Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 februari 2004 med tilläggsärenden

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 februari 2004 med tilläggsärenden

Dag:
Tisdag den 17 februari 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Yttrande över utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88) LS 0310-2741Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Särskilt uttalande
 2. 2.
  Avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård, Regionalt ALF-avtalLS 0402-0270Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Budget 2004 för landstingskontoret och planering 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008LS 0312-3054Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  Bilaga 8
  M Särskilt uttalande
 4. 4.
  Budget 2004 för Skadekontot samt planering för åren 2005-2006LS 0312-3053Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga
  Bilaga
  M Särskilt uttalande
 5. 5.
 6. 6.
  Slutlig budget 2004 och planering 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 för produktionsområdenaLS 0401-0260Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 7. 7.
  Inrättande av styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0401-0244Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reglemente
  Tjänsteutlåtande
  M+fp Särskilt uttalande
 8. 8.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2001 och 2002LS 0304-1576, 0204-0182Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Årsredovisningar finns hos registrator
 9. 9.
  Mottagande av donation från Helga Larsson och bildande av fond vid Södertälje sjukhus geriatriska klinikLS 0312-3131Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stadgar
 10. 10.
  IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landstingLS 0310-2623Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Policy
 11. 11.
  IT-strategi för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0310-2622Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Rapport
  Genomförandeplan
 12. 12.
  Yttrande över överklagande över landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november respektive 9 december 2003 om budget 2004 och sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB samt landstingsstyrelsens beslut den 16 december 2003 om överlåtelseavtal mellan landstinget och Huddinge Universitetssjukhus ABLS 0312-3091, 3092, 3093, 0401-0188Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Överklagande
  Överklagande
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november 2003 samt utjämningsavgift för kommuner och landstingLS 0401-0093Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 18 november 2003LS 0312-3090Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 15. 15.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 16 december, §6 om remisstvångLS 0401-0247Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Utseende av pristagare till Stockholms läns landstings årliga pris för insatser mot främlingsfientlighetLS 0310-2560 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 17.
  Motion 2003:59 av Anders Käärik m fl (fp) om bemanning av T-banestation HägerstensåsenLS 0309-2410Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 2. 18.
  Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafikenLS 0210-0431Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Riksavtal för utomlänsvårdLS 0306-1979Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Tjänsteutlåtande
 2. 20.
  Yttrande över departementspromemorian Transplantationer räddar liv (Ds 2003:57)LS 0312-3035Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
 3. 21.
  Yttrande över betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande (SOU 2003:89)LS 0312-2991Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 4. 22.
  Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman(s)om ökat samarbete med länsstyrelsens tarfikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort och körkortstillståndLS 0303-1150Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 5. 23.
  Motion 2003:28 av Birgitta Rydberg och Jan Liliemark (fp) om en fullvärdig äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen i SolnaLS 0303-1152Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 6. 24.
  Motion 2001:33 av Boel Carlsson (s) om försöksetablering av ÄldrevårdscentralerLS 0111-0627Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Länshandikapprådets tjänsteutlåtande
  Patientnämndens yttrande
 7. 25.
  Motion 2003:16 av Andres Käärik m fl (fp) om information om gratis influensa- och pneumokockvaccinering för äldreLS 0302-0730Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 26.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören och bitr. landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0401-0262Ordförandens skrivelse
 2. 27.
  Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevaldaLS 0108-0422Arvodesberedningens beslut
  Skrivelse
  Bestämmelser
 3. 28.
  Övrigt
 4. 29.
  Tid för sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 30.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2004LS 0312-3094Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1
  bilaga 2
  bilaga 3
  bilaga 4
 2. 31.
  Uppdrag att inleda förhandlingar med staten angående avtal om särskilt ekonomiskt stödLS 0402-0326Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 32.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationerLS 0312-2997Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och handikapporganisationerna

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 33.
  FyllnadsvalLS 0312-3025, 3026, 3037, 0402-0279, 0296

  Bordlagt den 16 december 2003,§ 312 och den 20 januari 2004, §18

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 december 2003 som bilaga till punkt 23 och den 20 januari 2004, som bilaga till punkt 20.

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 17 februari

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Yttrande över utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88) LS 0310-2741
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Särskilt uttalande

  Fp Förslag till beslut med tilläggsyrkande
  Reservationer m och fp

 2. 2.
  Avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård, Regionalt ALF-avtalLS 0402-0270

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal (reviderad på sid 4)
  Tjänsteutlåtande

  (reviderad på sid 4) 

 3. 3.
  Budget 2004 för landstingskontoret och planering 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008LS 0312-3054
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget
  Revidering sid 3
  Budget
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  Bilaga 8
  M Särskilt uttalande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation fp
  M deltog ej i beslutet
 4. 4.
  Budget 2004 för Skadekontot samt planering för åren 2005-2006LS 0312-3053

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga
  Bilaga
  M Särskilt uttalande

  M deltog ej i beslutet

 5. 5.
  Slutlig budget 2004 för hälso- och sjukvårdsutskottetLS 0305-1742
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  MBL-protokoll
  M Särskilt uttalande
  Fp förslag till beslut
  Reservation fp
  M+kd deltog ej i beslutet
 6. 6.
  Slutlig budget 2004 och planering 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 för produktionsområdenaLS 0401-0260
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation fp
  M+kd deltog ej i beslutet
 7. 7.
  Inrättande av styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0401-0244
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med instämmande av kd.
  Reglemente
  Tjänsteutlåtande
  M+fp Särskilt uttalande
 8. 8.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2001 och 2002LS 0304-1576, 0204-0182
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Årsredovisningar finns hos registrator
 9. 9.
  Mottagande av donation från Helga Larsson och bildande av fond vid Södertälje sjukhus geriatriska klinikLS 0312-3131
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stadgar
 10. 10.
  IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landstingLS 0310-2623
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Policy
 11. 11.
  IT-strategi för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0310-2622
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Rapport

  Genomförandeplan
  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservation
 12. 12.
  Yttrande över överklagande över landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november respektive 9 december 2003 om budget 2004 och sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB samt landstingsstyrelsens beslut den 16 december 2003 om överlåtelseavtal mellan landstinget och Huddinge Universitetssjukhus ABLS 0312-3091, 3092, 3093, 0401-0188
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Överklagande
  Överklagande
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november 2003 samt utjämningsavgift för kommuner och landstingLS 0401-0093
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

  M+fp Särskilt uttalande

 14. 14.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 18 november 2003LS 0312-3090
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 15. 15.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 16 december, §6 om remisstvångLS 0401-0247
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Utseende av pristagare till Stockholms läns landstings årliga pris för insatser mot främlingsfientlighetLS 0310-2560
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 17.
  Motion 2003:59 av Anders Käärik m fl (fp) om bemanning av T-banestation HägerstensåsenLS 0309-2410
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M+kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Reservationer
 2. 18.
  Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafikenLS 0210-0431
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
  Reservation kd

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Riksavtal för utomlänsvårdLS 0306-1979
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservation
 2. 20.
  Yttrande över departementspromemorian Transplantationer räddar liv (Ds 2003:57)LS 0312-3035
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservation m+fp
  M+fp+kd Särskilt uttalande
 3. 21.
  Yttrande över betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande (SOU 2003:89)LS 0312-2991
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 4. 22.
  Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman(s)om ökat samarbete med länsstyrelsens tarfikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort och körkortstillståndLS 0303-1150
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 5. 23.
  Motion 2003:28 av Birgitta Rydberg och Jan Liliemark (fp) om en fullvärdig äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen i SolnaLS 0303-1152
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservation
 6. 24.
  Motion 2001:33 av Boel Carlsson (s) om försöksetablering av ÄldrevårdscentralerLS 0111-0627
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Länshandikapprådets tjänsteutlåtande
  Patientnämndens yttrande
 7. 25.
  Motion 2003:16 av Andres Käärik m fl (fp) om information om gratis influensa- och pneumokockvaccinering för äldreLS 0302-0730

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

   

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 26.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören och bitr. landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0401-0262

  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse

  Bengt Cedrenius, Chris Heister, Stig Nyman och Maria Wallhager deltog ej i beslutet

 2. 27.
  Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevaldaLS 0108-0422
  Beslut: Enligt Arvodesberedningens beslut
  Skrivelse
  Bestämmelser
 3. 28.
  Övrigt
  Skrivelse från fp (Finns ej elektroniskt)
 4. 29.
  Tid för sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 30.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2004LS 0312-3094
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1
  bilaga 2
  bilaga 3
  bilaga 4
  M Särskilt uttalande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation fp
  M+kd deltog ej i beslutet
 2. 31.
  Uppdrag att inleda förhandlingar med staten angående avtal om särskilt ekonomiskt stödLS 0402-0326
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M+fp+kd Förslag till beslut
  Reservation
  Omedelbart justerat
 3. 32.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationerLS 0312-2997
  Beslut: Ärendet utgick

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 33.
  FyllnadsvalLS 0312-3025, 3026, 3037, 0402-0279, 0296
  Bordlagt den 16 december 2003,§ 312 och den 20 januari 2004, §18

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 december 2003 som bilaga till punkt 23 och den 20 januari 2004, som bilaga till punkt 20.

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll