Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 september 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 september 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 16 september 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen,Landstingshuset

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
  Pilotprojekt för att minska sjukskrivningarna inom Stockholms läns landstingLS 0808-0741Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 7.
  Yttrande över förslag till handbok om katastrofmedicinsk beredskapLS 0806-0646Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Remissutgåva av handbok- katastrofmedicinsk beredskap
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Hälso -och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande (finns ej elektroniskt)
  Förslag till beslut (mp)
 4. 8.
  Skrivelse av Stig Nyman (kd) om vision och program för forskning och utvecklingLS 0806-0592Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Stig Nyman
  Särskilt uttalande (s)
 5. 9.
  Överföring av huvuddelen av Centrum för folkhälsa från landstinget till Karolinska InstitutetLS 0605-0971

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)

 6. 10.
 7. 11.
 8. 12.
  Yttrande över Folkbokföringsutredningens delbetänkande Personnummer och samordningsnummer (SOU 2008:60)LS 0806-0598Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
 2. 14.
  Yttrande över huvudöverenskommelse om kliniska prövningar av läkemedel mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen (LIF)LS 0807-0692Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Nationell strategi för genomförande av läkemedelsstudier i Sverige - förslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 15.
  Yttrande över remissen Förslag till Grupp för riktlinjer om uppföljning och värdering av nya läkemedel och nya läkemedelsbehandlingarLS 0807-0691Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso - och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
 4. 16.
  Yttrande över förslag till planeringsunderlag - Beredskapslagrade antiviraler, Status nationella lager, Strategi för fördelning och distribution LS 0808-0753Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)
 5. 17.
  Motion av Birgitta Sevefjord m fl (v) om sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms läns lands-ting i samverkan med Stockholms stad (2007:18) och av Dag Larsson och Inger Ros (s) om att utreda införande av sprututbytesprogram för missbrLS 0703-0305, 0704-0418Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:18
  Motion 2007:23
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande (2007:23)
  Beroendecentrum Stockholms yttrande
  Förslag till beslut (mp)
 6. 18.
  Motion 2007:4 av Inger Ros och Juan Carlos Cebrian (s) om inrättande av vårdlotsar för personer med funktionshinderLS 0701-0066Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso -och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 7. 19.
  Yttrande över Kommissionens förslag till direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vårdLS 0807-0703Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till direktiv
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 8. 20.
  Motion 2007:1 av Dag Larsson m.fl. (s) om införande av trygghetskvitto inom psykiatrinLS 0701-0063Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
 9. 21.
  Motion 2007:36 av Mats Skoglund m.fl. (v) om utveckling av äldrepsykiatrin LS 0706-0621Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Särskilt uttalande (mp)
 10. 22.
  Förslag till gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende LS 0808-0742Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Missbrukspolicy
  Hälso och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)

Finansroteln

 1. 23.
  Ny avtalsmodell för akutsjukhusenLS 0808-0774

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp)
  Särskilt uttalande (s), (v)

  Ärendet behandlas i Allmänna utskottet (AU) den 16 september 2008 kl. 09.00   med omedelbar justering

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 0806-0570

  Ordförandens skrivelse utsänt till sammanträdet den 19 augusti 2008 som bilaga till punkt 56

  PM

  Särskilt uttalande (s) 

 2. 25.
  Övrigt
 3. 26.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 1. 27.
  FyllnadsvalLS 0809-0802Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2008-09-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 september 2008

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Folktandvårdens projekt Nya EastmanLS 0805-0535

  Beslut enligt : Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 6.
  Pilotprojekt för att minska sjukskrivningarna inom Stockholms läns landstingLS 0808-0741

   

  Beslut enligt :Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 7.
  Yttrande över förslag till handbok om katastrofmedicinsk beredskapLS 0806-0646

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Remissutgåva av handbok- katastrofmedicinsk beredskap
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Hälso -och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande (finns ej elektroniskt)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 4. 8.
  Skrivelse av Stig Nyman (kd) om vision och program för forskning och utvecklingLS 0806-0592

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Stig Nyman
  Särskilt uttalande (s)
  (v) och (mp) deltog ej i beslutet

 5. 9.
  Överföring av huvuddelen av Centrum för folkhälsa från landstinget till Karolinska InstitutetLS 0605-0971

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)

 6. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2007 för landstingsstyrelsenLS 0804-0332

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 7. 11.
 8. 12.
  Yttrande över Folkbokföringsutredningens delbetänkande Personnummer och samordningsnummer (SOU 2008:60)LS 0806-0598

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Handlingsplan –Handling för hälsa 2008-2010LS 0806-0649

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Handlingsplan - Handling för hälsa 2008-2010
  Särskilt uttalande (mp)

 2. 14.
  Yttrande över huvudöverenskommelse om kliniska prövningar av läkemedel mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen (LIF)LS 0807-0692

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Nationell strategi för genomförande av läkemedelsstudier i Sverige - förslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 15.
  Yttrande över remissen Förslag till Grupp för riktlinjer om uppföljning och värdering av nya läkemedel och nya läkemedelsbehandlingarLS 0807-0691

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso - och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåt

 4. 16.
  Yttrande över förslag till planeringsunderlag - Beredskapslagrade antiviraler, Status nationella lager, Strategi för fördelning och distribution LS 0808-0753

   

  Beslut eligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)

 5. 17.
  Motion av Birgitta Sevefjord m fl (v) om sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms läns lands-ting i samverkan med Stockholms stad (2007:18) och av Dag Larsson och Inger Ros (s) om att utreda införande av sprututbytesprogram för missbrLS 0703-0305, 0704-0418

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:18
  Motion 2007:23
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande (2007:23)
  Beroendecentrum Stockholms yttrande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig till förmån för sitt förslag

 6. 18.
  Motion 2007:4 av Inger Ros och Juan Carlos Cebrian (s) om inrättande av vårdlotsar för personer med funktionshinderLS 0701-0066

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso -och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) hänvisar till reservation i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 7. 19.
  Yttrande över Kommissionens förslag till direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vårdLS 0807-0703

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till direktiv
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) reserverade sig till förmån för landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 8. 20.
  Motion 2007:1 av Dag Larsson m.fl. (s) om införande av trygghetskvitto inom psykiatrinLS 0701-0063

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
  (s) och (v) hänvisar till sin reservation i Hälso- och sjukvårdsnämnden, (mp) anslöt sig

 9. 21.
  Motion 2007:36 av Mats Skoglund m.fl. (v) om utveckling av äldrepsykiatrin LS 0706-0621

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Särskilt uttalande (mp)
  (s) och (v) hänvisar till sin reservation i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 10. 22.
  Förslag till gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende LS 0808-0742

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Missbrukspolicy
  Hälso och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  (s) och (v) hänvisar till Särskilt uttalande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Finansroteln

 1. 23.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 0806-0570

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse utsänt till sammanträdet den 19 augusti 2008 som bilaga till punkt 56
  PM
  Särskilt uttalande (s). (mp) instämmer i uttalandet
  Reservation till förmån för sitt förslag om avslag (v).

  (s) och (mp) deltog ej i beslutet

 2. 25.
  Övrigt
 3. 26.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 1. 27.
  FyllnadsvalLS 0809-0802

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

  Ny ledamot i produktionsutskottet : Shashika Padmaperuma (m)

Senast uppdaterad:
2008-09-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll