Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2012 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2012 med tillägg

Dag:
Tisdag den 16 oktober 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108Förteckning

   

 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107

   Anmälan

 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Ändringar i avtal och fullmakt mellan Stockholms läns landsting och Locum AB med anledning av ändringar i ägardirektiv för LS 1208-1033Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Motion 2011:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att se över och modernisera reglerna för visstidspension för politiker i Stockholms läns landsting LS 1110-1335Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 7.
  Mottagande av gåva som ska tillfalla Gåvofonden ASIH LångbroparkLS 1209-1227Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Svar på skrivelse från Raymond Wigg (MP) och Helene Öberg (MP) om att klargöra arbetet i beredningar, utskott och styrgrupperLS 1110-1380Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 9.
  Yttrande över betänkandet Bättre behörighetskontroll LS 1207-0973Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 10.
  Överenskommelse inom klinisk forskning och hälso- och sjukvård med Karolinska InstitutetLS 1203-0501Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 11.
  Uppföljning av skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting LS 1006-0491Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 12.
  Fyllnadsval till beredningen för bidrag till handikapporganisationernaLS 1201-1289Val av FP-, C-, MP- och V-ledamöter till bidragsgruppen
  Ordförandens skrivelse
 2. 13.
  Bordlagt fyllnadsvalLS 1209-1192

  Bordlagd den 25 september 2012 § 183

  Ordförandens skrivelse utsänt till sammanträdet den 25 september 2012 som bilaga till punkt 23

   

  Val av ledamot (S) i miljö- och skärgårdsberedningen:
  Mattias Sääksjärvi

 3. 14.
  Övrigt
 4. 15.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 16.
  Komplettering till Överenskommelse för mandatperioden 2010-2014LS 1210-1322Landstingsrådsberedningens skrivelse
Senast uppdaterad:
2012-10-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Ändringar i avtal och fullmakt mellan Stockholms läns landsting och Locum AB med anledning av ändringar i ägardirektiv för LS 1208-1033

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 6.
  Motion 2011:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att se över och modernisera reglerna för visstidspension för politiker i Stockholms läns landsting LS 1110-1335

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP) 
  Reservation (V)

 3. 7.
  Mottagande av gåva som ska tillfalla Gåvofonden ASIH LångbroparkLS 1209-1227

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 4. 8.
  Svar på skrivelse från Raymond Wigg (MP) och Helene Öberg (MP) om att klargöra arbetet i beredningar, utskott och styrgrupperLS 1110-1380

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 9.
  Yttrande över betänkandet Bättre behörighetskontroll LS 1207-0973

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 10.
  Överenskommelse inom klinisk forskning och hälso- och sjukvård med Karolinska InstitutetLS 1203-0501

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Hänvisning till särskilda uttalandet i Forskningsberedningen, (S), (MP)

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 11.
  Uppföljning av skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting LS 1006-0491

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  Gemensam reservation (S) och (V) med hänvisning till (S) reservation i TRU

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 12.
  Fyllnadsval till beredningen för bidrag till handikapporganisationernaLS 1201-1289

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

  Valda personer:

  Hans Åberg (FP)
  Hans Lindqvist (C)
  Helene Öberg (MP)
  Håkan Jörnehed(V)

 2. 13.
  Bordlagt fyllnadsvalLS 1209-1192

  Bordlagd den 25 september 2012 § 183

  Ordförandens skrivelse utsänt till sammanträdet den 25 september 2012 som bilaga till punkt 23

   

  Val av ledamot (S) i miljö- och skärgårdsberedningen:
  Mattias Sääksjärvi

 3. 14.
  Övrigt
 4. 15.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 16.
  Komplettering till Överenskommelse för mandatperioden 2010-2014LS 1210-1322

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Senast uppdaterad:
2012-10-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll