Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 april 2006 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 april 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 april 2006
Tid:
10:00 - 00:00
Klockan 10.00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Överenskommelse med Huddinge kommun och Botkyrka kommun om utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg LS 0603-0652Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse och principöverenskommelse
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 2. 2.
  Förhandlingsuppdrag rörande försöket med trängselskatt i Stockholms kommun LS 0603-0641Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regeringsbeslut
  M, fp, kd Förslag till beslut
 3. 3.
  Omställningsbidrag beträffande priskompensation till Karolinska Universitetssjukhuset, laboratorium LS 0511-2105Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Yttrande över betänkandet Jämförelsevis – styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting (SOU 2005:110)LS 0602-0256Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/05 Beredskap för att möta katastrofer, attentat och sabotage i kollektivtrafiken LS 0512-2316Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
 8. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/05 Granskning av vårdupphandling samt de nya avtalen för S:t Görans sjukhus ABLS 0512-2338Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Riktlinjer för information till grupper med särskilda behovLS 0509-1660Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Riktlinjer
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  En sammanhållen organisation för FoUU i folkhälsofrågor mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet – Inriktning och förhandlingsuppdragLS 0603-0584 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Rapport om Karolinska School of Public Health - KSPH
  M, fp, kd Förslag till beslut
 11. 11.
  Projekt i samverkan med Kriminalvården om intagna med neuropsykiatriska svårigheter LS 0602-0438Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Sammanställning över kriminalvårdsprojektens kostnader
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
  Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets upphandlingsregler LS 0406-1308, 0503-0439Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande 2005-03-08
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Tjänsteutlåtande 2005-04-26
  Upphandlingsdirektörens promemoria
  Cirkulär 2005:17 Sveriges Kommuner Och Landsting
  PM från Kurt Junesjö, fd jurist på LO-TCO Rättsskydd
  M, fp, kd Förslag till beslut
 15. 15.
  Förslag till handlingsprogram till miljöåtgärder inklusive kostnadsberäkning LS 0510-1821Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp Förslag till beslut
 16. 16.
  Inrättande av årligt bemötandepris LS 0603-0680Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 17. 17.
 18. 18.
  Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns landsting LS 0405-1035Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Komplementär- och alternativmedicinpolicy
  M-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Särskilt uttalande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över rapporten Skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedelLS 0602-0318Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 20.
  Skrivelse av Stig Nyman (kd) om att inrätta en särskild enhet för patientsäkerhetLS 0512-2122Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stig Nymans skrivelse
 3. 21.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om att ta bort rätten att få ersättning för sjukskrivning i samband med skönhetsoperationerLS 0309-2511Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  M, fp Förslag till beslut
 4. 22.
  Övrigt
 5. 23.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 24.
  Reviderad budget 2006LS 0604-0751Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 25.
 3. 26.
  Månadsbokslut för februari 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0603-0624Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 27.
  Omval till Mälarens vattenvårdsförbundLS 0604-0737Beslut: Enligt ordförandens skrivelse
 2. 28.
  FyllnadsvalLS 0602-0418, 0604-0756 Ordförandens skrivelse
  Bordlagt den 21 mars 2006, §107
  En ledamot (s) i beredning för befolkningsgrupperna barn/ungdom och kvinnor.
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 april 2006

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Överenskommelse med Huddinge kommun och Botkyrka kommun om utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg LS 0603-0652
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse och principöverenskommelse
  M, fp, kd Särskilt uttalande
  Ledamöter till styrgruppen anmäls till protokollet
 2. 2.
  Förhandlingsuppdrag rörande försöket med trängselskatt i Stockholms kommun LS 0603-0641
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regeringsbeslut
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 3. 3.
  Omställningsbidrag beträffande priskompensation till Karolinska Universitetssjukhuset, laboratorium LS 0511-2105
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Yttrande över betänkandet Jämförelsevis – styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting (SOU 2005:110)LS 0602-0256
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/05 Beredskap för att möta katastrofer, attentat och sabotage i kollektivtrafiken LS 0512-2316
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
 8. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/05 Granskning av vårdupphandling samt de nya avtalen för S:t Görans sjukhus ABLS 0512-2338
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Riktlinjer för information till grupper med särskilda behovLS 0509-1660
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Riktlinjer
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  En sammanhållen organisation för FoUU i folkhälsofrågor mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet – Inriktning och förhandlingsuppdragLS 0603-0584
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Rapport om Karolinska School of Public Health - KSPH
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 11. 11.
  Projekt i samverkan med Kriminalvården om intagna med neuropsykiatriska svårigheter LS 0602-0438
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Sammanställning över kriminalvårdsprojektens kostnader
 12. 12.
 13. 13.
  Godkännande av AB Storstockholms Lokaltrafiks investering i fastigheten Varubudet 1, ÄlvsjödepånLS 0510-1739
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga till bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  Bilaga 8
  Tjänsteutlåtande
  Preliminär PM Översiktlig miljöteknisk markprovtagning
  Beslutet förklarades omedelbart justerat
 14. 14.
  Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets upphandlingsregler LS 0406-1308, 0503-0439

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande 2005-03-08
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Tjänsteutlåtande 2005-04-26
  Upphandlingsdirektörens promemoria
  Cirkulär 2005:17 Sveriges Kommuner Och Landsting
  PM från Kurt Junesjö, fd jurist på LO-TCO Rättsskydd
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

 15. 15.
  Förslag till handlingsprogram till miljöåtgärder inklusive kostnadsberäkning LS 0510-1821
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp Förslag till beslut

  M, fp Reservation

 16. 16.
  Inrättande av årligt bemötandepris LS 0603-0680
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  Jurymedlemmar Anmäls till protokollet

 17. 17.
  Landstingets handikapprogram 2007-2010LS 0603-0679
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingets handikapprogram 2007 - 2010
 18. 18.
  Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns landsting LS 0405-1035
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Komplementär- och alternativmedicinpolicy
  M-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Särskilt uttalande
  M, kd Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över rapporten Skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedelLS 0602-0318
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 20.
  Skrivelse av Stig Nyman (kd) om att inrätta en särskild enhet för patientsäkerhetLS 0512-2122
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stig Nymans skrivelse
 3. 21.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om att ta bort rätten att få ersättning för sjukskrivning i samband med skönhetsoperationerLS 0309-2511
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  M, fp Förslag till beslut

  M, fp Reservation

 4. 22.
  Övrigt
  Anmälan av Skrivelse från m, fp, kd Hemställan hos regeringen att Stockholms län blir försöksregion för lägre skatt för hushållsnära tjänster
  Skrivelse

Finansroteln

 1. 24.
 2. 25.
  Fastställande av direktiv för budget 2007 och planering för 2008-2009 samt investeringsplan 2008-2011 LS 0601-0086
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrådsberedningens förslag till budgetdirektiv för 2007 samt preliminär investeringsplan för 2008-2011
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M Förslag till beslut
  M, Fp, kd Reservation till förmån för sina respektive förslag
  M, fp, kd Särskilt uttalande
  MP Tilläggsyrkande (Finns ej elektroniskt)
  Mp reservation till förmån för sitt tilläggsyrkande
 3. 26.
  Månadsbokslut för februari 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0603-0624
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 27.
  Omval till Mälarens vattenvårdsförbundLS 0604-0737

  Beslut: Enligt ordförandens skrivelse

 2. 28.
  FyllnadsvalLS 0602-0418, 0604-0756
  Ordförandens skrivelse
  Bordlagt den 21 mars 2006, §107
  En ledamot (s) i beredning för befolkningsgrupperna barn/ungdom och kvinnor.
  Valda anmäls till protokollet
  Ersättare till personalberedningen bordläggs
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll