Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 december

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 december

Dag:
Tisdag den 17 december 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Trafik och planeringsroteln

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Samverkansavtal med AB Stockholms läns landsting Internfinans för år 2003LS 0210-0458landstingsrådsberedningens förslag
  Samverkansavtal med AB SLL Internfinans
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Förlängning av konsortieavtal avseende ALMI Företagspartner AB för 2003LS 0210-0464landstingsrådsberedningens förslag
  Landstingskontortes tjänsteutlåtande
 3. 6.
 4. 7.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasingLS 0211-0504landstingsrådsberedningens förslag
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
  M - Förslag till beslut
 5. 8.
 6. 9.
  Landstingsstyrelsens tjänstemannaorganisationLS 0211-0520landstingsrådsberedningens förslag
  Fp+kd - Förslag till beslut
  M - Särskilt uttalande
 7. 10.
  Yttrande över betänkandet Människosmuggling och offer för människohandel (SOU 2002:69)LS 0209-0388landstingsrådsberedningens förslag
  Sammanfattning av betänkandet
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
  M - Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 11.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne för 2003LS 0212-0544Ordförandens skrivelse
 2. 12.
 3. 13.
  Övrigt
 4. 14.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 15.
  Förlängning av borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar för år 2003LS 0211-0518Landstingsrådsberedningens förslag
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 2. 16.
  Tryggande av samt hantering av SL-koncernens pensionsutfästelserLS 0207-0326Landstingsrådsberedningens förslag
  Finansieringsöverenskommelser och landstingskontorets tjänsteutlåtande
  finns ej i elektronisk form
 3. 17.
  Landstingets pensionärsråds sammansättning och arbetsformerLS 0211-0512
  Landstingsrådsberedningens förslag
 4. 18.
 5. 19.
 6. 20.
  Övertagande av Spriterm från Läkarnät ABLS 0212-0555Landstingsrådsberedningens förslag
  Koncernledningens tjänsteutlåtande
  MBL-protokoll finns ej elektroniskt
 7. 21.
  Kostnader i samband med anpassning till ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsenLS 0212-0557Landstingsrådsberedningens förslag
  Koncernledningens tjänsteutlåtande
 8. 22.
  Justering av budget 2003 och planering 2004-2005LS 0212-0564Landstingsrådsberedningens förslag
  Koncernledningens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

Trafik och planeringsroteln

 1. 23.
  Nytt samverkansavtal mellan Mälartrafik AB och SJLS 0212-0559Landstingsrådsberedningens förslag
  Bilagor finns ej elektroniskt

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Utanordnare hos banker och postgiro för landstingskontoret, beställarkontoret för år 2003LS 0212-0551Landstingskontorets skrivelse
 2. 25.
  Tecknande av centrala landstingsförvaltningens firma för år 2003LS 0212-0550Landstingskontorets skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll