Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 februari 2003 med TILLÄGGSÄRENDEN

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 februari 2003 med TILLÄGGSÄRENDEN

Dag:
Tisdag den 18 februari 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden
Ordföranden

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Medlemskap i Carelink intresseförening LS 0301-0189Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Koncernledningens tjänsteutlåtande
  Stadgar finns ej i elektronisk form
  M- förslag till beslut
 2. 5.
  Yttrande över prissättning inom läkemedelsförmånerna (Ds 2002:53)LS 0301-0189Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  HSN:s och landstingskontorets tjänsteutlåtande
 3. 6.
  Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landstingLS 0208-0345Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Informationssäkerhetspolicy
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 4. 7.
  Motion 2002:2 av Olof Pontusson (s) om genomförande av barnkonventionenLS 0204-0180Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
  HSN:s tjänsteutlåtande
 5. 8.
  Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet inom barnsjukvårdenLS 0301-0002Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  M+ fp+ kd - förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 9.
  Ledamöter och ersättare i länshandikapprådet utsedda av handikapprörelsen i länetLS 0301-0061Ordförandens skrivelse
 2. 10.
  Val som skall förättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 0212-0548Förteckning av styrelsen bordlagda val.
 3. 11.
  Övrigt
 4. 12.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 1. 13.
 2. 14.
  Yttrande över promemorian Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron (Ds 2002:63)LS 0301-0259Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 3. 15.
  Yttrande över betänkandet Företagsutveckling på regional nivå (SOU 2002:101)LS 0212-0547Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingskontorets och regionplane- och
  trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande
 4. 16.
  Detaljerad lokal budget för landstingsstyrelsen 2003LS 0301-0411Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Koncernledningens tjänsteutlåtande och
  Budgetresultat för 2003 finns ej elektroniskt
 5. 17.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2003LS 0206-0308Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budgeterat reultat per verksamhet finns ej elektroniskt

Ordföranden

 1. 18.
  Val av ledamöter till styrgruppen Operation kvinnofridLS 0302-0453Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om beslutan vid landstingsstyrelsen den 18 februari

Inledning
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden
Ordföranden

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Medlemskap i Carelink intresseförening LS 0301-0189
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M reservation till förmån för sitt förslag
 2. 5.
  Yttrande över prissättning inom läkemedelsförmånerna (Ds 2002:53)LS 0301-0189
  Beslut Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande m
  Särskilt uttalande fp
 3. 6.
  Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landstingLS 0208-0345
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 4. 7.
  Motion 2002:2 av Olof Pontusson (s) om genomförande av barnkonventionenLS 0204-0180
  Beslut:Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 8.
  Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet inom barnsjukvårdenLS 0301-0002
  Beslut:Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M+ fp+ kd reservation till förmån för sitt förslag

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 9.
  Ledamöter och ersättare i länshandikapprådet utsedda av handikapprörelsen i länetLS 0301-0061
  Beslut:Enligt förslag
  Omedelbart justerat
 2. 10.
  Val som skall förättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 0212-0548
  Beslut: Enligt förslag
  Omedelbart justerat
 3. 11.
  Övrigt
 4. 12.
  Tid för nästa sammanträde
  Nästa sammanträde inträffar den 18 mars

Tilläggsärenden

 1. 13.
  Förslag till hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landstingLS 0205-0220
  M+ fp yrkade bordläggning och
  reserverade sig mot att bordläggningsyrkandet avslogs
  Beslut:Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M+ fp deltog ej i beslutet
 2. 14.
  Yttrande över promemorian Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron (Ds 2002:63)LS 0301-0259
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Omedelbart justerat
 3. 15.
  Yttrande över betänkandet Företagsutveckling på regional nivå (SOU 2002:101)LS 0212-0547
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Mot beslutet reserveradeb sig fp+ m till förmån för fp:s förslag
 4. 16.
  Detaljerad lokal budget för landstingsstyrelsen 2003LS 0301-0411
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M+ fp+ kd deltog ej i beslutet
 5. 17.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2003LS 0206-0308

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

Ordföranden

 1. 18.
  Val av ledamöter till styrgruppen Operation kvinnofridLS 0302-0453
  Beslut:Enligt förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll