Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 februari 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 februari 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 17 februari 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2008:8 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om att inrätta en Grön paviljong vid universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna för samverkan i forskning och utveckling mellan skolmedicin och komplementär-/alternativ medicinLS 0803-0264

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Nya Karolinska Solna-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)

 2. 6.
  Yttrande över remissen Brist på Brådska – en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)LS 0812-1166Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till beslut (mp)
 3. 7.
 4. 8.
  Yttrande över regeringens utredningar Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25) och Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110)LS 0812-1117Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 5. 9.
  Utredning avseende Stockholms läns landstings fastighetskapitalLS 0802-0114Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport KPMG
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 6. 10.
  Yttrande över Energimyndighetens rapport Offentlig upphandling av energirelaterad utrustningLS 0812-1111Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 7. 11.
  Budget 2009 och planering för 2010-2011 för SkadekontotLS 0901-0067

   Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget för Skadekontot 2009

 8. 12.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009LS 0811-1073Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
 9. 13.
 10. 14.
  Yttrande över förslag till upphandlingskriterier för godstransporterLS 0812-1197Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
 2. 17.
  Övrigt

   

  Skrivelse (v)

 3. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 19.
  Ansökan för Karolinska Universitetssjukhuset om att få bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvårdLS 0809-0868Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 20.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset om att få bedriva vård av svåra brännskador som rikssjukvårdLS 0809-0869Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2009-02-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2008:8 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om att inrätta en Grön paviljong vid universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna för samverkan i forskning och utveckling mellan skolmedicin och komplementär-/alternativ medicinLS 0803-0264

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Nya Karolinska Solna-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp), om bifall till motionen

 2. 6.
  Yttrande över remissen Brist på Brådska – en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)LS 0812-1166

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 3. 7.
 4. 8.
  Yttrande över regeringens utredningar Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25) och Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110)LS 0812-1117

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 5. 9.
  Utredning avseende Stockholms läns landstings fastighetskapitalLS 0802-0114

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport KPMG
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (s), (v), (mp) hänvisar till särskilt uttalande i Strategiska utskottet

 6. 10.
  Yttrande över Energimyndighetens rapport Offentlig upphandling av energirelaterad utrustningLS 0812-1111

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

 7. 11.
  Budget 2009 och planering för 2010-2011 för SkadekontotLS 0901-0067

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget för Skadekontot 2009

 8. 12.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009LS 0811-1073

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  (s), (v), (mp) deltog ej i beslutet

 9. 13.
  Budget 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering för 2010-2011 samt investeringsplan 2009-2013 LS 0901-0074

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering för 2010-2011
  Bidrag m m 2009
  Jämställdhet och mångfald 2009-2011
  Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2009-2013
  (s), (v), (mp) deltog ej i beslutet

 10. 14.
  Yttrande över förslag till upphandlingskriterier för godstransporterLS 0812-1197

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.
  Nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner för år 2009LS 0812-1175

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Landstingsdirektörens och färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över förslag till ny läkemedelslagstiftning från KommissionenLS 0812-1196

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 2. 17.
  Övrigt
 3. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 19.
  Ansökan för Karolinska Universitetssjukhuset om att få bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvårdLS 0809-0868

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 20.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset om att få bedriva vård av svåra brännskador som rikssjukvårdLS 0809-0869

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2009-02-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll