Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 mars 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 mars 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 17 mars 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över Utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101)LS 0812-1145Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Bilaga
 2. 6.
  Överflyttning av ärenden från Centrum för folkhälsa till annan verksamhet i landstinget och till Karolinska Institutet med anledning av bildande av KFALS 0901-0102Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 7.
  Reviderad plan för krishantering för Stockholms läns landsting samt plan för krisledningsnämnden inför extraordinära händelserLS 0902-0185Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Krishanteringsplan för Stockholms läns landsting
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)
 4. 8.
  Fördelning av landstingsbidrag 2009 till handikapporganisationerna i Stockholms länLS 0804-0425Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fördelning av landstingsbidrag till handikapporganisationerna
 5. 9.
  Budget 2009 samt investeringsplan 2009-2013 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0902-0141Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2009 för Nya Karolinska Solna
 6. 10.
 7. 11.
 8. 12.
 9. 13.
  Årsbokslut 2008 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0901-0026

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsbokslut 2008
  Förslag till beslut (MP)

 10. 14.
 11. 15.
 12. 16.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2008 års budget - avrapportering av årsbokslut 2008LS 0902-0166Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2a
  Bilaga 2b
  Bilaga 2c
  Bilaga 3
 13. 17.
  Fastställande av soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusenLS 0901-0012Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag LISAB
  Tjänsteutlåtande LISAB
  Förslag till beslut (S),(V),(MP)
 14. 18.
  Skrivelse från Raymond Wigg och Lena-Maj Anding (MP) om deltagande i WWF:s klimatmanifestation den 28 mars 2009LS 0901-0065Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Raymond Wigg och Lena-Maj Anding
 15. 19.
  Årsredovisningar och revisionsberättelser 2006 för Samordningsförbunden i Södertälje och Botkyrka samt årsredovisningar och revisionsberättelser 2007 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och HaningeLS 0810-0994Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
 16. 20.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Södertälje sjukhus ABLS 0901-0015

   Landstingsrådsberedningens skrivelse

   

 17. 21.
  Synpunkter till pågående kommittéarbete för översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämningLS 0902-0178Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Särskilt uttalande (MP)
 18. 22.
  Anslag till Almi Företagspartner Stockholm AB för år 2009 och ägardirektiv till styrelsenLS 0902-0182

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägardirektiv
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(V),(MP)

 19. 23.
  Yttrande över Inspiredirektivet - förslag till ny miljö-informationslag och förordning LS 0812-1200Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad 1:a sida)
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 20. 24.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2008 Säkerhetsarbetet inom Stockholms läns landsting - en översiktlig granskning LS 0811-1087Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)
 21. 25.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2008 Granskning av styrningen av Nya Karolinska Solna projektet (NKS)LS 0812-1189Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektören och NKS förvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)
 22. 26.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 17/2008 Styrning av akutsjukhusen - den nya styrstrateginLS 0812-1183Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(V),(MP)
 23. 27.
  Motion 2007:21 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om en regional sårbarhetsplan LS 0704-0416Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V),(MP)
 24. 28.
  Motion 2007:48 av Jan Strömdahl m.fl. (V) om vetenskaplig klimatpanel för StockholmsregionenLS 0712-1377Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V),(MP)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 29.
  Motion 2008:19 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av hälsocentraler med förstärkt kompetens i hälsofrämjande arbeteLS 0805-0490Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V),(MP)
 2. 30.
  Verksamhetsberättelse 2008 för Stödfunktion för implementering av handlingsprogrammet omhändertagande av våldsutsatta kvinnorLS 0902-0106Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verksamhetsberättelse
  Särskilt uttalande (S),(V)
  Särskilt uttalande (MP)
 3. 31.
  Motion 2008:26 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att landstinget ska erbjuda samtalsstöd för transpersonerLS 0806-0591Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V),(MP)
 4. 32.
 5. 33.
  Yttrande över remissen Bättre kontroll av missbruksmedel – En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning (SOU 2008:120)LS 0812-1199Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 6. 34.
  Motion 2008:28 av Juan Carlos Cebrián m.fl. (S) om åtgärder för att förhindra självmord bland äldre människorLS 0806-0587Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 7. 35.
  Övrigt
 8. 36.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 37.
  Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms, Sörmlands och Västmanlands län, godkännande av avsiktsförklaringLS 0902-0187Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avsiktsförklaring
  Tilläggsyrkande (S)
  Särskilt uttalande (MP)
 2. 38.
 3. 39.
Senast uppdaterad:
2008-10-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över Utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101)LS 0812-1145

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Bilaga

 2. 6.
  Överflyttning av ärenden från Centrum för folkhälsa till annan verksamhet i landstinget och till Karolinska Institutet med anledning av bildande av KFALS 0901-0102

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 7.
  Reviderad plan för krishantering för Stockholms läns landsting samt plan för krisledningsnämnden inför extraordinära händelserLS 0902-0185

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Krishanteringsplan för Stockholms läns landsting
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)

 4. 8.
  Fördelning av landstingsbidrag 2009 till handikapporganisationerna i Stockholms länLS 0804-0425

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fördelning av landstingsbidrag till handikapporganisationerna

 5. 9.
  Budget 2009 samt investeringsplan 2009-2013 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0902-0141

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2009 för Nya Karolinska Solna

 6. 10.
  Ny organisation för skärgårdssamarbetetLS 0810-0907

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Representant majoritet - Gustav Andersson
  Ersättare  opposition - Dag Larsson

 7. 11.
 8. 12.
 9. 13.
  Årsbokslut 2008 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0901-0026

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsbokslut 2008
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 10. 14.
 11. 15.
  Årsredovisning 2008 för Stockholms läns landsting och bolag LS 0811-1021

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga 1
  Bilaga 1:1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Förslag till beslut (S),(V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S),(V)
  Reservation (MP)

 12. 16.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2008 års budget - avrapportering av årsbokslut 2008LS 0902-0166

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2a
  Bilaga 2b
  Bilaga 2c
  Bilaga 3

 13. 17.
  Fastställande av soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusenLS 0901-0012

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag LISAB
  Tjänsteutlåtande LISAB
  Förslag till beslut (S),(V),(MP)
  Reservation (S),(V),(MP)

 14. 18.
  Skrivelse från Raymond Wigg och Lena-Maj Anding (MP) om deltagande i WWF:s klimatmanifestation den 28 mars 2009LS 0901-0065

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Raymond Wigg och Lena-Maj Anding

 15. 19.
  Årsredovisningar och revisionsberättelser 2006 för Samordningsförbunden i Södertälje och Botkyrka samt årsredovisningar och revisionsberättelser 2007 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och HaningeLS 0810-0994

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6

 16. 20.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Södertälje sjukhus ABLS 0901-0015

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 17. 21.
  Synpunkter till pågående kommittéarbete för översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämningLS 0902-0178

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Särskilt uttalande (MP)

 18. 22.
  Anslag till Almi Företagspartner Stockholm AB för år 2009 och ägardirektiv till styrelsenLS 0902-0182

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägardirektiv
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(V),(MP)
  Reservation (S),(V),(MP)

   

 19. 23.
  Yttrande över Inspiredirektivet - förslag till ny miljö-informationslag och förordning LS 0812-1200

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad 1:a sida)
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 20. 24.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2008 Säkerhetsarbetet inom Stockholms läns landsting - en översiktlig granskning LS 0811-1087

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)

 21. 25.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2008 Granskning av styrningen av Nya Karolinska Solna projektet (NKS)LS 0812-1189

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektören och NKS förvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)

 22. 26.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 17/2008 Styrning av akutsjukhusen - den nya styrstrateginLS 0812-1183

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(V),(MP)
  Reservation (S),(V),(MP)

 23. 27.
  Motion 2007:21 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om en regional sårbarhetsplan LS 0704-0416

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V),(MP)
  Reservation (V),(MP)

 24. 28.
  Motion 2007:48 av Jan Strömdahl m.fl. (V) om vetenskaplig klimatpanel för StockholmsregionenLS 0712-1377

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V),(MP)
  Reservation (V),(MP)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 29.
  Motion 2008:19 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av hälsocentraler med förstärkt kompetens i hälsofrämjande arbeteLS 0805-0490

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V),(MP)
  Reservation (S)
  Reservation (V),(MP)

 2. 30.
  Verksamhetsberättelse 2008 för Stödfunktion för implementering av handlingsprogrammet omhändertagande av våldsutsatta kvinnorLS 0902-0106

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verksamhetsberättelse
  Särskilt uttalande (S),(V)
  Särskilt uttalande (MP)

 3. 31.
  Motion 2008:26 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att landstinget ska erbjuda samtalsstöd för transpersonerLS 0806-0591

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V),(MP). (S) anslöt
  Reservation (V),(MP). (S) anslöt

 4. 32.
  Motion 2008:21 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om ohälsosamma transfetter LS 0805-0493

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP). (S) och (V) anslöt
  Reservation (MP). (S) och (V) anslöt

 5. 33.
  Yttrande över remissen Bättre kontroll av missbruksmedel – En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning (SOU 2008:120)LS 0812-1199

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

 6. 34.
  Motion 2008:28 av Juan Carlos Cebrián m.fl. (S) om åtgärder för att förhindra självmord bland äldre människorLS 0806-0587

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  (S),(V) biföll motionen

 7. 35.
  Övrigt

Tilläggsärenden

 1. 37.
  Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms, Sörmlands och Västmanlands län, godkännande av avsiktsförklaringLS 0902-0187

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avsiktsförklaring
  Tilläggsyrkande (S)
  Särskilt uttalande (MP)
  Reservation (S)

 2. 38.
 3. 39.
  Regler och rutiner för hantering av omställningsmedel 2009LS 0902-0158

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regler och rutiner för hantering av omställningsmedel 2009, PM
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar

  (S),(V),(MP) deltog ej i beslutet

Senast uppdaterad:
2008-11-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll