Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 maj 2010 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 maj 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 maj 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisatio-ner som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms länLS 0901-0047Landstingsrådsberednings skrivelse
  Bidragsutredningen
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Underbilaga 1, SLL:s nuvarande arbetsprocess för bidragsfördelning till ideella organisationer
  Underbilaga 2,
  Riktlinjer
 2. 6.
  Markförorening i anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29 i Salems kommunLS 1003-0326Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Locum AB:s kostnadsberäkning
 3. 7.
 4. 8.
 5. 9.
 6. 10.
  Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1004-0370Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
 7. 11.
  Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansieringLS 1004-0359

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansiering

 8. 12.
  Månadsbokslut för mars 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landstingLS 1004-0358Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 9. 13.
  Månadsbokslut för mars 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 1003-0202Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 10. 14.
 11. 15.
  Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landstingLS 0911-0959Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Miljöredovisning 2009
  Förslag till beslut (V), (MP)
 12. 16.
  Uppföljning av det Skärgårdspolitiska programmetLS 1002-0189

  Landstingsrådsbedredningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 13. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2009 Skydd mot oegentligheter – styrning och intern kontroll av externfinansierade projektLS 1002-0191

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 7/2009
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)

 14. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2009 Granskning av landstingsstyrelsens samordnande upphandlingarLS 1002-0193Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 14/2009
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
 15. 19.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 17/2009 Riskhantering i landstingets finansiella verksamhetLS 1002-0194Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 17/2009
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 16. 20.
  Yttrande över betänkandet Sverige för nyanlända - världen, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)LS 1003-0263Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 17. 21.
  Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)LS 1003-0286

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning Ds 2010:9
  Sammanfattning SOU 2010:15
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V), (MP)

   

 18. 22.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Yttrande över slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84)LS 1002-0120Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  S- och V-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsnämnden
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 2. 24.
 3. 25.
 4. 26.
  Övrigt
 5. 27.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 28.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2009 Landstingsstyrelsens hantering av omstruktureringsåtgärder åren 2006 - 2009LS 1002-0192Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  S- och V-ledamöternas reservation i produktionsutskottet
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 29.
 3. 30.
Senast uppdaterad:
2010-05-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisatio-ner som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms länLS 0901-0047

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberednings skrivelse
  Bidragsutredningen
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Underbilaga 1, SLL:s nuvarande arbetsprocess för bidragsfördelning till ideella organisationer
  Underbilaga 2,
  Riktlinjer

 2. 7.
 3. 8.
 4. 9.
 5. 10.
  Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1004-0370

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning

 6. 11.
  Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansieringLS 1004-0359

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansiering

 7. 12.
  Månadsbokslut för mars 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landstingLS 1004-0358

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 8. 13.
  Månadsbokslut för mars 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 1003-0202

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 9. 14.
  Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010LS 1004-0367

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

 10. 15.
  Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landstingLS 0911-0959

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Miljöredovisning 2009
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Reservation (V), (MP)

 11. 16.
  Uppföljning av det Skärgårdspolitiska programmetLS 1002-0189

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsbedredningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 12. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2009 Skydd mot oegentligheter – styrning och intern kontroll av externfinansierade projektLS 1002-0191

   

  Beslut enligt : Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 7/2009
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V). (MP) anslöt.

 13. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2009 Granskning av landstingsstyrelsens samordnande upphandlingarLS 1002-0193

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 14/2009
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V). (MP) anslöt.

 14. 19.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 17/2009 Riskhantering i landstingets finansiella verksamhetLS 1002-0194

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 17/2009
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 15. 20.
  Yttrande över betänkandet Sverige för nyanlända - världen, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)LS 1003-0263

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 16. 21.
  Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)LS 1003-0286

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning Ds 2010:9
  Sammanfattning SOU 2010:15
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Reservation (V), (MP)

 17. 22.
  Årsredovisning 2009 och budget för 2011 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1003-0310

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förbundsdirektörens skrivelse
  Årsredovisning för 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Yttrande över slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84)LS 1002-0120

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  S- och V-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsnämnden, (MP) anslöt.
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 2. 24.
 3. 25.
  Yttrande över betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet LS 1003-0240

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Yttrande till Kulturdepartementet
  Kulturnämndens yttrande
  Utdrag ur kulturnämndens protokoll
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S). (V) och (MP) anslöt.

 4. 26.
  Övrigt
 5. 27.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 28.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2009 Landstingsstyrelsens hantering av omstruktureringsåtgärder åren 2006 - 2009LS 1002-0192

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  S- och V-ledamöternas reservation i produktionsutskottet
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 29.
 3. 30.
Senast uppdaterad:
2010-05-05
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll och beslut