Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 mars med tilläggsärenden

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 mars med tilläggsärenden

Dag:
Tisdag den 16 mars 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafik och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
  Årsredovisning 2003 för KoncernfinansieringLS 0401-0192Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
 4. 4.
 5. 5.
  Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente LS 0312-3089Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändring av reglemente
  Patientförvaltningens tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Bidrag till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar för verksamheten år 2004 LS 0401-0125Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stiftelsen Stockholms Museispårvägars skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Inrättande av utskott under landstingsstyrelsen för FoUU-frågor samt ändring av reglementeLS 0402-0407Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändring i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
  Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvårdenLS 0402-0269Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  MBL-protokoll
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  M Särskilt uttalande
 11. 11.
  Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2004LS 0401-0046Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik och planeringsroteln

 1. 12.
 2. 13.
  Motion 2003:30 av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti i buss på motorvägLS 0303-1155Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
 3. 14.
  Motion 2002:21 av Sten Erson-Wester (kd) om tillgänglighetspaket med linjenätskarta för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet LS 0210-0437Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M fp kd Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Erbjudande till vårdcentralerna om utvecklingsstöd för att förbättra tillgängligheten inom primärvårdenLS 0402-0273Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till övergripande projektplan
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 16.
  Övrigt

   

 3. 17.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 18.
 2. 19.
  Försäljningsuppdrag av del av fastigheten Sabbatsberg 16, Stockholms kommun LS 0402-0438Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum Skrivelse
  Bilagor
  Tjänsteutlåtande
 3. 20.
  Investering för iordningställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 LS 0402-0437Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum skrivelse
  Bilagor (Vissa saknas elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Fyllnadsval LS LS 0312-3025, 3055, 0402-0296, 0403-0551Bordlagt den 16 december 2003, §312, den 20 januari och 17 februari 2004, § 18, 60
  Ordförandens skrivelser är utsända till respektive sammanträde. Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 mars 2004

Finansroteln
Trafik och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Årsredovisning 2003 för Skadekontot LS 0401-0195
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse- årsredovisning
 2. 2.
 3. 3.
  Årsredovisning 2003 för KoncernfinansieringLS 0401-0192
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
  Fp Särskilt uttalande
 4. 4.
 5. 5.
  Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente LS 0312-3089
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändring av reglemente
  Patientförvaltningens tjänsteutlåtande 
 6. 6.
  Bidrag till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar för verksamheten år 2004 LS 0401-0125
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stiftelsen Stockholms Museispårvägars skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Inrättande av utskott under landstingsstyrelsen för FoUU-frågor samt ändring av reglementeLS 0402-0407
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändring i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder
 8. 8.
 9. 9.
  Ökning av eget kapital i Ambulanssjukvården i Storstockholm AB LS 0402-0467
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av styrelseordförande och VD i Landstingshuset AB
  M Förslag till beslut
  M Reservation
 10. 10.
  Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvårdenLS 0402-0269
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  MBL-protokoll
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  M Särskilt uttalande
  M fp kd yrkande om återremiss
  Efter votering beslutades att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde - M fp kd reserverade sig
  Fp förslag till beslut - Reservation fp
  M och kd deltog ej i beslutet
 11. 11.
  Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2004LS 0401-0046
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik och planeringsroteln

 1. 12.
 2. 13.
  Motion 2003:30 av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti i buss på motorvägLS 0303-1155
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande

  Fp Förslag till beslut
  Fp Reservation

 3. 14.
  Motion 2002:21 av Sten Erson-Wester (kd) om tillgänglighetspaket med linjenätskarta för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet LS 0210-0437
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M fp kd Förslag till beslut
  Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Erbjudande till vårdcentralerna om utvecklingsstöd för att förbättra tillgängligheten inom primärvårdenLS 0402-0273
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till övergripande projektplan
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M fp kd Särskilt uttalande
 2. 16.
 3. 17.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 18.
  Investering i ny lokal för Syncentral Nord LS 0401-0219
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Produktionsdirektörens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 19.
  Försäljningsuppdrag av del av fastigheten Sabbatsberg 16, Stockholms kommun LS 0402-0438
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum Skrivelse
  Bilagor
  Tjänsteutlåtande
 3. 20.
  Investering för iordningställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 LS 0402-0437
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum skrivelse
  Bilagor (Vissa saknas elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 21.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Fyllnadsval LS LS 0312-3025, 3055, 0402-0296, 0403-0551

  Bordlagt den 16 december 2003, §312, den 20 januari och 17 februari 2004, § 18, 60
  Ordförandens skrivelser är utsända till respektive sammanträde.

  Ordförandens skrivelse

  Beslut Peter Andersson (s) befrias från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsutskottet - Val av ny ersättare bordlades
  Ersättare till sjukvårdsberedning södra Stockholm Bordlades
  Klas Ek (v) utsågs till ledamot i Karsuddens samarbetsnämnd
  Ersättare i sjukvårdsberedning nordost Gunilla Lundberg (s)

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll