Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 augusti 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 augusti 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 augusti 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1 - 4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över promemorian Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands (Ds 2009:12)LS 0905-0440Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)
 2. 6.
  Yttrande över rapporten Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatserLS 0905-0437Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 3. 7.
  Mottagande av gåva samt bildande av gåvofonden Svea och Sven Gustavssons utvecklingsfondLS 0906-0511

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga

   

 4. 8.
  Resultatrapport för maj 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0906-0557Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för maj 2009
  Förslag till beslut (S), (V)
 5. 9.
  Resultatrapport för maj 2009 för KoncernfinansieringLS 0906-0597Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för maj 2009
 6. 10.
  Månadsbokslut för maj 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0906-0514Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för maj 2009
  Särskilt uttalande (MP)
 7. 11.
  Delårsbokslut 2009 för SkadekontotLS 0907-0614Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delårsbokslut per 2009-06-30
 8. 12.
 9. 13.
 10. 14.
 11. 15.
 12. 16.
 13. 17.
  Ny organisatorisk tillhörighet för enheten Landstinget före-bygger AIDS (Lafa) inklusive Järva mansmottagningLS 0907-0642Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Utdrag ur minnesanteckningar från centrala samverkansgruppen
 14. 18.
  Överföring av förvaltning och dispositionsrätt av fyra donationsstiftelser till Stockholms stads stiftelseförvaltningLS 0904-0341Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1  (underbilagor till bilaga 1 finns ej elektroniskt)
  Bilaga 2

Trafik- och planeringsroteln

 1. 19.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Handlingsplan om uppföljning av Europeiska deklarationen samt Regional strategi 2008-2013 om jämställdhet mellan kvinnor och mänLS 0901-0042Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Gemensam handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala strategin för jämställdhet i länet
  Bilaga
  Förslag till beslut (MP)
 2. 21.
  Yttrande över remissen Socialtjänsten, integritet – effektivitet (SOU 2009:32) och betänkandet av Socialtjänstutredningen (S 2007:09)LS 0905-0403Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 3. 22.
 4. 23.
  Yttrande över departementspromemorian Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19)LS 0905-0472

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)

Finansroteln

 1. 24.
 2. 25.
 3. 26.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 27.
  Specifikation av miljömålen i landstingets miljöprogram, Miljö Steg 5LS 0812-1170Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specificering av målen i Miljö Steg 5
  Förslag till beslut (MP)
 2. 28.
Senast uppdaterad:
2009-08-12
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1 - 4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över promemorian Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands (Ds 2009:12)LS 0905-0440

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)

 2. 6.
  Yttrande över rapporten Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatserLS 0905-0437

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 3. 7.
  Mottagande av gåva samt bildande av gåvofonden Svea och Sven Gustavssons utvecklingsfondLS 0906-0511

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga

 4. 8.
  Resultatrapport för maj 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0906-0557

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för maj 2009
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)

 5. 9.
  Resultatrapport för maj 2009 för KoncernfinansieringLS 0906-0597

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för maj 2009

 6. 10.
  Månadsbokslut för maj 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0906-0514

   

  Beslut enligt. Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för maj 2009
  Särskilt uttalande (MP)

 7. 11.
  Delårsbokslut 2009 för SkadekontotLS 0907-0614

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delårsbokslut per 2009-06-30

 8. 12.
 9. 13.
 10. 14.
 11. 15.
 12. 16.
  Redovisning av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2009 års budgetLS 0907-0639
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktigebeslut om budget 2009
  Särskilt uttalande (MP)
 13. 17.
  Ny organisatorisk tillhörighet för enheten Landstinget före-bygger AIDS (Lafa) inklusive Järva mansmottagningLS 0907-0642

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Utdrag ur minnesanteckningar från centrala samverkansgruppen

 14. 18.
  Överföring av förvaltning och dispositionsrätt av fyra donationsstiftelser till Stockholms stads stiftelseförvaltningLS 0904-0341

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1  (underbilagor till bilaga 1 finns ej elektroniskt)
  Bilaga 2

Trafik- och planeringsroteln

 1. 19.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Handlingsplan om uppföljning av Europeiska deklarationen samt Regional strategi 2008-2013 om jämställdhet mellan kvinnor och mänLS 0901-0042

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Gemensam handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala strategin för jämställdhet i länet
  Bilaga
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (MP), (V) anslöt

 2. 21.
  Yttrande över remissen Socialtjänsten, integritet – effektivitet (SOU 2009:32) och betänkandet av Socialtjänstutredningen (S 2007:09)LS 0905-0403

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 3. 22.
 4. 23.
  Yttrande över departementspromemorian Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19)LS 0905-0472

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (V)
  Reservation (MP)

   

   

   

Finansroteln

 1. 24.
 2. 25.
  Övrigt
 3. 26.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 27.
  Specifikation av miljömålen i landstingets miljöprogram, Miljö Steg 5LS 0812-1170

   

  Beslut enligt. Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specificering av målen i Miljö Steg 5
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 2. 28.
  Yttrande över remissen Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närståendeLS 0906-0498

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslaget till lag om utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m m
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2009-08-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll