Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 juni 2013


Dag:
Tisdag den 18 juni 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Avancerad Strål-behandling samt fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012

  LS 1303-0430

 • 6.

  Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för ekonomi 2015-2016

  LS 1302-0207

 • 7.

  Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno

  LS1304-0550

 • 8.

  Tilldelningsbeslut för mediabryggor och försörjningspendlar till Nya Karolinska Solna, NKS

  LS 1303-0352

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 9.

  Yttrande över begäran från Trosa kommun om justering av gränsen mellan Södermanlands läns landsting och Stockholms läns landsting

  LS 1303-0465

 • 10.

  Samarbetsavtal avseende OpenLab

  LS 1304-0576

 • 11.

  Stockholms läns landstings 150-årsjubileum 2013

  LS 1305-0676

 • 12.

  Tertialrapport per april 2013 för Koncernfinansiering

  LS 1305-0703

 • 13.

  Tertialrapport per april 2013 för Stockholms läns landsting

  LS 1305-0702

 • 14.

  Upphandling av patientlyftar till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1304-0614

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 15.

  Upphandling av medicinsk teknisk utrustning för rengöring och sterilisering på Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1301-0082, 1304-0483

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 16.

  Upphandling av fast och integrerad basutrustning till operationssalar på Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1301-0081, 1211-1608, 1210-1405

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 17.

  Upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1206-0906

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

  Förfrågningsunderlag avseende IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna finns för påseende hos registrator, Hantverkargatan 45.

 • 18.

  Yttrande över slutbetänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

  LS 1303-0399

 • 19.

  Yttrande över 2011 års vallagskommittés slutbetänkande – E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24)

  LS 1305-0680

 • 20.

  Inriktning kommande strukturfondsprogram

  LS 1305-0691

Rotel VI - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

Rotel VII - Miljö-och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens förste vice ordförande


Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Avancerad Strål-behandling samt fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012

  LS 1303-0430

 • 6.

  Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för ekonomi 2015-2016

  LS 1302-0207

 • 7.

  Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno

  LS1304-0550

 • 8.

  Tilldelningsbeslut för mediabryggor och försörjningspendlar till Nya Karolinska Solna, NKS

  LS 1303-0352

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 9.

  Yttrande över begäran från Trosa kommun om justering av gränsen mellan Södermanlands läns landsting och Stockholms läns landsting

  LS 1303-0465

 • 10.

  Samarbetsavtal avseende OpenLab

  LS 1304-0576

 • 11.

  Stockholms läns landstings 150-årsjubileum 2013

  LS 1305-0676

 • 12.

  Tertialrapport per april 2013 för Koncernfinansiering

  LS 1305-0703

 • 13.

  Tertialrapport per april 2013 för Stockholms läns landsting

  LS 1305-0702

 • 14.

  Upphandling av patientlyftar till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1304-0614

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 15.

  Upphandling av medicinsk teknisk utrustning för rengöring och sterilisering på Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1301-0082, 1304-0483

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 16.

  Upphandling av fast och integrerad basutrustning till operationssalar på Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1301-0081, 1211-1608, 1210-1405

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 17.

  Upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1206-0906

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

  Förfrågningsunderlag avseende IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna finns för påseende hos registrator, Hantverkargatan 45.

 • 18.

  Yttrande över slutbetänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

  LS 1303-0399

 • 19.

  Yttrande över 2011 års vallagskommittés slutbetänkande – E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24)

  LS 1305-0680

 • 20.

  Inriktning kommande strukturfondsprogram

  LS 1305-0691

Rotel VI - Folkhälso- och psykiatriroteln

 • 21.

  Lägesbeskrivning av handlingsplanen för CEMR-deklarationen

  LS 1206-0916

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 • 22.

  Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms läns landstings verksamhet

  LS 1212-1648

 • 23.

  Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso-och sjukvårdsverksamheter

  LS 1305-0674

Rotel VII - Miljö-och skärgårdsroteln

 • 24.

  Miljöredovisning 2012 för Stockholms läns landsting

  LS 1303-0357

Landstingsstyrelsens förste vice ordförande

 • 25.

  Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag

  LS 1305-0742

 • 26.

  Övrigt

 • 27.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen