Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 maj med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 maj med tillägg

Dag:
Tisdag den 16 maj 2006
Tid:
10:00 - 00:00
Klockan 10.00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 

Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende pendeltåg LS 0604-0811Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Utseende av pristagare till Stockholms läns landstings årliga pris för insatser mot främlingsfientlighetLS 0602-0448Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över promemorian Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land – En översyn LS 0603-0562Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/05 E-fakturaprojektet inom Stockholms läns landsting 2005 LS 0603-0604Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 24/05 IT-styrning inom landstinget LS 0603-0602Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut
 8. 8.
  Organisatorisk tillhörighet för enhet med inriktning på kris- och katastrofpsykologi inom Stockholms läns landstingLS 0604-0840Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Reviderad krishanteringsplan för Stockholms läns landsting och plan för extraordinära händelserLS 0604-0841Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Krishanteringsplan
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Organisationsmässig förflyttning av Vårdhygien till Smitt-skyddsenheten LS 0604-0789 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Månadsbokslut för mars 2006 för landstingsstyrelsens för-valtning (exkl. vårdköp)LS 0604-0825Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2006
 12. 12.
  Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler och byggnader vid verksamhet med joniserande strålning LS 0602-0402Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till föreskrifter och allmänna råd, remissversion (Finns ej elektroniskt)
 13. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/05 Läkarnas kompetensutveckling och samverkan med läkemedelsindustrin, delrapport 2 LS 0602-0304Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 14. 14.
  Medgivande av utlåning till Skärgårdsstiftelsens invester-ingsverksamhetLS 0604-0781Landstingsrådsberedningens skrivelse
  PM angående investeringsplan för Skärgårdsstiftelsen
  Tjänsteutlåtande
 15. 15.
  Ansökan om medlemskap i nätverket Klimatkommunerna LS 0604-0850Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 16. 16.
  Ansökan om dispens från kravet på miljöcertifiering första halvåret 2006 LS 0604-0759Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kultur- och utbildningsförvaltningens skrivelse
 17. 17.
  Bordlagt val av representant i politisk styrgrupp för utveckling av den regionala kärnan i Flemingsberg LS 0603-0652Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse och principöverenskommelse
  M, fp, kd Särskilt uttalande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 18.
  Motion 2002:1 av Gertrud Brorsson (mp) om förlängning av Nockebybanan till Drottningholm LS 0202-0107 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Förlängning av avropsavtal 2007 för Vårdguiden på telefon samt anslutning av Vårdguidens sjukvårdsrådgivning till den nationella sjukvårdsrådgivningstjänsten Vårdråd på telefon - 1177 LS 0603-0451Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 2. 20.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 21.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2005 LS 0604-0857Ordförandens skrivelse
  Balanslista
 2. 22.
  Övrigt
 3. 23.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts LS 0605-0956Ordförendens skrivelse

  Bilaga
 2. 25.
  Fyllnadsval LS 0602-0418, 0604-0756

  Bordlagt den 21 mars och 18 april 2006

  Ledamot (s) i beredningen för befolkningsgrupperna barn-/ungdom och kvinnor intill utgången av 2006. LS 0604-0418

  Ersättare (fp) i personalberedningen in till dess val av ny styrelse förrättats. LS 0604-0756

Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 maj

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Anskaffning av pendeltågsfordon av typen X60 LS 0604-0810
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
  Skrivelse från HSO (Finns ej elektroniskt)
 3. 3.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende pendeltåg LS 0604-0811

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande

 4. 4.
  Utseende av pristagare till Stockholms läns landstings årliga pris för insatser mot främlingsfientlighetLS 0602-0448
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över promemorian Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land – En översyn LS 0603-0562
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/05 E-fakturaprojektet inom Stockholms läns landsting 2005 LS 0603-0604
  Beslut: Enlligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 24/05 IT-styrning inom landstinget LS 0603-0602

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut

  Reservation

 8. 8.
  Organisatorisk tillhörighet för enhet med inriktning på kris- och katastrofpsykologi inom Stockholms läns landstingLS 0604-0840
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Reviderad krishanteringsplan för Stockholms läns landsting och plan för extraordinära händelserLS 0604-0841
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Krishanteringsplan
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Organisationsmässig förflyttning av Vårdhygien till Smitt-skyddsenheten LS 0604-0789
  Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Krishanteringsplan
  Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Månadsbokslut för mars 2006 för landstingsstyrelsens för-valtning (exkl. vårdköp)LS 0604-0825
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för mars 2006
 12. 12.
  Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler och byggnader vid verksamhet med joniserande strålning LS 0602-0402
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till föreskrifter och allmänna råd, remissversion (Finns ej elektroniskt)
 13. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/05 Läkarnas kompetensutveckling och samverkan med läkemedelsindustrin, delrapport 2 LS 0602-0304
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 14. 14.
  Medgivande av utlåning till Skärgårdsstiftelsens invester-ingsverksamhetLS 0604-0781
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  PM angående investeringsplan för Skärgårdsstiftelsen
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 15. 15.
  Ansökan om medlemskap i nätverket Klimatkommunerna LS 0604-0850

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut

  Reservation

 16. 16.
  Ansökan om dispens från kravet på miljöcertifiering första halvåret 2006 LS 0604-0759
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kultur- och utbildningsförvaltningens skrivelse
 17. 17.
  Bordlagt val av representant i politisk styrgrupp för utveckling av den regionala kärnan i Flemingsberg LS 0603-0652
  Beslut: Dick Urban Vestbro (v)
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse och principöverenskommelse

Trafik- och planeringsroteln

 1. 18.
  Motion 2002:1 av Gertrud Brorsson (mp) om förlängning av Nockebybanan till Drottningholm LS 0202-0107

  Beslut: Dick Urban Vestbro (v)
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse och principöverenskommelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Förlängning av avropsavtal 2007 för Vårdguiden på telefon samt anslutning av Vårdguidens sjukvårdsrådgivning till den nationella sjukvårdsrådgivningstjänsten Vårdråd på telefon - 1177 LS 0603-0451
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
 2. 20.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 21.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2005 LS 0604-0857
  Ordförandens skrivelse
  Balanslista
 2. 22.
 3. 23.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts LS 0605-0956
  Ordförendens skrivelse
  Bilaga
  Fp Särskilt uttalande
 2. 25.
  Fyllnadsval LS 0602-0418, 0604-0756

  Bordlagt den 21 mars och 18 april 2006

  Ledamot (s) i beredningen för befolkningsgrupperna barn-/ungdom och kvinnor intill utgången av 2006. LS 0604-0418
  Beslut: Ingmar Bengtsson (s)

  Ersättare (fp) i personalberedningen in till dess val av ny styrelse förrättats. LS 0604-0756
  Beslut: Ritva Elg (fp)

Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll