Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 maj 2005 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 maj 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 17 maj 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Överenskommelse med Stockholms kommun om principöverenskommelse om finansiering av CitybananLS 0504-0612Bordlagt vid sammanträdet den 19 april 2005
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Övrerenskommelse med Stockholms kommun
 2. 2.
  Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltningLS 0504-0674Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 3.
  Yttrande över betänkandet Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg (SOU 2004:132)LS 0503-0401Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Fp och kd Förslag till beslut
 4. 4.
  Yttrande över skrivelse från socialnämnden i Nacka kommun om gemensam nämnd inom psykiatrins områdeLS 0412-2190Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reviderad 2005-05-11
  Socialnämndens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  SLSO:s Tjänsteutlåtande
  Bilaga 4 och 5 finns ej elektroniskt
  M, fp, kd Förslag till beslut
 5. 5.
  Motion 2001:15 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om möjligheterna att erbjuda vård till patienter som betalas med försäkringar eller annan privat finansieringLS 0104-0220Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M och kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
 6. 6.
  Motion 1999:10 av Paul Lappalainen m fl (mp) om införandet av en klausul mot diskriminering i offentliga upphandlingar - ett konkret verktyg för både jämställdhet och integrationLS 9904-0239Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M och kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
  Yttrande över betänkandet Ett Nationellt register över yrkesutövare av alternativ- eller komplementärmedicin (SOU 2004:123)LS 0502-0325Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp och kd Förslag till beslut
 10. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 47/04 Landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 4LS 0503-0508Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 11. 11.
 12. 12.
  Uppdrag om fast organisation för utveckling av Flemingsbergsområdet LS 0504-0696Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp och kd Särskilt uttalande
 13. 13.
  Omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset LS 0412-2278, 0502-0213Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolonska Universitetssjukhusets skrivelse 2004-12-13 (Finns ej elektroniskt)
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-01-12
  Protokollsutdrag
  Bilaga 2
  bilaga 3
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M och fp Särskilt uttalande
 14. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 49/04 Förstudie beträffande styrning av IT-utvecklingen inom Stockholms läns landstingLS 0503-0509Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut
 15. 15.
  Månadsbokslut för mars 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0504-0714Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut

Trafik- och planeringsroteln

 1. 16.
  Motion 2004:33 av Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av ett forskningscenter inom området transportfordon och logistik LS 0409-1725Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
 2. 17.
  Motioner 2002:19 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) och 2003:15 av Maria Wallhager (fp) om utökad nattrafik på pendeltågen LS 0210-0435, 0302-0729Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motiom 2002:19
  Motion 2003:15
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
 3. 18.
  Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av Tvärbanans Älvsjögren LS 0302-0734Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
 2. 20.
  Slutrapport från Södertäljeprojektet - Den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och SödertäljeLS 0405-1036Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Sjukvårdsberedning sydvästs protokollsutdrag
  Fp Förslag till beslut
 3. 21.
 4. 22.
  Motion 2004:31 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om kultur som hälsobringare inom sjukvårdenLS 0406-1227Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
 5. 23.
  Motion 2003:60 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämförelser av sjukvården mellan olika delar av Stockholms länLS 0309-2411Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 6. 24.
  Motion 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om förebyggande av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdomLS 0409-1724Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 7. 25.
  Motioner 2002:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp), 2003:8 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2003:27 av Olov Lindquist (fp) om utbyggnad och utveckling av förlossnings- och neonatalvården i Stockholms län LS 0212-0567, 0301-0126, 0303-1151Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2002:26
  Motion 2003:8
  Motion 2003:27
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
 8. 26.
  Motion 2003:5 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en äldrepsykiatrisk enhet i den norra länsdelenLS 0301-0125Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp och kd Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 27.
  Inrättande av styrgrupp för landstingsövergripande jämställdhetspolicyLS 0504-0771Ordförandens skrivelse
 2. 28.
  Övrigt
 3. 29.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 30.
 2. 31.
  Uppdrag om förhandlingar om pilotprojekt med biogasbåtarLS 0505-0824 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilagorna till tjänsteutlåtandet finns ej elektroniskt

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 32.
  FyllnadsvalLS 0504-0689Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 17 maj 2005

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Överenskommelse med Stockholms kommun om principöverenskommelse om finansiering av CitybananLS 0504-0612
  Bordlagt vid sammanträdet den 19 april 2005
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Övrerenskommelse med Stockholms kommun
 2. 2.
  Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltningLS 0504-0674
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 3.
  Yttrande över betänkandet Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg (SOU 2004:132)LS 0503-0401

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut
  Reservation

 4. 4.
  Yttrande över skrivelse från socialnämnden i Nacka kommun om gemensam nämnd inom psykiatrins områdeLS 0412-2190

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reviderad 2005-05-11
  Socialnämndens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  SLSO:s Tjänsteutlåtande
  Bilaga 4 och 5 finns ej elektroniskt
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 5. 5.
  Motion 2001:15 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om möjligheterna att erbjuda vård till patienter som betalas med försäkringar eller annan privat finansieringLS 0104-0220
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M och kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
 6. 6.
  Motion 1999:10 av Paul Lappalainen m fl (mp) om införandet av en klausul mot diskriminering i offentliga upphandlingar - ett konkret verktyg för både jämställdhet och integrationLS 9904-0239
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M och kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M, kd och fp reservationer till förmån för sina respektive förslag
 7. 7.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om friårets konsekvenser mot vårdenLS 0410-1964
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Beslutet blev omedelbart justerat
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  Landstingsdirektörens anmälan
  Tjänsteutlåtande
  M och fp Förslag till beslut
  Reservation
  Mp Särskilt uttalande
 8. 8.
 9. 9.
  Yttrande över betänkandet Ett Nationellt register över yrkesutövare av alternativ- eller komplementärmedicin (SOU 2004:123)LS 0502-0325
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp och kd Förslag till beslut
  Reservation
 10. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 47/04 Landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 4LS 0503-0508
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 11. 11.
 12. 12.
  Uppdrag om fast organisation för utveckling av Flemingsbergsområdet LS 0504-0696
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp och kd Särskilt uttalande
 13. 13.
  Omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset LS 0412-2278, 0502-0213
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolonska Universitetssjukhusets skrivelse 2004-12-13 (Finns ej elektroniskt)
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-01-12
  Protokollsutdrag
  Bilaga 2
  bilaga 3
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M och fp Särskilt uttalande
 14. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 49/04 Förstudie beträffande styrning av IT-utvecklingen inom Stockholms läns landstingLS 0503-0509

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut
  Reservation

 15. 15.
  Månadsbokslut för mars 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0504-0714
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut

  Reservation

Trafik- och planeringsroteln

 1. 16.
  Motion 2004:33 av Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av ett forskningscenter inom området transportfordon och logistik LS 0409-1725
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
 2. 17.
  Motioner 2002:19 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) och 2003:15 av Maria Wallhager (fp) om utökad nattrafik på pendeltågen LS 0210-0435, 0302-0729
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motiom 2002:19
  Motion 2003:15
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp och kd Förslag till beslut
  M, fp och kd reservationer till förmån för sina respektive förslag
 3. 18.
  Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av Tvärbanans Älvsjögren LS 0302-0734
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut

  Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Folkhälsopolicy för Stockholms läns landstingLS 0403-0592
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
  Anvisningar för införande av folkhälsopolicy
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Reservation
  Fp och kd Förslag om återremiss
  Reservation
  M-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut
 2. 20.
  Slutrapport från Södertäljeprojektet - Den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och SödertäljeLS 0405-1036
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Sjukvårdsberedning sydvästs protokollsutdrag
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
  M Särskilt uttalande
 3. 21.
 4. 22.
  Motion 2004:31 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om kultur som hälsobringare inom sjukvårdenLS 0406-1227
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp- och kd Förslag till beslut
  M, fp och kd reservationer till förmån för sina respektive förslag
 5. 23.
  Motion 2003:60 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämförelser av sjukvården mellan olika delar av Stockholms länLS 0309-2411
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 6. 24.
  Motion 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om förebyggande av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdomLS 0409-1724
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 7. 25.
  Motioner 2002:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp), 2003:8 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2003:27 av Olov Lindquist (fp) om utbyggnad och utveckling av förlossnings- och neonatalvården i Stockholms län LS 0212-0567, 0301-0126, 0303-1151
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2002:26
  Motion 2003:8
  Motion 2003:27
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut om återremiss
  M och kd yrkade bifall till att-satserna 1-3 i den moderata motionen
  Fp Förslag till beslut

  M, fp och kd reservationer till förmån för sina respektive förslag

 8. 26.
  Motion 2003:5 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en äldrepsykiatrisk enhet i den norra länsdelenLS 0301-0125

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  M Reservation
  Fp och kd Förslag till beslut
  Fp, kd Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 27.
  Inrättande av styrgrupp för landstingsövergripande jämställdhetspolicyLS 0504-0771
  Beslut: Att utse en ledamot från varje parti
  Kristina Söderlund (s)
  Gunilla Roxby Cromvall (v) (ordförande)
  Elin Låby (mp)
  Bordlagd (m)
  Margaretha Herthelius (fp)
  Pia Lidwall (kd)
  Ordförandens skrivelse
 2. 28.
  Övrigt
 3. 29.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 30.
  Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordningLS 0310-2550

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse  med tillägg att under Riktlinjer för landstingsfullmäktiges debatter, interpellationer, i avsnittet om polemiskt inlägg ändra lydelsen till: "... svaranden eller interpellanten ..."
  Arbetsordning för Stockholms läns landstingfullmäktige
  Beredningen för översyn av fullmäktiges arbetsordnings skrivelse

 2. 31.
  Uppdrag om förhandlingar om pilotprojekt med biogasbåtarLS 0505-0824

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

  Bilagor
  M Förslag till beslut
  Reservation
  Fp Förslag till beslut
  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 32.
  FyllnadsvalLS 0504-0689
  Bordlades
  Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll