Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 april 2012 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 april 2012 med tillägg

Dag:
Tisdag den 17 april 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions- , personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VI - Miljö- och skärgårdsroteln
Tilläggsärenden

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108Ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107Beslut
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusetLS 1203-0460Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (M), (S), (FP), (KD), (C)
  Särskilt uttalande (S)
 2. 6.
  Återrapportering av utvärdering av arbetsordningen för landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting LS 1112-1649Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)
 3. 7.
  Månadsrapport per februari 2012 för koncernfinansieringLS 1203-0421Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Månadsrapport per februari 2012 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1203-0420Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 9.
  Motion 2011:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att genomföra en översyn av reglerna för sjukresorLS 1105-0700Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 10.
  Motion 2011:15 av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmordLS 1105-0701Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions- , personal- och kulturroteln

 1. 11.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2011 - avtalsuppföljning vid Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 1202-0320Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Förslag till beslut (V)
 2. 12.
  Slutrapport från måltidsutredningenLS 1104-0575Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 13.
  Yttrande över betänkandet Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)LS 1201-0211Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)

Rotel VI - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 14.
  Motion 2010:3 av Anita Johansson och Anna-Lena Östman (S) om möjlighet för av- och påstigning gällande helikoptertransportLS 1004-0362Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 15.
  Övrigt
 3. 16.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 17.
  Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1203-0512Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
Senast uppdaterad:
2012-04-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions- , personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VI - Miljö- och skärgårdsroteln
Tilläggsärenden

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusetLS 1203-0460

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (M), (S), (FP), (KD), (C)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (MP), (V) till förmån för landstingdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 6.
  Återrapportering av utvärdering av arbetsordningen för landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting LS 1112-1649

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)

 3. 7.
  Månadsrapport per februari 2012 för koncernfinansieringLS 1203-0421

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 4. 8.
  Månadsrapport per februari 2012 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1203-0420

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (V)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 9.
  Motion 2011:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att genomföra en översyn av reglerna för sjukresorLS 1105-0700

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V) (S), (MP) anslöt
  Reservation (S), (MP), (V)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 10.
  Motion 2011:15 av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmordLS 1105-0701

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Reservation (S), (V)

Rotel V - Produktions- , personal- och kulturroteln

 1. 11.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2011 - avtalsuppföljning vid Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 1202-0320

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 2. 12.
  Slutrapport från måltidsutredningenLS 1104-0575

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 13.
  Yttrande över betänkandet Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)LS 1201-0211

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

Rotel VI - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 14.
  Motion 2010:3 av Anita Johansson och Anna-Lena Östman (S) om möjlighet för av- och påstigning gällande helikoptertransportLS 1004-0362

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 15.
  Övrigt
 3. 16.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 17.
  Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1203-0512

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Senast uppdaterad:
2012-04-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll