27 0ch 34

  Beslut: Enligt ordförandens skrivelse
  bl.a att intill utgången av 2006 välja Kenneth Sjökvist (s) som ersättare i hälso- och sjukvårdsutskottet, Thorhild Lamo (v) som ledamot i styrkommittén för Interreg IIIA, skärgården, Tomas Ammizböll (mp) som ersättare till nordvästra sjukvårdsberedningen, Sonia Lunnergård (mpkd) som ersättare i Stockholms läns bildningsförbunds styrelse, ersättare till Stockholmsregionens Europakommitté och sjukvårdsberedning syd bordlades

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll