Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 16 oktober 2007
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellssalen, landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
 2. 7.
  Inköpskort av företagstyp vid mindre köp för Stockholms läns landstingLS 0705-0454Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstinggsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 8.
  Bordlagt val av representant till juryn för bemötandeprisetLS 0708-0813
  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 18 september 2007
 4. 9.
  Bordlagt val av representant till jury för priset mot främlingsfientlighetLS 0708-0814

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 18 september 2007

 5. 10.
 6. 11.
  Namnändring av Sjukvårdsstyrelse Mitt till Sjukvårdsstyrelsen för Stockholm stad och Ekerö samt Sjukvårdsutskottet Mitt till Sjukvårdsutskottet för Stockholm stad och EkeröLS 0705-0540Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag
 7. 12.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
  Yttrande över Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019LS 0707-0766Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Bilaga
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Bordlagt val av ledamot i arbetsgruppen för översyn och utveckling av lanstingets folkhälsopolicyLS 0706- 0715
  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 21 augusti 2007

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 15.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2008LS 0709-1019Ordförandens skrivelse
  Förslag till sammanträdesdagar
 2. 16.
  Nominering av ledamöter och personliga ersättare i Skärgårdshavets samarbetsrådLS 0709-1018Ordförandens skrivelse
 3. 17.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030Ordförandens skrivelse

   

 4. 18.
  Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppenLS 0710-1031Ordförandens skrivelse
 5. 19.
  Arvoden till ledamöter och ersättare i samverkansråden med pensionärsorganisationerna och handikapporganisationernaLS 0709-0994Ordförandens skrivelse
  Arvodesberedningens protokollsutdrag
 6. 20.
  Arvodering av styrelseledamöter i TioHundra ABLS 0709-0917Ordförandens skrivelse
  Arvodesberedningens protokollsutdrag
 7. 21.
  Årsarvode till ordföranden i styrelsen för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0709-0993Ordförandens skrivelse
  Arvodesberedningens protokollsutdrag
 8. 22.
  Övrigt
 9. 23.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 24.
  Yttrande över betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3)LS 0704-0442Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  HSN:s tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2007-10-19
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
 2. 7.
  Inköpskort av företagstyp vid mindre köp för Stockholms läns landstingLS 0705-0454

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstinggsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 8.
  Bordlagt val av representant till juryn för bemötandeprisetLS 0708-0813
  Landstingsstyrelsen beslöt att välja Lena-Maj Anding (mp) som representant för bemötandepriset
 4. 9.
  Bordlagt val av representant till jury för priset mot främlingsfientlighetLS 0708-0814
  Landstingsstyrelsen beslöt att välja Parivash Saraji (mp) som representant till juryn för priset mot främlingsfientlighet
 5. 10.
  Förslag till nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrisk vårdLS 0707-0722

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  S- och v-ledamöternas reservation
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S), (v), (mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp) Reservation

 6. 11.
  Namnändring av Sjukvårdsstyrelse Mitt till Sjukvårdsstyrelsen för Stockholm stad och Ekerö samt Sjukvårdsutskottet Mitt till Sjukvårdsutskottet för Stockholm stad och EkeröLS 0705-0540
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag
 7. 12.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
  Yttrande över Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019LS 0707-0766

   

  Beslut enigt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Bilaga
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
  (V)Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (V) Reservation
  (Mp) Reservation

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 15.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2008LS 0709-1019
  Beslut enligt Ordförandens skrivelse
  Förslag till sammanträdesdagar
 2. 16.
  Nominering av ledamöter och personliga ersättare i Skärgårdshavets samarbetsrådLS 0709-1018
 3. 17.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030

  Landstingsstyrelsen beslöt att välja sju ersättare i landstingets pensionärsråd för perioden från och med den 1 oktober 2007 till och med den 31 december 2008.

   

  Ledamöter:                                                                    

  m   Boris von Uexküll                                                                             

  fp   Margot Hedin

  kd  Bordlagt

  c    Kajsa Hansson

  s    Nils Gustavsson

  v    Marianne Ramström

  mp Eva Hellung Strohl

   

  Ersättare:

  m   Marie Ljungberg Schött

  fp   Kerstin Ljunggren

  kd  Bordlagt

  c    Bengt Nylander

  s    Sonja Mogert

  v    Maria Henriksson Gillman

  mp Folke Nässla

   

 4. 18.
  Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppenLS 0710-1031

  Landstingsstyrelsen beslöt att till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna välja:

   

  Ledamöter:

  m  Marie Ljungberg Schött

  fp  Carl-Anders Ifvarsson

  kd  Stig Nyman

  c    Kajsa Hansson

  s    Inger Ros

  v    Håkan Jörnehed

  mp  Åke Askensten

   

  att till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna välja:

   

  Ledamöter:

  kd Stig Nyman

  m  Marie Ljungberg Schött

  s    Juan Carlos Cebrian

   

  Nominerade av handikapporganisationerna:

  Olle Johansson           DHR

  Jan-Olof Edin              HSO

  Jan-Olov von Wowern  HSO

  Lena Ringstedt            HSO

  Margareta Åsén-Johansson  SRF

 5. 19.
  Arvoden till ledamöter och ersättare i samverkansråden med pensionärsorganisationerna och handikapporganisationernaLS 0709-0994
  Beslut enligt Ordförandens skrivelse
  Arvodesberedningens protokollsutdrag
 6. 20.
  Arvodering av styrelseledamöter i TioHundra ABLS 0709-0917

   

  Beslut enligt ordförandens skrivelse
  Arvodesberedningens protokollsutdrag
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp) Reservation

 7. 21.
  Årsarvode till ordföranden i styrelsen för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0709-0993

  Beslut enligt Ordförandens skrivelse
  Arvodesberedningens protokollsutdrag
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp) Reservation

 8. 22.
  Övrigt
 9. 23.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 1. 24.
  Yttrande över betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3)LS 0704-0442
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  HSN:s tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2007-10-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll