Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 juni med tilläggslista

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 juni med tilläggslista

Dag:
Tisdag den 17 juni 2003
Tid:
10:00 - 00:00
(OBS! förlängd tid)
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 21/02 Fortsatt avtalsuppföljning S:t Görans sjukhus LS 0301-0408Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av revisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 17/02 Granskning av försäljningsprocessen ang S:t Eriks ögonsjukhus AB respektive avknoppningsprocessen vid Västra sjukhusetLS 0302-0600

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende landstingskontoret inklusive Skadekontot samt Väddö och Västerhaninge folkhögskolorLS 0304-1511Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/03 Informationssäkerhet - Public Key Infrastrukture (PKI)LS 0302-0601Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 8.
  Förfrågan om medlemskap i the Assembly of European Regions (AER)LS 0210-0478Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från AER
 6. 9.
  Förslag till riktlinjer för hantering av hälso- och sjukvårdens lokalfrågorLS 0303-1350Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 10.
  Ansökan om bidrag till projektet AIR, en kampanj till barn för ren luft hela livetLS 0304-1415Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan - Finns ej elektroniskt
 8. 11.
  Yttrande över remissen Läkarnas specialutbildning och strukturen för medicinska specialiteterLS 0302-0836Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 9. 12.
  Förslag till rehabiliteringsgaranti i Stockholms län - gemensamt åtagande mellan Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landstingLS 0301-0060Avtal - Finns ej elektroniskt
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2003-04-09
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2003-05-22
  M, fp, kd - Särskilt uttalande
 10. 13.
  Motion 2003:1 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänsterLS 0301-0103Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp - Förslag till beslut
 11. 14.
  Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringenLS 0302-0732Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp - Förslag till beslut

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.
  Plan för arbetet med övergripande trafikstrategi för Stockholms läns landsting LS 0305-1681Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Fp - Förslag till beslut
  M - Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över remissen Förutsättningar för rökfria serveringsmöjligheter - rapportering av ett regeringsuppdrag (FHI-rapport nr 2003:5)LS 0303-1227Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M - Förslag till besut
 2. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 7/03 Samverkan med Ekerö kommun kring psykiskt funktionshindradeLS 0303-1228Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 9/03 Granskning av upphandling av medicinska radiologitjänsterLS 0303-1231Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Utvecklingskansliets PM
 4. 19.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende hälso- och sjukvårdsnämnden LS 0303-1357Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende hälso- och sjukvårdsnämndens stab samt samhällsmedicinLS 0303-1359Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning
 6. 21.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende granskning av samtliga sjukvårdsstyrelserLS 0303-1366Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 7. 22.
  Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)LS 0304-1412Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning - Finns ej elektroniskt
  HSU:s yttrande - finns ej elektroniskt
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M - Förslag till beslut
  Fp och kd - Förslag till beslut
 8. 23.
  Yttrande över förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoendeLS 0304-1416

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning - Finns ej elektroniskt
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag
  M - Förslag till beslut

 9. 24.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Bordlagt val av representanter till styrgrupp för genomförande av barnkonventionen i landstingetLS 0305-1625Ordförandens skrivelse
 2. 26.
  Ändrade sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under hösten 2003LS 0306-1852Ordförandens skrivelse
 3. 27.
  Övrigt
 4. 28.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 29.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting samt placeringspolicy för pensionsmedel samt anvisningar för finansförvaltningenLS 0211-0528Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Finanspolicy
  Anvisningar
  Ordlista
  Pensionsbilaga
  Ändringar
  Ändringar
 2. 30.
 3. 31.
  Kompletterad och ändrad delegationsordning för landstingsstyrelsenLS 0306-1845Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till delegationsordning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 32.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 december 2002 om budget för landstinget för år 2003 och beräkningar för åren 2004-2005LS 0306-1819Landstingsrådsberedningens skrivgelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Föreläggande
  Överklagande kan ej visas elektroniskt
 5. 33.
 6. 34.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 35.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 1534, 0305-1675, 0306-1888, 0305-1792

  Bordlagt den 20 maj 2003, § 111
  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträde den 20 maj
  Ordförandens skrivelse den 21 maj
  Ordförandens skrivelse den 10 juni

   

   

   

   

  Efter genomgång av styrelsens ärenden kommer följande punkter att behandlas

  1. Ekonomin - lägesrapport
  2. Avtalsläget i sjukvården
  3. Personalredovisning
  4. Jänställdhetsarbetet - projektplan
  5. Rapport om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida struktur

Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsen den 17 juni

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 21/02 Fortsatt avtalsuppföljning S:t Görans sjukhus LS 0301-0408
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av revisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M+fp - Förslag till beslut
  Kd - Förslag till beslut
  M+fp+kd reserverade sig till förmån för sina respektive förslag
 2. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 17/02 Granskning av försäljningsprocessen ang S:t Eriks ögonsjukhus AB respektive avknoppningsprocessen vid Västra sjukhusetLS 0302-0600
  Beslut:Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till återremiss
  Förslaget till återremiss avslås efter votering -
  M+fp+kd - Reservation mot återremissbeslutet
  M+fp - Förslag till beslut
  Kd - Förslag till beslut
  M+fp+kd - Reservation till förmån för sina förslag
 3. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende landstingskontoret inklusive Skadekontot samt Väddö och Västerhaninge folkhögskolorLS 0304-1511
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/03 Informationssäkerhet - Public Key Infrastrukture (PKI)LS 0302-0601
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 8.
  Förfrågan om medlemskap i the Assembly of European Regions (AER)LS 0210-0478
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från AER
 6. 9.
  Förslag till riktlinjer för hantering av hälso- och sjukvårdens lokalfrågorLS 0303-1350
  Beslut:Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M+fp+kd yrkar återremiss - yrkandet avslås - reservation
  M+fp+kd deltog ej i beslutet om riktlinjer
 7. 10.
  Ansökan om bidrag till projektet AIR, en kampanj till barn för ren luft hela livetLS 0304-1415
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan - Finns ej elektroniskt
 8. 11.
  Yttrande över remissen Läkarnas specialutbildning och strukturen för medicinska specialiteterLS 0302-0836
  Beslut:Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Kd - Särskilt uttalande
  Mp särskilt uttalande finns ej elektroniskt
 9. 12.
  Förslag till rehabiliteringsgaranti i Stockholms län - gemensamt åtagande mellan Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landstingLS 0301-0060
  BeslutEnligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2003-04-09
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2003-05-22
  M, fp, kd - Särskilt uttalande
 10. 13.
  Motion 2003:1 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänsterLS 0301-0103
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp - Förslag till beslut

  M+fp+kd reservation

 11. 14.
  Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringenLS 0302-0732
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp - Förslag till beslut
  M+fp+kd förslaget avslås - reservation
  Fp+kd bifaller motionen
  Fp+kd reservation till förmån för sitt förslag
  M deltog ej i beslutet

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.
  Plan för arbetet med övergripande trafikstrategi för Stockholms läns landsting LS 0305-1681
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Fp+kd - Förslag till beslut
  M - Förslag till beslut
  M - Reservation
  Fp+kd - Deltog ej i beslutet

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över remissen Förutsättningar för rökfria serveringsmöjligheter - rapportering av ett regeringsuppdrag (FHI-rapport nr 2003:5)LS 0303-1227
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M - Förslag till besut

  M reservation

 2. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 7/03 Samverkan med Ekerö kommun kring psykiskt funktionshindradeLS 0303-1228
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
 3. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 9/03 Granskning av upphandling av medicinska radiologitjänsterLS 0303-1231
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Utvecklingskansliets PM
  M+fp särskilt uttalande
 4. 19.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende hälso- och sjukvårdsnämnden LS 0303-1357
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende hälso- och sjukvårdsnämndens stab samt samhällsmedicinLS 0303-1359
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning
 6. 21.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende granskning av samtliga sjukvårdsstyrelserLS 0303-1366
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 7. 22.
  Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)LS 0304-1412
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  HSU:s yttrande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M - Förslag till beslut
  Fp+kd - Förslag till beslut
  Mp - Förslag till beslut
  Mp - Särskilt uttalande
  v - Särskilt uttalande med hänvisning till uttalande i HSU
  M+fp+kd - Reservationer
 8. 23.
  Yttrande över förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoendeLS 0304-1416

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning - Finns ej elektroniskt
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag
  M - Förslag till beslut
  M - Reservation

 9. 24.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Bordlagt val av representanter till styrgrupp för genomförande av barnkonventionen i landstingetLS 0305-1625
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 2. 26.
  Ändrade sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under hösten 2003LS 0306-1852
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 3. 27.
 4. 28.
  Tid för nästa sammanträde
  Landstingsstyrelsen sammanträder nästa gång den 19 augusti

Finansroteln

 1. 29.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting samt placeringspolicy för pensionsmedel samt anvisningar för finansförvaltningenLS 0211-0528
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Finanspolicy
  Anvisningar
  Ordlista
  Pensionsbilaga
  Ändringar
  Ändringar
 2. 30.
 3. 31.
  Kompletterad och ändrad delegationsordning för landstingsstyrelsenLS 0306-1845
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till delegationsordning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Fp -Återremissyrkande - Avslogs
  Fp deltog ej i beslutet
 4. 32.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 december 2002 om budget för landstinget för år 2003 och beräkningar för åren 2004-2005LS 0306-1819
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivgelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Föreläggande
  Överklagande kan ej visas elektroniskt
  M - Särskilt uttalande
  Fp - Särskilt uttalande
  Kd - Särskilt uttalande
 5. 33.
 6. 34.
  Yttrande över betänkandet Läromedel - specifikt (SOU 2003:15)LS 0303-1160
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Framtidens användning av IKT
  Länshandikapprådets tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 35.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 1534, 0305-1675, 0306-1888, 0305-1792

  Beslut:Catarina Wahlgren (v) valdes som ledamot i styrgruppen för Interreg III A, Skärgården
  Lotten von Hofsten (v) valdes som ersättare i sjukvårdsberedning innerstaden
  Per-Olof Ericson valdes som ersättare i landstingets pensionärsråd
  övriga bordlades
  Enligt ordförandens skrivelse utsänd till sammanträde den 20 maj
  Ordförandens skrivelse den 21 maj
  Ordförandens skrivelse den 10 juni

   

   

   

  Efter genomgång av styrelsens ärenden kommer följande punkter att behandlas

  1. Ekonomin - lägesrapport
  2. Avtalsläget i sjukvården
  3. Personalredovisning
  4. Jänställdhetsarbetet - projektplan
  5. Rapport om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida struktur

Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll